Sund organisationskultur giver en sund forretning

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

En sund organisationskultur giver en sund forretning. De to ting hænger sammen, det er bare ikke alle ledere, der har indset det endnu. Det er helt logisk, at for at man kan have en forretning, der kører og hele tiden udvikler sig positivt, så skal hele organisationen være med på præmissen. Der skal være et fælles mål, for at det kan ses på forretningen. Dette er der alt for få ledere, der arbejder efter og derfor ser man også mange virksomheder, der har problemer med stress.

En organisationskultur er en kultur, der indbefatter hele virksomheden og som gerne skal ære fastsat. Såvel som man skal have en plan for sin virksomhed, så skal man også have en plan for sine medarbejdere. Hvordan er vi hos os og hvordan har vi det med hinanden er to vigtige spørgsmål, som skal besvares. Mange ledere ser dette som den meget bløde del af lederskabet og det bliver derfor også oftest dette, der bliver nedprioriteret til fordel for nye strukturer, der skal kunne gør forretningen bedre. Man kan dog ikke implementerer nye strukturer i en virksomhed med en dårlig organisationskultur. Eller måske kan man, men det holder ikke i længden og ens medarbejdere vil ikke have det godt.

Få inspiration og hjælp til god organisationskultur

Det er helt i oden ikke at være verdensmester til alt. At lave en god organisationskultur kan være svært, særligt hvis det slet ikke er noget, som I i virksomheden har fokus på. Her kan det vær en god idé at hyre end ude fra til at hjælpe jer. Her er der mange muligheder. I kan vælge kurser til hele virksomheden eller målrettede uddannelser til enkelte ledere.

Læs meget mere om organisationskultur og mulighederne i jeres virksomhed her

Se mere om organisationskultur:

En sund organisationskultur giver en god forretning

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

Organisationsudvikling klæder dig på til fremtiden

Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)
Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund, hvor tempoet er utrolig højt. Der bliver hele tiden opfundet nye ting eller lave videreudviklinger på allerede succesfulde koncepter, og det påvirker alle aspekter af vores liv. Det betyder eksempelvis, at når vi køber ny computer, så går der ikke mange måneder, før den mangler en ny og åbenbart uundværlig detalje. Det har dog også en stor påvirkning på vores involvering i organisationer. Mange mennesker bruger tiden frivilligt på at hjælpe en organisation, men der er også mange mennesker, der har deres arbejde i organisationer, der har et bestemt formål. Ved at ledelsen får et kursus i organisationsudvikling, kan I blive klædt på til fremtiden.

Viden om organisationsudvikling kan give pote

Hvis du står i spidsen for en organisation, er det meget sandsynligt, at det er en organisation, som du tror på og gerne vil kæmpe for. Det er de færreste ansatte i en organisation, der ikke har taget stilling til dens formål inden ansættelsen, og derfor har organisationer også ofte de bedste ansatte, da de går op i det med liv og sjæl. Engagement er desværre bare ikke altid nok, og netop derfor er det vigtigt, at ledelsen gør alt, hvad den kan for at tilegne sig den viden og de redskaber, der kan være afgørende.

Et kursus i organisationsudvikling giver dig brugbare redskaber

Som ledelse er det vigtigt at erkende, at man ikke ved det hele, og endnu vigtigere opsøge den viden. Ved at sende vigtige ansatte på et kursus i organisationsudvikling får de den viden og de redskaber, der kan betyde en verden til forskel, når det gælder organisationens fremtid. Med denne nye viden har de fået et indsigt i en mulig fremtid, og kan forberede og sammensætte organisationen, så den ikke bare er klar, men også vil klare sig endnu bedre mange år endnu.

