Skab en bæredygtig og rentabel virksomhed

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

I 2008 oplevede verden den værste finansielle krise i mange år. Måske endda siden oliekrisen i 30’erne. Krisen har sat sine tydelige spor – både i mange mennesker økonomi, men også i deres mentalitet og forhold til forbrug. Visse positive indvirkninger har det haft, for det har betydet, at det overforbrug som var med til at starte finanskrisen i sin tid, ikke længere er aktuelt. Vi forbruger stadig meget – mange også mere end de har brug for – men det er trods alt på et andet plan. Det er ganske positivt, for det betyder, at vi sparer en lille smule mere på klodens ressourcer. Uanset hvordan og hvorledes diverse interessenter forsøger at spinne historie, så er det svært at se bort fra det faktum, at kloden ændrer sig markant disse år.

Skab en bæredygtig og rentabel virksomhed

Hvis man er selvstændig og ejer af egen virksomhed, så har man et ansvar for at passe på jorden – lige som man også har, når man er forbruger. Som virksomhed, der sælger produkter til sine kunder, har man dog muligheden for at være med til at præge de produkter, som havner mellem folks hænder. Derfor er det vigtigt, at man ikke negligere det ansvar, man har for at ens produkter er produceret under ordentlige forhold, med materiale der ikke er fyldt med gift eller lignende.

Virksomhedsudvikling er vejen til en bedre virksomhed

Ønsker man at tage et vigtigt skridt i retningen af en mere bæredygtig virksomhed, så er det en god idé at få hjælp til det. Det kan man med virksomhedsudvikling. På den måde sikrer man sig nemlig, at det økonomiske går hånd i hånd med det ansvarlige. For selvom det er vigtigt, at man påtager sig en del af det fælles ansvar for vores fælles jord, så skal det naturligvis også give økonomisk mening.

Få virksomhedsudvikling her:

Du kan også finde mere information om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling kan drive nystartede virksomheder frem

Virksomhedsudvikling er en konstant størrelse

Forretningsudvikling – fordi du kan gøre en forskel

Se nærmere på forretningsudvikling (foto viauc.dk)
Se nærmere på forretningsudvikling (foto viauc.dk)

Forretningsudviklingen skal være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i det felt, som dit firma florerer inden for. Dit firma skal ikke kun være det bedste firma udadtil, men ikke mindst også indadtil. Husk at et firma ikke er stærkere, end den svageste mand, der arbejder der. Du kan gøre en forskel og med forretningsudvikling kan du ændre vækstmulighederne for din arbejdsplads med henblik på støtte af implementering af virksomhedens portefølje og planlægning. I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

For at opnå den bedste forretningsudvikling skal du have den bedste forretningsudvikler ansat

En god forretningsudvikler er hurtig til at se, hvad der kan gøres for at din arbejdsplads, for at den bedste forretningsudvikling sker fyldestgørende. Det drejer sig både om procentvis stigning af væksten i firmaet, men også at få alle parter i firmaet til at arbejde sammen på kryds og tværs. Det handler om at ledelsen skal fungere som en ledelse, kollegerne skal kunne arbejde sammen og alle skal synes, at det, de laver, er bedre end noget andet. Forretningsudvikleren ser mulighederne og griber den, for at gøre din arbejdsplads bedre end nogen anden.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Læs mere om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

En sund udvikling kan ske i forbindelse med forretningsudvikling

En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)
En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)

En forretning er ikke bare en forretning, der sælger og tjener penge. Eller køber og tjener penge. En forretning er meget mere end bare det. En forretning handler ligeså meget om alt det, der sker midt imellem mennesker på arbejdspladsen. Derfor kan det være en god ide at søge forretningsudvikling, hvis man føler, at man har en masse, der endnu har sit største potentiale at se. Er det nye ideer, der mangler sparring? Eller er det gamle ideer, der godt kunne bruge lidt fornyelse? Udvikling er i sagens natur med til at skabe en slags fremdrift, der kan være med til at gavne forretningens, sådan som den arbejder. Forretningsudvikling driver forretningen frem på sunde og virksomme værdier.

