Ledelsesudvikling er vejen til succes for enhver virksomhed

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Man kommer ikke uden om ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Som erhvervsdrivende hviler der en stor byrde på ens skulder – en byrde som deles med toplederen og det resterende lederteam. Men hvad sker der når en ledelse fejler? Når virksomheden oplever tilbagegang og trues af konkurrenterne og omverdenens konstante forandring? En sikker måde at komme videre på er at investere i ledelsesudvikling, hvilket netop kan sætte fokus på innovation og videreudvikling af virksomheden, for igen at gøre sig konkurrencedygtig.

Hvorfor investere i ledelsesudvikling?

Ledelsesudviklingsprogrammerne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere, som gennemgår udviklingsprogrammerne løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. At disse ledere lærer bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af bratte omstillinger og nye krav fra omverden og internt. At lederne evner at sætte en ny retning for virksomheden, når opgaverne kræver det uanset, hvor svære disse beslutninger måtte være.

De specielle udviklingsprogrammer formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig. Lederne vil blive testet til maksimum inden for strategi, ledelse, innovation, kommunikation og markedsføring, for at nævne et emneudsnit. På kurserne inden for ledelsesudvikling, vil man som deltagende leder blive rustet til det kæmpe ansvar, det er i dag, at være topleder i enhver virksomhed. Det kræver et excellent lederteam at kunne sikre løbende forbedringer på resultater i virksomhedens bundlinje, som i sidste ende er den der afslører, hvorvidt en ledelse formår at yde sit bedste. Man rustes i store træk til at identificere selv de mest marginale problemstillinger, analysere dem for herefter at fremkomme med den mest effektgivende strategi. Endeligt at kunne implementere disse løsninger.

Læs mere om hvilken forskel ledelsesudvikling gør

Bliv klogere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling er en nødvendighed for at overleve

Ledelsesudvikling er vigtig for at varetage en lederposition

 

 

Spændende leder kurser, der ruster dig til fremtiden

Det er vigtigt at ledere forbedrer deres lederskabsevner (foto hansentoft.dk)
Det er vigtigt at ledere forbedrer deres lederskabsevner (foto: se-institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklimaer kræver dygtige ledere, som kan fører virksomheden frem til varig succes. Med leder kurser får du den rette ballast og paratviden, som kan hjælpe dig til at øge din virksomheds succes og overlevelse.

Leder kurser udruster dig til de store udfordringer

Udviklingen af dygtige ledere kræver meget mere end blot en mavefornemmelse. Det handler blandt andet om at yde sit bedste, men ses resultaterne altid på bundlinjen – som betragtes som værende den væsentligste rettesnor, der netop kan afsløre, hvorvidt ledelsesteamet formår at yde sit bedste? Handler det ikke også om de sociale og personlige kompetencer, som er et krav for, at en dygtig leder kan være en solid inspiration og motivation for sine mange medarbejdere og dermed også formår at øge produktiviteten? Med de mange spændende leder kurser bliver du klædt godt på til de mange store udfordringer, som venter og som kræver både faglige, personlige og sociale kompetencer. En god leder har ikke kun en solid viden om faget og om ledelse, men har også et særligt mennesketække. Dygtige ledere skal løbende kunne vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. De skal lære bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af pludselige omstillinger og nye krav fra omverden og internt. Sidst men ikke mindst skal dygtige ledere kunne sætte en ny retning for virksomheden, når opgaverne kræver forandring.

At lade lederteamet investere i leder kurser kan forbedre det løbende resultat voldsomt for en virksomhed med et højt ROI (return on investment) som følge.

Læs mere om de spændende leder kurser her

Find gode kurser i ledelse her:

Et kursus i ledelse kan gøre dig til en bedre leder

Kursus i ledelse udvikling sætter gang i mekanismerne

European Business School kan give dig international ballast

En virksomhed behøver god ledelse (Foto smallbusinessadvice.org.au)
Tag på Business School! (Foto: se-institute.dk)

For mange medarbejdere og virksomheder er det vigtigt at holde sig opdateret og hele tiden udvikle sine kompetencer for at kunne følge med på markedet.

Derfor er der flere og flere virksomheder og medarbejdere, der vælger at udvide deres kompetencer. Det kunne for eksempel være på en European Business School.

