Sund organisationskultur giver en sund forretning

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

En sund organisationskultur giver en sund forretning. De to ting hænger sammen, det er bare ikke alle ledere, der har indset det endnu. Det er helt logisk, at for at man kan have en forretning, der kører og hele tiden udvikler sig positivt, så skal hele organisationen være med på præmissen. Der skal være et fælles mål, for at det kan ses på forretningen. Dette er der alt for få ledere, der arbejder efter og derfor ser man også mange virksomheder, der har problemer med stress.

En organisationskultur er en kultur, der indbefatter hele virksomheden og som gerne skal ære fastsat. Såvel som man skal have en plan for sin virksomhed, så skal man også have en plan for sine medarbejdere. Hvordan er vi hos os og hvordan har vi det med hinanden er to vigtige spørgsmål, som skal besvares. Mange ledere ser dette som den meget bløde del af lederskabet og det bliver derfor også oftest dette, der bliver nedprioriteret til fordel for nye strukturer, der skal kunne gør forretningen bedre. Man kan dog ikke implementerer nye strukturer i en virksomhed med en dårlig organisationskultur. Eller måske kan man, men det holder ikke i længden og ens medarbejdere vil ikke have det godt.

Få inspiration og hjælp til god organisationskultur

Det er helt i oden ikke at være verdensmester til alt. At lave en god organisationskultur kan være svært, særligt hvis det slet ikke er noget, som I i virksomheden har fokus på. Her kan det vær en god idé at hyre end ude fra til at hjælpe jer. Her er der mange muligheder. I kan vælge kurser til hele virksomheden eller målrettede uddannelser til enkelte ledere.

Læs meget mere om organisationskultur og mulighederne i jeres virksomhed her

Se mere om organisationskultur:

En sund organisationskultur giver en god forretning

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

En sund organisationskultur giver en god forretning

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)

En sund organisationskultur giver en god forretning

I en virksomhed er der kutymer og enten skrevne eller uskrevne for, hvordan virksomheden fungerer. Det kan kaldes organisationskulturen, der kan forstås som virksomhedens rygrad og altså den måde, som virksomheden fungerer på. Er organisationskulturen usund, så går det dårligt i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhed arbejder med din organisationskultur, så du kan få en sund forretning.

Organisationskulturen i en virksomhed ændrer sig ofte afhængig af, hvilken chef eller direktør der er. Ansatte vil måske opleve, at ”ånden” har ændret sig i virksomheden og andre vil opleve, at der er kommet helt nye arbejdsrutiner. Alt dette handler om organisationskulturen. Selvom en ny chef kan komme med mange gode idéer og mål med organisationskulturen, så er det ikke altid en god idé at storme frem med en splinterny organisationskultur. Det kan møde modstand fra de ansatte, som vil føle, at den nye chef trækker nogle idéer ned over hovedet på dem. Det er vigtigt at lytte til de ansatte og forstå og analysere den organisationskultur der er, før du begynder at ændre den. Det gælder både for den nye og gamle chef.

 Få inspiration og hjælp til en sund organisationskultur

Hvis du har været ude på arbejdsmarkedet i mange år, kan det være tid til at tage lidt uddannelse igen. Samfundet ændrer sig og hvis du skal følge med dine ansatte og dit firma skal udvikle sig med samfundet, så er det nødvendigt at undersøge nye muligheder og måske prøve andre organisationskulturer af. Hermed ikke ment, at din virksomhed en prøveklud, hvor du bare kan ændre organisationskulturen fra dag til dag.

Derfor kan det være en rigtig god idé at søge hjælp og inspiration udefra. Hvis du er interesseret i organisationskultur og i at udvikle din virksomhed, så kan du finde mange gode hjælpende hænder, der både kan hjælpe dine idéer videre og hjælpe dig med at implementere en anden organisationskultur.

Klik forbi www.hansentoft.dk og få hjælp, uddannelse og inspiration til en ny organisationskultur.