 

Få mere information om organisationsudvikling her

En sund organisationskultur er vejen frem

Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)
Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)

Livet handler om at leve i harmoni med sig selv og omgivelserne. Men det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Den stigende stress på arbejdspladsen og ugunstige produktion der skader naturen, er den virkelighed som præger samfundet i dag. Der må gøres noget. Naturen er en centralt del af det at være et menneske, og det må vi til at forstå, skal vi overleve. Det er altså ikke noget der kan vente til i morgen, det skal ske lige nu. Ved at gå ind i kampen, og gøre en aktiv indsats kan vi måske nå at redde naturen fra totalt udslettelse. Det er ikke gunstigt at forbruge så meget som vi gør i dag, som svarer til flere jordkloder på sigt. Det er fuldstændig unødvendigt for at have det godt som menneske. VI har slet ikke brug for alle vores materielle goder. Det eneste vi har brug for er sunde relationer til hinanden. Det er den menneskelige naturs ypperligste potentiale – at have det godt sammen. Men vi får det ikke godt sammen hvis vi bruger al vores tid på os selv og vores egen bankkonto. Det er simpelthen et forkert fokus, hvis vi skal skabe mest mulig trivsel for os selv som individer og samfundet i det hele taget. Derfor er det også vigtigt at organisationer har en god bæredygtig og fællesskabsorienteret kultur, som ikke handler om vækst på enhver bekostning. Men en afbalanceret produktion, med hensigt at gøre noget godt for menneskeheden.

Organisationskulturens nye vej

En grøn organisationskultur er altså vejen frem for firmaerne. Og som individ handler det om at forbruge mindre og mere bevidst. At kæmpe kampen og ikke bare give op. Vejen frem er et bæredygtigt samfund, der tager en seriøst drejning mod det grønne alternativ, og i sidste ende et mere harmonisk samfund præget af solidaritet og gensidig sammenhold.

Få hjælp til organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

Læs mere om organisationskultur:

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Hvis din virksomhed skal ændre strategi, eller netop har ført en strategi ud i livet, som endte med ikke at lykkes, kan det være en rigtig god ide at kigge på, hvordan organisationen er opbygget. Succes kommer oftest af, at en virksomheds organisation er etableret bedst muligt og kører så effektligt som muligt.

Det handler om at finde ud af, hvordan virksomheden som udgangspunkt er struktureret. Hvilke fordelingsopgaver der er, og som regel viser det sig også, at der et sted i organisationen, som er det svage punkt. Et sted hvor tingene går mere skævt eller langsommere, end de ellers gør i organisationen. Det er vigtigt at få udviklet disse områder, så organisationen står stærkt på alle leder og kanter. Et højt bundniveau er vejen til generel succes og fremdrift.

Hvis din organisation trænger til udvikling, er der flere måder at gøre det på. Nogle er mere overordnede. Her kommer oplægsholdere ud til jeres virksomheder og taler om planer, virksomheden kan tage inspiration fra. Herefter bygger lederne selv en plan.

Hvis I omvendt har brug for eksternstyring i en periode, findes der kurser, hvor dele af organisationen blive vejledt og omstruktureret af udefrakommende eksperter.

Lederudvikling som en del af organisationsudvikling

En organisation er sat sammen af vigtige organer, der til sammen lever det bedst mulige produkt. Derfor er det vigtigt at alle organer udfører deres opgaver bedst muligt. Et sted hvor der hyppigt kan være brug for udvikling og fremaddrift er hos lederne. Ledere kan sagtens sidde i spidsen for en virksomhed i mange år, det kræver blot at de holder deres kompetencer opdaterede og i udvikling. Det vil sige, at de husker at se nye aspekter og prøve nye strategier. Hvis jeres virksomhed har brug for lederudvikling udbydes dette også i forbindelse med organisationsudvikling. Det er tit fornuftigt at slå ind på særlige områder samtidig med, at man forsøger at styrke organisationen generelt.