Med respekt for det særlige

Enhver virksomhed har sin særlige måde at drive tingene fremad på. Det er ikke altid, at det er til at se, hvad det helt præcist vil sige. Men ved at tænke over og reflektere over det, som naturligt støder frem, vil man unægteligt være med til at give forretningen en helt særlig sjæl og ånd. Den rette forretningsudvikling støder til som en sikker og spændende sparring, der giver erfaringerne nye dimensioner og perspektiver. Ved på den måde at dyrke forretningsudvikling, vil man unægteligt komme til at erfare nye dimensioner af det at have en forrenting.

Balance og udvikling

En forretning giver ikke sig selv. Det giver heller ikke sig selv, at succesen bare fortsætter, og at resultaterne kommer til en. Af den grund er det altid en fornuftig ide at opsøge forretningsudvikling i tide og utide. Der er aldrig et dårligt øjeblik. For der kan altid være et behov for at undersøge de forskellige muligheder, der er indenfor forretningsudvikling. Forretningsudvikling giver mening og skaber balance mellem de ansatte og de ledende ideer i virksomheden. Ved på den måde at drive en sund udvikling af forretningen, vil man opleve, hvordan fremskridt kan ske på et sundt grundlag.

Læs og lær om god forretningsudvikling

Prøv også at se disse artikler om emnet:

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Få resultater, der kan mærkes

Tænk grundigt over virksomhedens forretningsmuligheder (foto viauc.dk)
Tænk grundigt over virksomhedens forretningsmuligheder (foto viauc.dk)

Hvornår er det en god idé at udvide, omlægge eller udvikle et nyt produkt? Det kan være svært at regne ud, så derfor bør du få hjælp til forretningsudvikling af kompetente konsulenter. De har det overblik, der skal til, for at vurdere, hvordan markedet vil tage imod eksempelvis en produktudvikling.

Forretningsudvikling er når man eksempelvis kigger på og analyserer den eksisterende struktur, organisationen og måde at drive forretning på. En analyse viser, hvad der fungere og hvad der skal ændres. Nogle gange kan små modifikationer gøre store forskelle.

Du kan få inspiration til din forretningsudvikling med dygtige konsulenter. De kan inspirere til nye metoder og vise dig, hvordan du kan gøre tingene anderledes. Da de kender markedet og er specialister i udvikling, så vil du opleve, at de nye tiltag vil give resultater, der virkelig kan mærkes. Med hjælp ude fra slipper ud altså for fejlslagen forretningsudvikling, der præger din virksomhed negativt.

En konsulentvirksomhed der kender markedet

Når du beder om hjælp ude fra og køber en konsulent- eller rådgivningsservice, skal du sikre dig, at de du kontakter faktisk kender til det område, hvor du skal have hjælp. Hvis det drejer sig om forretningsudvikling i en virksomhed eller firma, så er konsulent virksomheden Hansen Toft et rigtigt godt valg. De kender markedet og har fingeren på pulsen, hvilket gør at de kan give dig kompetente råd og vejledning.

Når der skal laves nogle tiltag, der fører til forretningsudvikling, så vil man hos Hansen Toft lave en analyse af, hvordan din virksomhed eller firma fungerer, og hvilken retning I er på vej hen.

Du kan booke en uforpligtende samtale hos Hansen Toft. Find dem på deres hjemmeside, der er www.hansentoft.dk.

Virksomhedsudvikling kan drive nystartede virksomheder frem

Få styr på det hele med virksomhedsudvikling (Foto: niras.dk)
Få styr på det hele med virksomhedsudvikling (Foto: niras.dk)

Der er mange måder at drive virksomhed på. Hvis man er nystartet selvstændig og har en fed ide og nogle gode partnere, er der ikke andet end at arbejde rigtig meget. Opstarten af en virksomhed er altid intenst, og det skal den på en eller anden måde også være. For det er i den spæde opstart, at der bliver dannet relationer og forbindelser, som man senere hen vil drage brug af. Men den tidlige fase er også vigtig for identitetsdannelsen af virksomheden. Det er nemlig her, at man lærer, hvordan man arbejder, og hvordan man arbejder sig frem mod langsigtede og ambitiøse målsætninger.

Målsætning gennem dialog

Hvis man ønsker at realisere ambitiøse og professionelle målsætninger, bør man indgå i noget, der hedder virksomhedsudvikling. Ved hjælp af en professionel dialog kan man med en erfaren konsulent få tilrettelagt en plan og en ide, om hvad der er behov for, og hvad der skal ske indenfor den nære fremtid. Det er også vigtigt, at den nære fremtid kobles sammen med udsigterne til fremtiden.