European Business School tilbyder blandt andet forskellige ledelsesuddannelser og forretningsuddannelser, hvor man kan udvikle sig indenfor salg, markedsføring og finans.

Samtidig så forgår uddannelserne forskellige steder i Europa. Dette skaber et meget alsidig undervisningsmiljø, og er med til at give de studerende et bredt internationalt netværk blandt deres medstuderende. Dette betyder, at man måske senere kan gøre brug af dette netværk til at skabe gode forretningsforbindelser i hele verden.

En af de ting som man undervist i er ledelse. Ledelse er mange forskellige ting. Man skal for eksempel lære at have en overordnet fornemmelse for virksomhedens situation, mål og strategi både på kort og lang sigt. Derudover skal man også lære at formidle disse ting til virksomhedens medarbejdere på en måde, så man sikrer, at mål og strategi bliver nået.

Mange forskellige læringsområder på European Business School

Som leder skal man også lære at kunne omsætte arbejdsindsatsen til de ønskede resultater.

Man skal gerne kunne hjælpe sine medarbejderne med at udvikle de rigtigt kompetencer. Derfor skal man løbende som leder også kunne sikre udviklingen af den enkelte medarbejder. Samtidig skal lederen også vide, hvordan virksomheden i første omgang får ansat medarbejdere med de rigtige forudsætninger.

Der findes mange forskellige uddannelser og programmer på markedet indenfor udvikling af ens evner som leder. Nogle er inddelt i kurser over længere perioder. Andre er uddannelser, der er intensive og derfor indeholder koncentrerede læringsmoduler, hvor man på få dage gennemgår mange forskellige emner og øvelser til dette.

Det er vigtigt, at man vælger et kursus eller en uddannelse, som passer til ens arbejdssituation. I nogle virksomheder kan det være svært at hive hele dage ud af kalenderen, hvor det måske giver bedre mening at tage flere små moduler over længere tid.

Klik her og se mere om European Business School

Klik her og bliv inspireret til uddannelse:

En projektlederuddannelse giver de fornødne værktøjer

Vælg en lederuddannelse Århus og kom til smilets by

 

Ledelseskurser kan være med til at skabe dynamik

Et kursus i ledelse kan være et godt indspark (foto hansentoft.dk)
Et kursus i ledelse kan være et godt indspark (foto se-insitute.dk)

Som leder i en dansk virksomhed er der mange opgaver at holde styr på. Der er både personale, som skal rekrutteres. Her gælder det om at finde ud af, hvilke kompetencer man har behov for til at dække arbejdsopgaverne, og hvad man har råd til at betale for at få opgaven udført. Derudover skal man enten selv eller igennem en rekrutteringsafdeling eller et eksternt rekrutteringsbureau finde frem til de helt rigtige kandidater. Her skal man så kunne se og gennemskue personerne, og se om de er forenelige med virksomheden og de tilhørende opgaver.

 Når man sidder i en jobsamtale med en kandidat, skal man være skarp på, hvilke kompetencer personen kommer med, hvordan takler vedkommende dine spørgsmål, og hvilke spørgsmål man skal stille.

I løbet af en normal arbejdsdag vil der typisk være behov for mange andre forskellige facetter for at kunne fungere som leder.

Man skal som leder også sørger for at kunne fordele arbejdsopgaverne mellem medarbejderne. Hvem kan godt klare flere opgaver og dermed være endnu mere produktive, uden at det går ud over kvaliteten af arbejdet. Hvem kan på den anden side ikke klare flere opgaver, uden at det går ud over kvaliteten eller medarbejderens arbejdsglæde og motivation. Dette er en evig regulering for at sikre en optimal arbejdsomhed og produktivitet i virksomheden.

Derefter skal du også kunne samarbejde med de andre ledere i andre afdelinger, for at kunne produktudvikle den næste sæson, som skal være på plads i denne måned. Der skal du have øje for din afdelings mål og samtidig indgå i et tværgående samarbejde.

Ledelseskurser kan tilpasses til lederens arbejdsrytme

 Ledelseskurser kan være opbygget meget forskelligt. Nogle er bygget op som intensive forløb, hvor man hurtigt for et overblik over de mest væsentlige kvalifikationer og egenskaber, som ledere kan arbejde med. Andre uddannelser er opbygget med flere moduler og kan være inddelt, så lederen har mulighed for at tage erfaringerne med tilbage på arbejdspladsen og implementere dem løbende efter hvert modul.

