En lederuddannelse værner mod dårlig arbejdsmoral

Alle ledere bør studere hvad det vil sige (foto hansentoft.dk)
Alle ledere bør studere hvad det vil sige (foto hansentoft.dk)

Rigtig mange af os har prøvet det. At være på en arbejdsplads, hvor ledelsen ikke fungerer. Hvis det er således, er det dræbende for rigtig mange ting. Arbejdsmoralen, humøret og i sidste ende er det dræbende for kvaliteten af arbejdet. Derfor er det vigtigt, at man tager ledelsen seriøst, hvis man er i en position, hvor man kan ændre noget omkring den, som hvis man eksempelvis selv er leder, eller hvis man måske ønsker at blive det. Der er rigtig mange ting, man skal tage højde for, når man snakker om, hvad god ledelse er. Det kan være alt fra, at man skal have en overordnet retning, så man kan finde en rød tråd i arbejdet, ikke blot for en selv, men også for de ansatte. God ledelse er dog også andre ting – derfor er det vigtigt, at man finder ud af, hvad god ledelse er. Det varierer nemlig fra arbejdsplads til arbejdsplads, i forhold til, hvilken type ledelse der er brug for på det pågældende sted og det pågældende tidspunkt. Det kan man lære alt om, hvis man tager en lederuddannelse.

Lær at skelne

Som leder er det vitalt, at man husker, at det er mennesker, man arbejder med. Det kan være, at nogen har brug for en type behandling i en situation, men at samme person kan have brug for en helt anden type behandling i en anden situation. Samtidig varierer disse behov naturligvis også fra person til person. Her er det lederens rolle, at han eller hun skal kunne skelne mellem disse behov, ligesom lederen også skal kunne fornemme, hvornår han eller hun kan tillade sig at stille større krav til den ansatte. Det kan man som udgangspunkt altid, men hvis man som leder tager en lederuddannelse, kan man være sikker på, at man kan fornemme disse tidspunkter hver gang.

Tilmeld dig en lederuddannelse her

 

Læs mere om lederuddannelser her:

Få de rette lederevner med en lederuddannelse

Du kan blive en leder med den rigtige lederuddannelse

En lederuddannelse gavner dig og din arbejdsplads

Det er aldrig for sent at lære – videreuddannelse lærer

Der er mange grunde til at blive lærer (foto viauc.dk)
Der er mange grunde til at blive lærer (foto viauc.dk)

Danmark er om end noget et videnssamfund. At gå i skole og tilegne sig viden er af stor vigtighed og bliver prioriteret meget højt. Især da viden er det der skal drive vores samfund, og det er i stor stil noget, man skal bryste sig af som dansker. For at lære hvordan man tilegner sig viden går vi i skole helt fra 5-6 årsalderen, og her er det af største vigtighed, at der er et stærkt lærerkorps, der kan lære de allermindste de mest grundlæggende kompetencer for at kunne tilegne sig viden. Men viden er en dynamisk størrelse som hele tiden udvikler sig, og derfor er det generelt en god idé at blive ved med at tilegne sig viden gennem hele livet, og ikke blot stille sig tilfreds med at opretholde den viden, man i første færd lærte på studiet. At videreuddanne sig er en stor fordel for samfund såvel for det enkelte individ. Det er tilfredsstillende at tilegne sig viden og udfordre sig selv både fagligt og personligt.

Nye redskaber og ny viden

Da viden konstant udvikles er det vigtigt at holde sig ajourført. Ny viden fordrer nemlig også, at der udvikles nye redskaber og nye perspektiver. Disse redskaber og erhvervelse af viden om deres nytte og udførelse er, hvad en videreuddannelse blandt andet fokuserer på. Endvidere er det helt personligt en tilfredsstillelse at tilegne sig mere viden på sit felt, og føle i sin hverdag og i sit praktiske arbejde, hvorledes man bliver mere kompetent.

