For et par friske øjne på ledelse udvikling

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Kig på jeres ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

En ledelse er ofte en gruppe af ledere, der kommer med forskellige kompetencer og fra forskellige afdelinger. Ledelsen har stor magt, men for at denne magt kan bruge konstruktivt, så er det vigtigt, at der er fokus på ledelse udvikling. Men hvad er ledelse udvikling? Det er både den udvikling, der personligt skal foregå for den enkelte leder. Og det er den samlede udvikling for ledelsen.

En leder skal hele tiden udvikle sig og forny sine kompetencer. Der skal naturligvis være tid til at være leder, men det er eksempelvis vigtigt, at lederen er up to date med moderne ledelses metoder og kan have fokus på de konflikter, der kan opstå i en virksomhed. Tendensen er i øjeblikket, at man skal have medarbejderne til løbe hurtigere, men fordi det ikke foregår på en ordentlig måde, så går flere og flere ned med stress. Dette skal en leder eksempelvis kunne håndtere og derfor tage efteruddannelse i håndtering af sårbare medarbejdere eller konfliktmægling.

Derudover er den generelle udvikling af ledelsen. Dette kan være mere komplekst og meget svært at ordne internt. Her kan et par friske øjne hjælpe meget. Der behøver ikke at være deciderede problemer, men blot et ønske om, at ledelsen skal stå stærkere for at man tilkalder hjælp ude fra. Du kan i næste afsnit læse mere om denne hjælp.

 Konsulent i ledelse udvikling

Skal I have et par friske øjne på virksomheden, så kontakt et konsulent bureau om hjælp. Der er masser af muligheder for at få hjælp fra sådan et bureau, og de kan hjælpe med mange ting. Mange virksomheder har ikke lyst til at bruge konsulenter til at kigge på arbejdsstrukturer, fordi det bliver for privat. Det skal man dog komme sig over.

Et godt konsulent bureau er Hansen Toft

Se mere om ledelsesudvikling lige her:

Ledelsesudvikling er essentielt for enhver topleder

Ledelsesudvikling er en nødvendighed for at overleve

 

Ledelse udvikling – udvikling er en vigtig del af en god ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse (foto: viauc.dk)
Ledelsen må være klar til udvikling for at kunne styrkes (foto: hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling handler om at skabe forretningsmæssig og personlig udvikling i virksomheden med fokus på top og bundlinje. På et kursus i ledelsesudvikling er der fokus på innovation og nytænkning både forretningsmæssig og ledelsesmæssigt. Der er fokus på den enkelte leder, hele direktionen og lederteamet. Du kan få skræddersyet en proces i forhold til de forretningskritiske mål, som er nødvendige at få løftet. Du vil ofte blive stillet spørgsmål som; Hvilke forretningsmæssige mål skal vi opnå? Hvad vil det kræve af ledertemaet og den enkelte leder? Hvordan kan vi sikre, at lederne og lederteamet lykkes? Og hvordan vil vi måle, om processen har været en succes? I samarbejde finder vi svaret på disse spørgsmål.

De individuelle behov for hver enkel leder vil blive definere, således at alle udfordringer bliver imødekommet. Der vil være workshops og individuelle seancer for de enkelte, hvor omdrejningspunktet vil være coaching og forretningsmæssig sparring.

Ledelse udvikling – Sørg for din virksomheds udvikling

I en virksomhed er det essentielt at en leder udvikler dig. Hvis ikke ledelsen udvikles, vil virksomheden heller ikke udvikle sig. For eksempel når succeskriterierne ændrer sig for en virksomhed, så er det lederen, der må udvikle sig hurtigst, for at kunne stå i spidsen. Tid er en vigtig faktor, når det kommer til udvikling. En virksomhed kan accelerere hurtigt, og her er det vigtigt at lederen følger med. En leder, som konstant har fokus på sin egen og virksomhedens udvikling, vil også hurtigt kunne skabe vækst. Lederens præstation afhænger af lederens udvikling, som må sørge for hele tiden at stille skarpt på ledelseskompetencer, evnen til at sætte retning, skabe velfungerende samarbejdsrelationer, frigøre energi i organisationen og sørge for sine medarbejders teamwork. Et kursus i ledelsesudvikling er på alle måder en god måde for en leder at sørge for at være på forkant både personligt og forretningsmæssigt.

Læs mere om ledelse udvikling her!

Læs om ledelsesudvikling her:

Få din virksomheds opdateret med brugbar ledelsesudvikling

Derfor er det vigtig med en god ledelsesudvikling i dit firma

Kursus i ledelse udvikling sætter gang i mekanismerne

Ledelse er et uudtømmeligt emne (foto viauc.dk)
Ledelse er et uudtømmeligt emne (foto viauc.dk)

Hvornår bliver man færdig med at udvikle sig? De fleste vil forhåbentligt sige aldrig Ledelse udvikling er kurser i at kunne udvikle sine ledelse. Ledelse er ikke bare ledelse. Der ligger en masse viden og lærdom bag, som det kan være godt at kunne. Teori, der kan anvendes i praksis kan være med til at udvikle virksomhedens kompetencer.