 Vil du se mere om ledelseskurser, så kig her

Find flere kurser i ledelse lige her:

Et kursus i ledelse kan gøre dig til en bedre leder

Kursus i ledelse udvikling sætter gang i mekanismerne

Der er mange der søger udvikling gennem kurser

Kurser (foto: via.dk)
Kurser (foto: via.dk)

Der er gode muligheder for, at du kan sikre, at du selv får den udvikling, som kan være af fundamental betydning for, at du kommer forrest i køen, når der skal ansættes i de stillinger, hvor du godt kan se dig selv. Der er gode muligheder for, at du gennem kurser kan udvikle på dine personlige kompetencer. Det er der også mange der vælger. Det er med god grund, at der er mange, der søger udvikling gennem kurser.

Udvikl dine kompetencer

Når du vælger at bevæge dig ind for området kurser, er der gode muligheder for, at du vil opleve personlig udvikling i dit arbejdsliv. Det er derfor, at der er mange, der vælger at søge en udvikling gennem kurser. Når du tager kurser er der gode muligheder for, at det kan komme til at betyde, at du får den rette udvikling, der kan være med til at sikre, at du kommer videre på arbejdsmarkedet. Der er mange ledige, der vælger at søge udvikling gennem kurser. Det er med god grund, for det rette kurser, kan være det, der sikrer, at du kommer videre i dit arbejdsliv. Det er derfor, at der er mange ledige, der søger personlig udvikling gennem kurser.

Se en oversigt over kurser for ledige

Der findes mange forskellige kurser for ledige, som er målrettet dig, som har brug for en ny vej ind på arbejdsmarkedet. Hvis du er en af de mange, som søger en ny vej ind på arbejdsmarkedet er der gode muligheder for at det vil ske gennem kurser for ledige. Når du vælger kurser for ledige vælger du samtidig at prioritere den personlige udvikling. Der er gode muligheder for at opnå personlige resultater, når det sker med kurser for ledige. Se mere her.

 

Læs også

Et kompetencegivende kursus du har tid til

Hjælp jobløse med en diplomuddannelse i beskæftigelse

Amu kurser er til dig, der gerne vil lære noget nyttigt!

Tid til et kursus? (foto viauc.dk)
Tid til et kursus? (foto viauc.dk)

Står du og skal efteruddannes, så er det et AMU kursus, du skal have! Uanset om du er faglært eller ufaglært, og uanset som du arbejder for det private eller offentlige marked, så kan du finde et AMU kursus, som henvender sig til netop dig. Kurserne sikrer dig gode kompetencer, som du kan tage med dig videre ud på arbejdsmarkedet, så det er ikke endnu et af de hersens kurser, der er meningsløs, tværtimod, du finder nok ikke noget, der faktisk giver mere mening end det her. Kurserne er tilrettelagt sådan, at du kan tage et AMU kursus ved siden af dit nuværende arbejde, og det er altså bare smart. AMU kurserne bliver afholdt rundt om i hele landet, så du burde kunne finde et kursus, som er tæt på dig, uanset hvor du bor.

Find et AMU kursus der optimerer dine kompetencer

Arbejdsløsheden er stadig temmelig stor, og det er derfor vigtigt, at man hele tiden forbedrer sine kvalifikationer på arbejdsmarkedet, på den måde er det lettere at få et arbejde og også beholde ens nuværende arbejde. Der bliver stillet større krav til den ansatte ude i virksomheden, for konkurrencen er stor uanset hvilket marked man er på, og med et AMU kursus bliver du rustet til de stigende forventninger til dine faglige kundskaber. AMU kurserne er ofte korte forløb, hvor man så kan sammensætte flere, der har relevans for en, og dermed får man et større udbytte, og du bliver skide dygtig!

Der findes AMU kurser inden for et hav af jobområder

Hvis du går ind på AMU kursus’ egen hjemmeside, vil du kunne søge efter kurser, der henvender sig til dig og dit fagområde, er du for eksempel pædagog, vil du kunne se, at der er et kursus, der omhandler pædagogik i den danske folkeskole, og efter den nye skolereform, er der brug for pædagoger ude i skolerne, derfor vil netop dette kursus være rigtig godt. De tilbyder rigtig mange kurser, så du vil altid kunne finde noget relevant for dig, uanset hvilket jobområde du tilhører.