At studere er ikke kun for de unge, men er for alle i enhver alder, der gerne vil lære mere og som har blod på tanden til at udvikle sine kompetencer. Som lærer er det vigtigt, at udvikle sin viden og sig selv for bedst muligt at kunne lære fra sig til de nye generationer.

Interesseret i videreuddannelse lærer – se her

Læs meget mere om videreuddannelse:

Videreuddannelse sikrer din fremtid

Videreuddannelse sygeplejerske – der er mange muligheder

Videreuddannelse sygeplejerske – dygtiggør dig

Akademiuddannelse styrker dine kompetencer

Udvid dine kompetencer med en akademiuddannelse (foto viauc.dk)
Udvid dine kompetencer med en akademiuddannelse (foto viauc.dk)

Hvordan går det med dig på jobbet? Har du styr på sagerne? Laver du det, du drømte om? Har du fået nye drømme?

Hvis ikke du er, hvor du gerne vil være, eller hvis du bare gerne vil prøve noget nyt af, så er en akademiuddannelse noget for dig. En akademiuddannelse åbner på den ene side nye døre, der giver dig mulighed for at prøve andre sider af arbejdsmarkedet af. På den anden side kan en akademiuddannelse også give dig mulighed for at prøve andre kræfter af på den arbejdsplads, du allerede er på.

Der er aldrig nogen grund til at gå i stå. Men derfor kan det alligevel godt være svært at vide, hvilket skridt man bør tage – eller hvordan man kan tage det. Nogle gange har man brug for støtte fra andre. Her er en akademiuddannelse løsningen for dig, der gerne vil udbrede dine kompetencer, så du kan blive endnu bedre til dit område – eller styrke dig på nye områder.

En akademiuddannelse – men i hvad?

Man kan måske tænke, at det er meget fint, at man kan få en akademiuddannelse. Men det lyder stadig noget abstrakt. For hvad skal man egentlig have en akademiuddannelse i?

Jo, hvis du gerne vil have en akademiuddannelse, er der rig mulighed for, at du kan finde en uddannelse, der passer som en ny del til kompetencer, som du allerede har.

Hvis du er pædagog, findes der flere former for psykologiske uddannelser, du på akademiet kan tage som overbygning. Det betyder også, at det er en uddannelse i psykologi, man kun kan tage, hvis man i forvejen har en adgangsgivende uddannelse. Hvis det er en psykologisk eller sociologisk overbygning, kan du eksempelvis have sygeplejerske-, jordmord-, pædagog- eller lærerbaggrund. Der er mange muligheder, det centrale er, at en akademiuddannelse lader dig få en overbygning, der spreder dine evner og giver dig nye, spændende jobmuligheder.

Du kan se på en akademiuddannelse her

 

Få mere nyttig information om akademiuddannelser:

Akademiuddannelse står for fremdrift og kontrol

Nyd godt af de mange akademiuddannelser

Akademiuddannelser kan også være en mulighed for dig

Amu kurser styrker dine egenskaber til arbejdsmarkedet

Brug lidt tid på amu kurser og der er tilbage på arbejdsmarkedet inden længe (Foto: dr.dk)
Brug lidt tid på amu kurser og der er tilbage på arbejdsmarkedet inden længe (Foto: dr.dk)

Hvis du står udenfor arbejdsmarkedet og har svært ved at få fodfæste, når du bevæger dig ind, så kan et amu kursus blive din nye bedste ven. Amu kurser er tilrettelagt til både faglærte og ufaglærte, der gerne vil lære mere om et givent område på arbejdsmarkedet.

Det handler om enten at give dig generelle kompetencer eller decideret merit til en erhvervsuddannelse. Det kan amu kurser, da de er tilrettelagt med både praktiske og teoretiske forløb, der skal styrke din samlede viden og dine egenskaber i forhold til et specifikt område.

Hvis ikke du har kapaciteten til at gå i gang med en decideret uddannelse, eller hvis du mangler nogle enkelte kompetencer, der skal styrke dit samlede CV, kan amu kurser også hjælpe dig. Her kan du tage enkelte teoretiske og praktiske fag samlet i et kursus.