Nye ideer til praksis

Skal der skabes nye relationer og kompetencer i virksomheden, og er der brug for at skabe rum for fornyelse i manegement, kan et kursus i ledelse udvikling være gavnligt for foretagendet. Et kursus er bygget op omkring teori. En udførlig og grundig gennemgang af teorier, der kan belyse og perspektivere forskellige ideer om ledelse. Derefter sættes teorien i relation til praksis, så den på baggrund af virkeligheden for relevans for den virkelighed, som kursisten befinder sig i. Teorier kan nemlig godt være interessante og informerende, men ofte er det svært uden en perspektivering i praksis at finde frem til det relevante i sådanne teorier. En grundig praktisk indføring bliver dermed sat i værks, så det mest essentielle får sin retmæssige plads.

Perspektiver og ny viden

Med et kursus i ledelse udvikling får man perspektiver på det at drive en virksomhed. Det kan være med til at lægge op for nye retninger indenfor ledelse og skabe grobund for en sund og demokratisk samtale indenfor virksomhedens ledelsesstil. Det kan også være, at man får mere blod på tanden efter et sådan kursus. Man siger jo som regel, at viden avler mere viden. Hvem ved, måske kan det blive starten eller fortsættelsen på en helt ny ledelsesstil i virksomheden. Ikke fordi den gamle var dårlig, men fordi den nye formår at sætte ting i relation til hinanden på en helt ny måde. Et kursus i ledelse udvikling giver perspektiver og nye muligheder til enhver virksomhed.

Læs mere om ledelse her:

Vil du gerne være centrum i ledelse?

I kan forbedre virksomheden med ledelse udvikling

Ledelse er for dig, der er ledertypen i hverdagen

I kan forbedre virksomheden med ledelse udvikling

En virksomhed behøver god ledelse (Foto smallbusinessadvice.org.au)
En virksomhed behøver god ledelse (Foto smallbusinessadvice.org.au)

Det er de færreste virksomheder, der er perfekte. Sandheden er, at der ofte er meget, der kan gøres for at forbedre et firma. I nogle tilfælde kan det være op til en ledelse til at finde ud af, at der er behov for udvikling på et eller flere givne områder. Det kan endda være, at det er ledelsen selv, der skal forbedres. Spørgsmålet er, om man så er villig til at tage de nødvendige skridt for at få en forbedring sat i værk?

Udvikling af ledelse er blevet et større og større tema i takt med, at arbejdsmarkedet er blevet mere og mere skærpet. Hér skal man blandt andet tænke på den stigende konkurrence på mange markeder, der blandt andet har rødder i de økonomiske kriser, som for nyligt rystede store dele af verden. Hertil er der også blevet rift om arbejdspladserne, både de helt almindelige kontorjobs og de store lederstillinger. Som leder kan det derfor være en god investering at tage imod ledelse udvikling, fremfor at være ignorant og så pludselig stå uden arbejde, fordi man ikke kunne følge med.

Udvikling i ledelse kan ske på mange måder

Der er ikke kun en måde, man kan blive bedre til ledelse. Denne udvikling kan komme fra mange fronter. Nogle vil måske vælge at tage en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse i ledelse. Andre vil føle, at en anden form for efteruddannelse egner sig helt perfekt. Fælles for disse er, at de kan tages på deltid, så man faktisk kan passe sit job samtidig med, at man bliver endnu bedre til det.

En anden metode til ledelse udvikling er privat coaching. Dette er en mere intens form for coaching, og det kræver måske, at man er meget ydmyg omkring sig selv. Til gengæld kan det på meget kort tid rykke en hel del.

Lær mere om udvikling i ledelse

Ledelse udvikling: firmaets muld

Ledelse udvikling (Foto: alive.dk)
Ledelse udvikling (Foto: alive.dk)

Det er blevet sagt mange gange gennem tiden, men det gør det ikke mindre rigtigt af den grund. Det betyder noget for en virksomhed, at der er en god leder som styrmand for den store båd med mange forskellige ror, som en virksomhed oftest er. Det lyder måske banalt, og det lyder måske som en selvfølgelighed, men det er det ikke nødvendigvis. For selvom de fleste kan blive enige om, at god ledelse er vejen frem for enhver virksomhed – lille eller stor, er god ledelse, så er det desværre ikke altid, at den tanke bliver forløst i virkelighedens verden. Det kan skyldes mange forskellige faktorer. Én af dem kan være, at man ganske enkelt ikke ved, hvad en god leder er – hverken leder eller medarbejdere. Og så bliver det naturligvis svært at handle på det, hvis man ikke engang kan definere, hvad det er, der skal gøres bedre. Her kan et kursus i ledelse være en kæmpe hjælp – ikke kun for dig som leder, men også for dine medarbejdere. For hvis du får defineret, hvilken leder du gerne vil være, hvor du har dine styrker, og hvor du har dine svagheder, vil dine medarbejdere også kunne mærke den gavnlige effekt. Ledelsen er nemlig firmaets muld – firmaets fundament.

Ledelse udvikling: Find din personlige lederstil

Hvad er egentligt en god leder? Det er et spørgsmål, der heldigvis ikke har noget entydigt svar. Og så alligevel. For en god leder er en leder, der hviler i sin egen lederstil. En leder, der ved, hvordan han/hun gerne vil lede. Det lyder banalt, men det er det bestemt ikke nødvendigvis. Det ved enhver, der har prøvet at være leder. Med et kursus i ledelse kan du kommere tættere på dine personlige mål.

Klik her, og find ledelse udvikling