Læs meget mere om god organisationskultur her:

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisationskultur (foto hansentoft.dk)

Det er ikke alle, som er klar over det, men i alle virksomheder gemmer der sig en organisationskultur, der kan have en afgørende betydning for, hvilke resultater, der kan skabes i den enkelte virksomhed. Det kan derfor være en stor fordel at investere i et tjek af den enkelte virksomheds organisationskultur, hvis der af den ene eller den anden grund er en form for tvivl om, hvorfor det ikke går så godt i den enkelte virksomhed. Det er af den grund, at der er mange, der vælger at opsøge en ny organisationskultur gennem et firma, der kommer ude fra. Når der er tale om et firma, der kommer ude fra for at vurdere den enkelte virksomheds organisationskultur vil der nemlig være nogle helt andre muligheder forbundet med besøget. Af den grund, kan der være mange fordele forbundet med at investere i et tjek op med virksomhedens organisationskultur gennem et firma, der kommer ude fra.

Mange konsulentfirmaer tilbyder en gennemgribende gennemgang af organisationskulturen

Det kan godt betale sig at gøre noget ekstra ud af at få tjekket op på virksomhedens organisationskultur. Der kan nemlig være store fordele forbundet med at få den klaret på den måde. Af den grund, er der mange, der vælger at investere i et tjek op på virksomhedens organisationskultur, fordi de på den måde jan være sikre på, at der kommer udvikling i virksomheden og i virksomhedens resultater, som for de fleste virksomheder er noget af det vigtigste. Det kan skabe en god omsætning med en god organisationskultur. Modsat kan det skabe en dårlig omsætning med en dårlig organisationskultur. Du kan læse mere om et tjek af din organisationskultur her.

Læs mere om organisationsudvikling- og kultur her:

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)
Har i en sund organisationskultur (Foto: hansentoft.dk)

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

Før man begiver sig ud i, at skulle implementere nye langsigtede strategier i en virksomhed bør man gøre sig klart, hvilken organisationskultur der er tale om, i den pågældende virksomhed. Det kan være, at en omstilling bør foregå langsommere i en virksomhed, der normalt er meget præget af traditioner, da hurtige omstillinger her, ville medføre en vis usikkerhed blandt medarbejderne, som er vant til noget helt andet.

Den organisationskultur man har i en virksomhed, har stor indflydelse på hvordan alle de ansatte arbejder. Ofte er organisationskulturen opstået som en blanding af en ledelse og en bestyrelse der ønsker det på en måde, i samspil med at de fleste brancher har nogle almindelige traditioner for en bestemt type virksomhedskultur. Ønsker man som virksomhed at være den frække dreng i klassen, er en af mulighederne at vige fra den normale organisationskultur i branchen.

Det giver sig selv, at organisationskulturen skal være tilpasset den branche man er i. Er man i bankbranchen, er det oftest sådan, at organisationskulturen er meget hierarkisk, med ansatte der har en vis mængde beføjelser, før det er nødvendigt at henvende sig til den overordnede som så har en anelse mere frihed til at træffe beslutninger. I start-ups er det ofte ganske anderledes. Her er kulturen mere jævn, hvor alle ansatte kan gøre som de vil, og træffe beslutninger uafhængigt af alle andre.

Den rette organisationskultur kan betyde større succes

Selvom der er forskellige kodeks for hvilken organisationskultur man bør have i en given branche, kan man omvendt også bruge det som et parameter for at skille sig ud. I stedet for at flyde med strømmen, kan man vælge at være det forsikringsselskab, hvor tonen er lidt mere afslappet, og hvor man ihærdigt forsøger at være i øjenhøjde med sine kunder, ved eksempelvis at have noget andet tøj på end et skarpt skåret jakkesæt.