Bevæg dig ad nye stier

I livet handler det generelt om altid at være klar til at flytte sig i nye retninger, gribe nye arbejdsopgaver og tage skeen i den anden hånd. Men det kan være svært at vide, hvordan man kan gøre det. Et kursus er en god kickstarter. Og særligt amu kurser er gode, hvis du gerne vil tilpasses bedre til arbejdsmarkedet. Hvis du mangle nogle kompetencer eller er nødt til at tillære dig nogle nye.

Amu kurser giver dig nye muligheder. Muligheder for at bevæge dig ind på områder, du gerne vil blive bedre til eller endnu ikke kender til.

Alle kan have brug for at tage et kursus for at skærpe de evner, som man har. Der findes et kursus, der er tilrettelagt efter dine behov. Både tidsmæssigt og vidensmæssigt.

Nogle kurser krævet et mindre beløb fra kursisten, hvor andre kan gennemføres gratis eller ved hjælp af en bevilling fra en given uddannelse eller lignende.

Se mulighederne for amu kurser hos VIAUC.dk

Find mere information om amu kurser via nedenstående links:

Amu kurser for dig, der vil styrke din pædagogik

Amu kurser kan være dit spark fremad

AMU kurser er kompetencegivende

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)
En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)

Er du uddannet lærer eller skolepædagog, og søger du flere udfordringer i hverdagen? Har du flere gange hørt på, hvilket stort lederpotentiale, du har? Hvis du har lyst til at prøve kræfter med dit potentiale, findes der uddannelser, som kan kvalificere dig til en skolelederstilling.

Uddannelsen hedder ”Lærer til leder” og er et kommunalt uddannelsesprojekt for folkeskolelærere, der skal sikre at kommunerne får flere og bedre ansøgninger til lederstillingerne i folkeskolen, så vi finder de rigtige ledere til at styre folkeskolen for vores børn.

Uddannelsen giver dig perspektiver på dit nuværende job og din tidligere erhvervserfaring. Derfor er uddannelsen fra begyndelsen meget erhvervsrettet.

En treårig diplomuddannelse

Uddannelsen er en treårig diplomuddannelse og titlen kan kommer ud med er ”en diplomuddannelse i skoleledelse”. Diplomuddannelser er en deltidsuddannelse hvilket betyder, at den er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde ved siden af.

Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, nogle valgfrie moduler og en afgangsprøve. Der afholdes prøve efter hvert modul. Dette kan være en skriftlig, mundtlig eller kombineret prøve.

Det er en uddannelse, der gør dig teoretisk og praktisk klar til det krævende job, som en skolelederrolle er. Uddannelse yder på forelæsninger, undervisning i kursusform, dialog og diskussion, gruppearbejde og øvelser. Praksiserfaringen fås gennem en slags mesterlære ved egen skoleleder.

Uddannelsen er, som nævnt, et kommunalt uddannelsesprojekt, og er du interesseret, skal du overbevise både din skoleleder og din kommune til at undersøge mulighederne for at deltage i projektet.

Uddannelsen udbydes i alle regioner og kan tages på professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler eller universiteter. Om der er en fast undervisningsdag i dagtimerne eller aften-, weekend-, eller fjernundervisning afhænger af uddannelsesstedet.

Optagelse på en diplomuddannelse

For at blive optaget skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og en adggangsgivende uddannelse, hvilket er enten en relevant uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse.

Uddannelsen er deltagerbetalt, men du kan søge SVU, hvis du gennemfører den som heltidsuddannelse.

Læs mere om diplomuddannelser her

AMU kurser er kompetencegivende

AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)
AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)

Arbejdsmarkedsuddannelserne er både målrettet faglærte og ufaglærte, og de kan både være teoretiske og praktiske. Det er et meget fleksibelt system, fordi du både kan efteruddanne dig, søge nye udfordringer eller tage enkelte moduler, der giver adgang til erhvervsuddannelserne.