En fagligt stærk, erfaren og professionel konsulent kan være med til at sætte virkeligheden og drømmene på dagsordenen, således at det fremstår opnåeligt og ikke som en utopi.

Faglig og professionel konsulent

Alle har drømme, og alle virksomheder, der er nystartede navigerer efter drømmene, men til tider kan det være svært at gennemskue vejen hen til realiseringen af målsætningerne, og derfor kan professionel rådgivning være en potentiel rigtig smart løsning, hvis der skal diskuteres effektivitet og tal på bundlinjen. Til konsultationen vil sidde en professionel og erfaren konsulent, der med store kommunikative redskaber og værktøjer kan får virksomhedens ambitioner udfriet og realiseret.

Få mere information om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling er en konstant størrelse

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Få gode råd til forretningsudvikling (foto hansentoft.dk)
Få gode råd til forretningsudvikling (foto hansentoft.dk)

Der er mange bud på, hvad en god forretning er. Det mest nærliggende er vist, at det er en forretning, der giver overskud, men der ligger rigtig mange faktorer bag, der er lige så vigtige for at nå overskuddet. Det handler om kommunikationen på arbejdspladsen, om medarbejder, der skal trives i et sundt arbejdsmiljø, og ledelsen, der skal kunne sætte de rigtige eksempler, så forretningen bliver ledt i den rigtige retning.

Nogle vil sige, at den gode forretningen begynder med netop den gode ledelse, og derfor ser man tit, at forretningsudvikling bliver udarbejdet sideløbende med lederudviklingen. Ledelsen skal være dem, der kan skabe sig et overblik over forretning. De skal kunne identificere, når dele af virksomheden trænger til en opstramning, og de skal kunne udvælge de metoder, der skal til for at styrke forretningen.

Du kan udvikle din forretning indefra

Når du påvirker forretningsudviklingen inde fra, sker det lige præcis hos ledelsen. Det kan betyde, at lederteams skal følge et program i lederudvikling, men det kan også betyde, at man går efter at ansætte de rigtige ledere på de rette poster. Enten skal man hente ledere ude fra, ellers også skal lederne indbyrdes skifte positioner, så de rette komme til at sidde på posterne.

Når først brikkerne er på plads i spillet, kan man rigtig begynde at tale strategi og lægge en handleplan for, i hvilken retning forretningen skal bevæge sig. Strategien bliver lagt i et samspil mellem ledere, medarbejdere og kunder, og hvis strategien lykkes, vil det kunne mærkes ud i alle led, der vil opleve større kvalitet og effektivisering. Når lederne kender vejen og er klædt på til at kunne følge den, vil resten af virksomheden følge efter, og sammen vil I nå de satte mål.

Få hjælp til din forretningsudvikling

Mere information om forretningsudvikling her

Lederkurser sætter fokus på udviklingen i din virksomhed

Hold virksomheden i ørene med lederkurser (foto viauc.dk)
Hold virksomheden i ørene med lederkurser (foto viauc.dk)

Virksomheder trænger til fornyelse af og til. Nogle gange er det i grundstrukturen, andre gange i placeringen og andre igen, er det i måden ledelsen tænker og træffer beslutninger. Derfor er det vigtigt, man sørger for at alle i en virksomhed altid er opdaterede og fokuserede på at udvikle sig. Hvis ikke man har denne indstilling, risikerer man at virksomheden træder vande for derefter at synke.

Med lederkurser kan man holde den øverste del af virksomheden i udvikling. Disse kurser kan enten specificeres til netop den virksomhed, du sidder i, eller de kan bruges som generelle kurser til læring omkring lederstrukturer, og hvordan man bruger forskellige redskaber.

Nogle redskaber kan eksempelvis være at lære at fokusere på, hvordan man inddrager og udnytter flest muligt ansatte i virksomheden. En ny tendens er også at fokusere på tid fremfor tiden, man ikke har. Mindfulness er et ord, de fleste har hørt sagt, og det bruges også på flere og flere lederkurser. Simpelthen for at lære at sætte fokus på ro og fokus fremfor stress og for mange bolde i luften på én gang.

Vælg det kursus, der passer til jer

Lederkurser kommer altså både til specifikke arbejdspladser men også som generelle kurser i lederskab. Nogle kurser er meget alternative fra, hvad de fleste kender som ’ledelse’ i dag – måske totalt opbrud med hierarki. Andre bygger på, hvordan man udnytter allerede eksisterende strukturer bedst muligt. Der findes også lederkurser, der ligger midt i mellem.

