En sund udvikling kan ske i forbindelse med forretningsudvikling

En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)
En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)

En forretning er ikke bare en forretning, der sælger og tjener penge. Eller køber og tjener penge. En forretning er meget mere end bare det. En forretning handler ligeså meget om alt det, der sker midt imellem mennesker på arbejdspladsen. Derfor kan det være en god ide at søge forretningsudvikling, hvis man føler, at man har en masse, der endnu har sit største potentiale at se. Er det nye ideer, der mangler sparring? Eller er det gamle ideer, der godt kunne bruge lidt fornyelse? Udvikling er i sagens natur med til at skabe en slags fremdrift, der kan være med til at gavne forretningens, sådan som den arbejder. Forretningsudvikling driver forretningen frem på sunde og virksomme værdier.

Med respekt for det særlige

Enhver virksomhed har sin særlige måde at drive tingene fremad på. Det er ikke altid, at det er til at se, hvad det helt præcist vil sige. Men ved at tænke over og reflektere over det, som naturligt støder frem, vil man unægteligt være med til at give forretningen en helt særlig sjæl og ånd. Den rette forretningsudvikling støder til som en sikker og spændende sparring, der giver erfaringerne nye dimensioner og perspektiver. Ved på den måde at dyrke forretningsudvikling, vil man unægteligt komme til at erfare nye dimensioner af det at have en forrenting.

Balance og udvikling

En forretning giver ikke sig selv. Det giver heller ikke sig selv, at succesen bare fortsætter, og at resultaterne kommer til en. Af den grund er det altid en fornuftig ide at opsøge forretningsudvikling i tide og utide. Der er aldrig et dårligt øjeblik. For der kan altid være et behov for at undersøge de forskellige muligheder, der er indenfor forretningsudvikling. Forretningsudvikling giver mening og skaber balance mellem de ansatte og de ledende ideer i virksomheden. Ved på den måde at drive en sund udvikling af forretningen, vil man opleve, hvordan fremskridt kan ske på et sundt grundlag.

Læs og lær om god forretningsudvikling

Prøv også at se disse artikler om emnet:

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Strategiudvikling holder virksomheden på toppen

Følg med udviklingen (foto hansentoft.dk)
Følg med udviklingen (foto hansentoft.dk)

Det er ganske simpelt. Hvis man gerne vil sikre, at man har en virksomhed, der kører på skinner, så er det vigtigt, at man husker at udvikle den. Og det er ikke mindst vigtigt, at man har en konkret strategi at forholde sig til. Strategien sikrer, at man ikke famler i blinde og er heldig at trække et langt strå. Udviklingen sørger for, at virksomheden ikke går i stå.

Men hvordan skaber man så en strategi? Og hvordan sørger man for at udvikle den? Jo, det er jo sådan med strategiudvikling, at det dels er noget, man ikke kan læse sig til, det er nødt til at være baseret på hidtidige erfaringer. Men samtidig er det også vigtigt, at man har et blik for markedet, den økonomiske situation og lignende.

Strategiudvikling holder en virksomhed levende og fremadgående, den trækker nye sider hjem og gør det spændende at drive forretning.

Udvikl din strategi

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte, når du gerne vil tage et kig på din virksomhedsstrategi eller andre former for strategier med studierne, i kollegateamet eller lignende, så er der mange forskellige kurser, der udbydes, hvor man kan lære om det at udvikle strategier imod et mål.

Det er nemlig det, der er vigtigt. At man har et mål. Når man har et mål, kan man lægge en strategi for, hvordan man gerne vil nå til dette mål. Hvis du trænger til et friskt indspark, skal du tage at prøve et af kurserne i strategiudvikling.

Det lyder som et emne, man måske ikke behøver at tage helt selvstændigt. Men det er det, nogle gange er det de mest simple ting, der skaber en succesfuld virksomhed. Det handler om at turde ændre på de ting, der ikke må være for fastlåste, selvom det måske synes mest bekvemt.

Se mulighederne for strategiudvikling her

 

Få mere information om strategiudvikling:

Strategiudvikling: Hvor skal din virksomhed hen?

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Hvor vil i hen med forretningen? (foto hansentoft.dk)
Hvor vil i hen med forretningen? (foto hansentoft.dk)

Det handler om at udvikle sig. Hvis man ikke udvikler sig, er der nogen, der overhaler en. Det duer ikke, hvis man driver forretning og gerne vil have succes. En forretningsudvikling er fundamental for den succesfulde forretning. Det er aldrig en god ide at hvile på laurbærerne – også selvom det kan føles rigtig godt og rart.

Når du driver forretning, ved du, at der altid er mennesker, der byder ind med produkter og lignende, der minder om dine. De byder ind med noget, der ofte kan matche dig. Derfor er det vigtigt at huske at tænke nyt, det er vigtigt, at man som forretning husker at udvikle sig, så man ikke ender med at halte bagefter.

Der findes mange former for fokus på udvikling i en forretning, der kan være gode at sætte, når man gerne vil træde ad nye stier, men hvis du er i tvivl, findes der heldigvis konsulenter, der kan hjælpe dig og forretningen på vej.