Fagområderne er bygge/anlæg, industri, restaurantbranchen, konditor og kødbranchen, mejeri, jordbrug, serviceerhverv, energi og transporterhvervet. AMU-uddannelserne spænder altså vidt og bredt.

Kurserne består af enkelte moduler, som til sammen kan give en grundig og hel uddannelse. De kan frit sammensættes, hvilket er ganske gavnligt, hvis du allerede er på arbejdsmarkedet, og tiden er knap og kræver planlægning.

Hvordan tager man AMU-kurserne

AMU-kurserne sikrer at vores arbejdsmarked er i konstant udvikling, og at der altid er et højt udbyd af kompetent arbejdskræft med et bredt kompetencefelt. I disse tider med højere arbejdsløshed er det en god ide med efteruddannelse, der giver dig et forspring på arbejdsmarkedet.

Undersøg, hvad der er af tilbud i din branche på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det er som udgangspunkt et krav at du har fast bopæl i Danmark og et job. Men du kan få kompensation på jobcentret , ligesom nogle uddannelser kræver specielle certifikater og krav.

Kurserne foregår på flere forskellige måder. Nogle kurser er heltidskurser, hvilket kraver at du får fri eller står uden job, mens andre kurser er deltidsundervisning eller er splittet op i mindre perioder.

Man tilmelder sig som oftest elektronisk enten som enkeltperson eller gennem sit firma. Husk at afstem dine planer med din arbejdsgiver, inden du tilmelder dig et kursus. Desuden koster de fleste kurser en mindre beløb.

Læs mere om AMU kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/amu/Sider/AMU-kurser.aspx

Videreuddannelse sikrer din fremtid

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)

Verden er i konstant forandring. I disse år er vores marked påvirket af en stigende konkurrence som følge af en stadig større globaliseringen og en forbedret levestandard og et forbedret uddannelsesniveau i dele af verden, der førhen sakkede længere bagefter – blandt andet flere asiatiske lande med Kina i front, men også Østeuropæiske og Sydamerikanske økonomier vokser i disse år mens vores stagnerer.

Vi skal i endnu højere grad end før leve af vores know-how og uddannelsesniveau i fremtiden, og efteruddanelse vil derfor være en nødvendighed, hvis du vil sikre dig arbejde og indkomst, men også hvis vi i fællesskab skal opretholde en levestandard, der kan stå mål med den nutidige.

Videreuddannelse giver kompetenceløft

Videreuddannelse er essentiel i stort set alle brancher. Er du i erhvervssektoren vil der altid blive udviklet nye redskaber. Videreuddannelse vil også være en hel fundamental del af dit arbejdsliv i uddannelsessektoren, fordi en kompetent og givende undervisning afhænger af, at underviserens viden og kompetencer står mål med realiteterne. Der vil altid blive udviklet nye læringsstrategier, og der vil altid være nye elementer at tilføje i sin undervisning. Det gælder, hvad end man underviser i sproglige fag, matematiske, naturvidenskabelige, på højniveau eller grundskoleniveau.

Lavkonjunkturen har i disse dage bevirket, at flere og flere danskere må se sig afskediget eller frygte for nedskæringer i nærmeste fremtid. Er du først ude af arbejdsmarkedet, vil det være sværere at finde vej ind igen, og dem med bedste og højeste uddannelse vil stå forrest i køen til de nye stillinger. Videreuddannelse er en god måde at sikre sig arbejde.

Læs mere om videreuddannelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/videreuddannelser.aspx

Diplomuddannelser bygger videre på din fremtid

Diplomuddannelse (Foto: b.dk)
Diplomuddannelse (Foto: b.dk)

Det er aldrig for sent at bygge videre på sin fremtid eller sine kompetencer. Du har nok hørt om det: efteruddannelse. Det lyder besværligt, for uddannelse betyder, at du ikke kan arbejde ved siden af. Men her tager du fejl, for der er nemlig uddannelser i voksen- og videreuddannelsessystemet som kan skræddersys lige til dig. Det betyder, at du selv kan vælge, hvad enten du vil tage uddannelsen på deltid eller heltid. Det er netop, hvad diplomuddannelser kan give dig af muligheder. Diplomuddannelser er på samme niveau som bachelorniveau, og diplomuddannelser tilrettelægges på den måde, at disse uddannelser tager hensyn til din mulighed for at kombinere arbejdslivet med din nye uddannelse.