Uanset hvilket form for kursus, du eller din virksomhed har brug for, er det blot at gøre op med sig selv, hvad det er og derefter melde sig til. Det vil være en langsigtet investering, man ikke vil undvære, når først den er i hus. At uddanne sig er noget, man aldrig bør holde op med.

Se mulighederne for lederkurser hos viauc.dk

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Forretningen skal holdes ved lige (Foto: dr.dk)
Forretningen skal holdes ved lige (Foto: dr.dk)

Forretningsudvikling er, hvad det betyder. En udvikling af en virksomheds forretning. Til det bedre. Det kan være nødvendigt for alle virksomheder at foretage nogle tiltag, som kan optimere resultaterne både på top- og bundlinje på et tidspunkt. Enhver virksomhed står overfor nogle udfordringer på det moderne marked, som kan være svære at overkomme. Der findes dygtige virksomheder med konsulenter, som kan give den nødvendige faglige hjælp og sparring, når det kommer til forretningsudvikling. Forretningsudvikling dækker i virkeligheden over flere forskellige, konkrete tiltag, som man kan foretage, når man ønsker at forbedre virksomhedens daglige arbejde mod det fælles mål, som man har sat sig i en virksomhed. Det kan være svært selv at se, hvor man kan forbedre sig, når man selv er en del af det daglige arbejde i en virksomhed. Her kan eksterne konsulenter have lettere ved at analysere på arbejdsopgaver og på måden, som tingene bliver gjort på i en virksomhed, og derefter komme med nogle konkrete idéer, der kan effektivisere virksomhedens daglige drift.

Lederudvikling en del af forretningsudviklingen

En anden type af forretningsudvikling er såkaldt lederudvikling, hvor en virksomheds ledere kan få inputs fra konsulenter, som har et indgående kendskab til netop denne virksomheds arbejdsområder, kunder og andel på markedet. Det er vigtigt, at lederudvikling tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds individuelle virkelighed. Derudover er det væsentligt, at lederne kan passe deres daglige drift i virksomheden ved siden af lederudviklingen. Samtidig kan de med det samme bruge deres nyerhvervede kompetencer i det daglige arbejde, og dette giver i sidste ende forbedrede resultater på bundlinjen.

Klik her og læs mere om forretningsudvikling

Virksomhedsudvikling er en konstant størrelse

Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)
Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)

Mange virksomheder ender fejlagtigt med at træffe de sikre valg, hvilket vil sige gøre, hvad man gjorde i går. Det er en fejlagtig forretningsstrategi, da markedet er i konstant forandring. Det handler om altid at optimere, så man er sikker på at få så meget ud af sit arbejde som muligt. Det er underordnet om det er handelsstrategier eller marketingsstrategier eller noget helt tredje. Sidste år strategi bør som hovedregel aldrig benyttes igen.

Tag kontakt til et dygtigt konsulentfirma med erfaring og viden indenfor dit område og fag. Det er vigtigt, at din virksomhed starter samarbejde med det rette konsulentfirma, da man ofte bør benytte sig af samme konsulenter over en længere årrække, hvis partnerskabet skal blive så godt, at afkastet bliver optimalt.

Virksomhedsudvikling er andet end salgsstrategier

Virksomhedsudvikling handler ikke kun om omsætning og salg. Det gør det selvfølgelig på den lange bane, men virksomhedsudvikling bør i høj grad også bestå af kurser, efteruddannelse og ledelsesudvikling, så både ansatte og ledelse er i konstant udvikling. Markederne er nemlig åbne som aldrig før og påvirket af den stigende konkurrence og globalisering.

Lederudvikling bør selvfølgelig tage afsæt i indtjeningsmulighederne. Det kræver ofte en dygtig konsulent, der kan se din virksomhed både indefra og udefra. Hvor er der potentiale, og hvor er der kompetencer og evner, som vi mangler og kan erhverve os.

Lederudvikling tager selvfølgelig tid og strækker sig oftest mellem et halvt og et helt år. Det er nødvendigt, hvis både arbejde og udvikling skal opretholdes, og det tager tid at udvikle sig og lære nyt.

Læs mere om virksomhedsudvikling her