Tag de rigtige beslutninger

Når man driver forretning handler det naturligvis om at forny sig, eller at blive ved med at tage gode skridt, der virker hver gang. Men for at vide hvad der overhovedet virker, er det en rigtig god ide at have konkret strategier.

Når du driver forretning, skal du spørge dig selv, hvem din modtager er – hvem er kunden? Hvad kan din produkt egentlig? Og hvordan når du din kunde, din forbruger?

Når du svarer på disse spørgsmål åbner du naturligt op for andre måder, du eventuelt kunne svare på disse spørgsmål: men ikke gør det netop nu. Denne strategiplanlægning samt meget mere er en del af din forretningsudvikling. Den er med til at anspore, hvor du gerne vil hen ad, hvor det er nødvendigt at bevæge sig hen ad, og hvordan du kan og har lyst til at gøre det.

Forretningsudvikling styrker din forretning.

Se mulighederne for forretningsudvikling her

Se mere om forretningsudvikling her på bloggen:

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

 

Strategiudvikling: Hvor skal din virksomhed hen?

Strategiudvikling er sikker navigation ind i fremtiden (foto viauc.dk)
Strategiudvikling er sikker navigation ind i fremtiden (foto viauc.dk)

Alle virksomheder har et mål om at blive bedre på den ene eller anden måde– at udvikle sig på et eller andet område, som er vigtigt for dem. Det kan være, at de ønsker at tjene flere penge for at få en mere sikker økonomi til kommende krisetider, eller måske har de et underskud, der gerne skal dækkes ind. Det kan være, at de vil lave bedre kvalitetsprodukter til kunderne eller måske gøre medarbejderne mere effektive eller noget helt andet. Med en strategi og en strategiudvikling kan I som virksomhed sætte nogle mål og lave en plan for, hvor I skal hen ad i fremtiden, og det er vigtigt at gøre sig disse overvejelser.

Strategiudvikling er vigtig for virksomhedens fremtid

Når der skal udarbejdes en strategiudvikling, er der en masse underemner, som skal tages stilling til. Man skal blandt andet, som nævnt tidligere, sætte nogle mål for, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen ad. Det skal helst være nogle mål, som man også har en ide om, kan blive opfyldt. Lav altså ikke helt urealistiske mål men gerne nogle mål, som I har en forventning om, at I måske kan opnå. Selvfølgelig skal målene også være ambitiøse, og I skal stræbe efter at nå derhen mest muligt.

For at få disse mål til at blive til virkelighed, skal man lave en handlingsplan for, hvordan man så opnår dem. Hvilke nye ting skal sættes i gang for at nå derhen? Skal virksomheden måske omstruktureres? Skal I ansætte flere medarbejdere eller forsøge at gøre medarbejderne mere effektive? Alt dette skal I finde ud af for bedst muligt at nå disse mål. Når man har udviklet denne strategi er det vigtigt også at bruge den og ikke bare lade den gå i glemmebogen og falde tilbage i det gamle.

Find mere om strategiudvikling hos hansentoft

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Hvis din virksomhed skal ændre strategi, eller netop har ført en strategi ud i livet, som endte med ikke at lykkes, kan det være en rigtig god ide at kigge på, hvordan organisationen er opbygget. Succes kommer oftest af, at en virksomheds organisation er etableret bedst muligt og kører så effektligt som muligt.

Det handler om at finde ud af, hvordan virksomheden som udgangspunkt er struktureret. Hvilke fordelingsopgaver der er, og som regel viser det sig også, at der et sted i organisationen, som er det svage punkt. Et sted hvor tingene går mere skævt eller langsommere, end de ellers gør i organisationen. Det er vigtigt at få udviklet disse områder, så organisationen står stærkt på alle leder og kanter. Et højt bundniveau er vejen til generel succes og fremdrift.

Hvis din organisation trænger til udvikling, er der flere måder at gøre det på. Nogle er mere overordnede. Her kommer oplægsholdere ud til jeres virksomheder og taler om planer, virksomheden kan tage inspiration fra. Herefter bygger lederne selv en plan.

Hvis I omvendt har brug for eksternstyring i en periode, findes der kurser, hvor dele af organisationen blive vejledt og omstruktureret af udefrakommende eksperter.

Lederudvikling som en del af organisationsudvikling

En organisation er sat sammen af vigtige organer, der til sammen lever det bedst mulige produkt. Derfor er det vigtigt at alle organer udfører deres opgaver bedst muligt. Et sted hvor der hyppigt kan være brug for udvikling og fremaddrift er hos lederne. Ledere kan sagtens sidde i spidsen for en virksomhed i mange år, det kræver blot at de holder deres kompetencer opdaterede og i udvikling. Det vil sige, at de husker at se nye aspekter og prøve nye strategier. Hvis jeres virksomhed har brug for lederudvikling udbydes dette også i forbindelse med organisationsudvikling. Det er tit fornuftigt at slå ind på særlige områder samtidig med, at man forsøger at styrke organisationen generelt.

Se mulighederne for organisationsudvikling

Læs hvordan du optimerer organisationskulturen i din virksomhed