Diplomuddannelser tilrettelægges efter dig

Hvis du ser på diplomuddannelser, så vil du hurtigt finde ud af, at du faktisk i stor grad selv kan bestemme, hvordan dit forløb skal se ud. Der bliver nemlig set på, hvad du har af erfaring. Det gælder både, når det kommer til erhvervserfaring, men også livserfaring. At man tager højde for disse ting, det betyder, at både du, men også din arbejdsgiver kan få et stort udbytte af en diplomuddannelse. Det betyder nemlig, at det du lærer på en diplomuddannelse lægger sig så meget op af dit arbejdsområde og giver dig nogle praktiske redskaber, således at du kan bruge dine nye kompetencer direkte ude på dit arbejde. Det kan derfor være, at din arbejdsplads vil støtte dig og tilgodese din mulighed for en diplomuddannelse.

Læs mere om mulighederne for diplomuddannelser her.

 

Videreuddannelse sygeplejerske – der er mange muligheder

Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)
Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)

Vi får hele tiden at vide, at vi ikke kan uddanne os for meget. Det tror jeg nu også er rigtig nok. Derfor er videreuddannelser en opfindelse, der er som sendt fra oven. For hvorfor ikke blive bedre inden for det fag, du allerede elsker? Hvis du vil have en videreuddannelse som sygeplejerske er der rigtig mange muligheder for at opgradere din uddannelse til noget, der er endnu mere spændende. Noget, der er endnu mere fart på. Noget, hvor der er endnu flere liv på spil. Jeg vil lige komme med et par eksempler her.

Videreuddannelse sygeplejerske – det kan du vælge imellem

Hvis du gerne vil have videreuddannelse som sygeplejerske, kan sundhedsplejerske være en rigtig god mulighed. Denne uddannelse er en specialuddannelse, som tager 1,5 år. Den giver kompetence til at varetage sundhedsplejerskens opgaver. Dette er en spændende mulighed, hvis du kan lide at arbejde med spædbørn og deres familier. Du kan også vælge en helt anden vej, nemlig at blive specialsygeplejerske inden for psykiatriområdet. Denne uddannelse tager ét år, men du skal være gjort af en særlig støbning, hvis du vil arbejde med mennesker, der har ondt i livet.

Klik her for at læse mere om videreuddannelse

Videreuddannelse sygeplejerske – dygtiggør dig

Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)
Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)

Hvorfor ikke blive endnu bedre inden for det fag, du elsker? Som sygeplejerske er der et valg af muligheder, hvis du ønsker videreuddannelse. Videreuddannelse, sygeplejerske. Synes du ikke, de to ord passer sammen? Så er du helt galt på den. Vi lever i et samfund, hvor vi får flere og flere gamle mennesker. Det vil sige, mennesker der kræver mere pleje end normalt. Det er blandt andet sygeplejersker, der skal hjælpe med at løfte dette tunge ansvar om ikke særlig længe.

Videreuddannelse sygeplejerske – det er fremtiden

Fremtiden som sygeplejerske ser altså rigtig god ud. Selvom der er stor arbejdsløshed inden for faget i dag, så vil det ændre sig om nogle få år. Efterspørgslen på sygeplejersker vil blive markant øget. Derfor kan det være en god idé at tage en efteruddannelse som sygeplejerske. Selvom en almindelig uddannelse som sygeplejerske er rigtig god, vil der være behov for forskellige former for sygeplejersker i fremtiden. Derfor vil det være en god idé, hvis en stor del af vores sygeplejersker vælger at tage endnu mere uddannelse, så vi har ekspertise på forskellige områder.

Klik her for at læse mere om videreuddannelser.