Ønsker man kan vide mere om organisationskultur, så tjek www.hansentoft.dk

Få mere information om en sund organisationskultur her:

En sund organisationskultur er vejen frem

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

En sund organisationskultur er vejen frem

Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)
Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)

Livet handler om at leve i harmoni med sig selv og omgivelserne. Men det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Den stigende stress på arbejdspladsen og ugunstige produktion der skader naturen, er den virkelighed som præger samfundet i dag. Der må gøres noget. Naturen er en centralt del af det at være et menneske, og det må vi til at forstå, skal vi overleve. Det er altså ikke noget der kan vente til i morgen, det skal ske lige nu. Ved at gå ind i kampen, og gøre en aktiv indsats kan vi måske nå at redde naturen fra totalt udslettelse. Det er ikke gunstigt at forbruge så meget som vi gør i dag, som svarer til flere jordkloder på sigt. Det er fuldstændig unødvendigt for at have det godt som menneske. VI har slet ikke brug for alle vores materielle goder. Det eneste vi har brug for er sunde relationer til hinanden. Det er den menneskelige naturs ypperligste potentiale – at have det godt sammen. Men vi får det ikke godt sammen hvis vi bruger al vores tid på os selv og vores egen bankkonto. Det er simpelthen et forkert fokus, hvis vi skal skabe mest mulig trivsel for os selv som individer og samfundet i det hele taget. Derfor er det også vigtigt at organisationer har en god bæredygtig og fællesskabsorienteret kultur, som ikke handler om vækst på enhver bekostning. Men en afbalanceret produktion, med hensigt at gøre noget godt for menneskeheden.

Organisationskulturens nye vej

En grøn organisationskultur er altså vejen frem for firmaerne. Og som individ handler det om at forbruge mindre og mere bevidst. At kæmpe kampen og ikke bare give op. Vejen frem er et bæredygtigt samfund, der tager en seriøst drejning mod det grønne alternativ, og i sidste ende et mere harmonisk samfund præget af solidaritet og gensidig sammenhold.

Få hjælp til organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

Læs mere om organisationskultur:

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationskultur (Foto: niras.dk)
Organisationskultur (Foto: niras.dk)

Ligegyldigt hvad vi end fortæller os selv, så er vi alle vanedyr. Det er en del af det at være menneske. Vi har alle en helt bestemt måde, vi håndterer hverdagens udfordringer på. Det gælder både i vores private liv derhjemme og det gælder også, når vi går på arbejde. Vaner er ikke nødvendigvis noget skidt, der skal bekæmpes. De er med til at vi kan overskue alle de valg, vi hele tiden træffer. Men de kan hurtigt blive farlige, hvis de bliver alt for fastgroede. Hvis de forhindrer os i at gøre tingene på andre måde. Hvis de forhindrer os i at tænke i nye og måske bedre løsninger. I en virksomhed er der vaner over det hele. Der er vaner i måden de forskellige grupperinger spiller sammen. I måden hvorpå den enkelte medarbejder opfatter sin egen arbejdsproces. Derfor giver det også mening, hvis man ind i mellem giver alle vanerne et eftertjek og vurderer, om de nu også er udtryk for den mest optimale måde at gøre tingene på. Det er de ikke nødvendigvis, og der er her du slår til som leder. Hvis du bliver en smule rundtosset af opgaven, er der hjælp at hente. Der findes kurser, der kan hjælpe dig med at optimere og revurdere organisationskulturen i din virksomhed.

Styrk din organisationskultur, og optimer din profit

Det er svært at sige, hvad det er, der styrker profitten i en virksomhed. Hvis der var et entydigt svar på det spørgsmål, var der nok mange virksomheder, der ville gøre lidt af hvert for at få fat i svaret. Men en ting er alligevel sikkert. Det er vigtigt, at organisationen i virksomheden fungerer optimalt. At den enkelte medarbejder kender sin rolle i forhold til det overordnede maskineri, at de forskellige led kan kommunikere og at alle arbejder mod målet. Det er lettere sagt end gjort. Derfor kan du også få hjælp med kurser i organisationskultur.

Klik her, og få hjælp til din organisationskultur