Se mulighederne for organisationsudvikling

Læs hvordan du optimerer organisationskulturen i din virksomhed

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationskultur (Foto: niras.dk)
Organisationskultur (Foto: niras.dk)

Ligegyldigt hvad vi end fortæller os selv, så er vi alle vanedyr. Det er en del af det at være menneske. Vi har alle en helt bestemt måde, vi håndterer hverdagens udfordringer på. Det gælder både i vores private liv derhjemme og det gælder også, når vi går på arbejde. Vaner er ikke nødvendigvis noget skidt, der skal bekæmpes. De er med til at vi kan overskue alle de valg, vi hele tiden træffer. Men de kan hurtigt blive farlige, hvis de bliver alt for fastgroede. Hvis de forhindrer os i at gøre tingene på andre måde. Hvis de forhindrer os i at tænke i nye og måske bedre løsninger. I en virksomhed er der vaner over det hele. Der er vaner i måden de forskellige grupperinger spiller sammen. I måden hvorpå den enkelte medarbejder opfatter sin egen arbejdsproces. Derfor giver det også mening, hvis man ind i mellem giver alle vanerne et eftertjek og vurderer, om de nu også er udtryk for den mest optimale måde at gøre tingene på. Det er de ikke nødvendigvis, og der er her du slår til som leder. Hvis du bliver en smule rundtosset af opgaven, er der hjælp at hente. Der findes kurser, der kan hjælpe dig med at optimere og revurdere organisationskulturen i din virksomhed.

Styrk din organisationskultur, og optimer din profit

Det er svært at sige, hvad det er, der styrker profitten i en virksomhed. Hvis der var et entydigt svar på det spørgsmål, var der nok mange virksomheder, der ville gøre lidt af hvert for at få fat i svaret. Men en ting er alligevel sikkert. Det er vigtigt, at organisationen i virksomheden fungerer optimalt. At den enkelte medarbejder kender sin rolle i forhold til det overordnede maskineri, at de forskellige led kan kommunikere og at alle arbejder mod målet. Det er lettere sagt end gjort. Derfor kan du også få hjælp med kurser i organisationskultur.

Klik her, og få hjælp til din organisationskultur

Organisationsudvikling er nødvendig for din virksomhed

Organisationsudvikling (Foto smallbusinessadvice.org.au)
Organisationsudvikling (Foto smallbusinessadvice.org.au)

En virksomhed må tilpasse sig markedet, og markedet er i konstant forandring, fordi kunderne påvirkes af en lang række faktorer. I krisetider som disse må mange danske virksomheder omkvalificere og effektivisere for at følge med konkurrenterne.

Din virksomhed kan dog ikke bare ændre strategi for dag til dag, da det kræver, at organisationen udvikler sig.

Skal du omstille så effektivt og gnidningsfrit som muligt, kan du få hjælp til din organisationsudvikling af kompetente folk med masser af erfaring i benene.

Konsulenter vil for en tid indgå i virksomheden for at observere, guide og udvikle afdelingerne. Det handler om at ændre adfærd blandt personalet, og det kan man kun med grundigt kendskab til den enkelte arbejdsgruppe og gennem et tæt samarbejde. Konsulenten skulle helst kunne glide ubemærket ind i arbejdsmiljøet, men det kræver først tilvænning.

Organisationsudvikling er omfattende

Organisationsudvikling er en omfattende proces, der kræver mange kræfter af alle på arbejdspladsen – også på ledelsesniveau.

Det kan derfor være en god ide med et lederudviklingskursus også. Ledelsen bør altid gå forrest som det gode eksempel.

Organisations udviklingen foregår i tæt samarbejde med direktion og ledelse. Det er trods alt dennes visioner, der skal opfyldes, ligesom at de skal køre firmaet videre. Samarbejde er et af nøgleordene i denne sammenhæng.

Der findes mange måder at gribe tingene an på. Rådfør dig med et consulting firma. Afstem forventninger og visioner, læg en tidshorisont og planlæg udviklingen.

Det er vigtigt at såvel chefer som medarbejdere er klar på samarbejdet. Det vil give de bedste resultater.

En velfungerende organisation giver en effektiv og sund virksomhed.

Læs mere om organisationsudvikling her!