Find et AMU kursus der passer til dig

 

Læs mere om AMU kurser:

Amu kurser styrker dine egenskaber til arbejdsmarkedet

Amu kurser for dig, der vil styrke din pædagogik

Amu kurser kan være dit spark fremad

Et amu kursus giver brugbar viden og en brændende interesse

Få mere erfaring med et amu kursus (Foto: viauc.dk)
Få mere erfaring med et amu kursus (Foto: viauc.dk)

Et amu kursus er altid en god ide. Som menneske bliver man aldrig færdig med at udvikle sig. Hele livet drejer sig om at udfordre sig selv, og udviklingen er en del af alle de udfordringer, man møder, Hvis man gerne vil opleve nye ting og se sig selv nye steder i nye muligheder, er det en god ide at starte med et amu kursus. Amu kursus har år igennem været en stor mulighed for mange mennesker, der allerede er på arbejdsmarkedet og uddannet. Det har været en mulighed for etablerede personer og ansatte udvikle sig i en given retning. Det er en naturlig del af det at være et menneske at komme nye steder hen, at undersøge nye stillinger og retninger, at forsøge sig frem.

Nye udfordringer

Som deltagende i et amu kursus kan man lære en masse nyt, som kan være med til at lære en noget nyt om sig selv og omverdenen. Det er spændende at få indført ny viden, og det er altid ligeså lærerigt at få fyret den viden af, man lige har lært, i den virkelige verden – det vil altså sige jobverden. Et amu kursus er simpelthen med til at forberede en på de mange udfordringer, der er på det eksisterende jobmarkedet.

Alt er i bevægelse

Det er vigtigt at videreuddanne sig på jobmarkedet, da der hele konstant undergår udviklinger i kravene. Den virkelige verden er i bevægelse, den undergår konstant udviklinger i forskellige retninger. Hvis gerne man vil følge med og se sig selv i de nye udfordringer, som kommer frem, er det en særdeles god ide at undersøge de muligheder, der ligger indenfor ens interesse. Et amu kursus kan få gjort interessen håndfast og brugbar og dermed bane vejen til store oplevelser i det professionelle liv.

Find et amu kursus her

Læs også mere om kursus i disse indlæg:

Kursus i ledelse udvikling sætter gang i mekanismerne

Et kompetencegivende kursus du har tid til

Et AMU kursus kan kickstarte din karriere

Akademiuddannelse styrker dine kompetencer

Udvid dine kompetencer med en akademiuddannelse (foto viauc.dk)
Udvid dine kompetencer med en akademiuddannelse (foto viauc.dk)

Hvordan går det med dig på jobbet? Har du styr på sagerne? Laver du det, du drømte om? Har du fået nye drømme?

Hvis ikke du er, hvor du gerne vil være, eller hvis du bare gerne vil prøve noget nyt af, så er en akademiuddannelse noget for dig. En akademiuddannelse åbner på den ene side nye døre, der giver dig mulighed for at prøve andre sider af arbejdsmarkedet af. På den anden side kan en akademiuddannelse også give dig mulighed for at prøve andre kræfter af på den arbejdsplads, du allerede er på.

Der er aldrig nogen grund til at gå i stå. Men derfor kan det alligevel godt være svært at vide, hvilket skridt man bør tage – eller hvordan man kan tage det. Nogle gange har man brug for støtte fra andre. Her er en akademiuddannelse løsningen for dig, der gerne vil udbrede dine kompetencer, så du kan blive endnu bedre til dit område – eller styrke dig på nye områder.

En akademiuddannelse – men i hvad?

Man kan måske tænke, at det er meget fint, at man kan få en akademiuddannelse. Men det lyder stadig noget abstrakt. For hvad skal man egentlig have en akademiuddannelse i?

Jo, hvis du gerne vil have en akademiuddannelse, er der rig mulighed for, at du kan finde en uddannelse, der passer som en ny del til kompetencer, som du allerede har.

Hvis du er pædagog, findes der flere former for psykologiske uddannelser, du på akademiet kan tage som overbygning. Det betyder også, at det er en uddannelse i psykologi, man kun kan tage, hvis man i forvejen har en adgangsgivende uddannelse. Hvis det er en psykologisk eller sociologisk overbygning, kan du eksempelvis have sygeplejerske-, jordmord-, pædagog- eller lærerbaggrund. Der er mange muligheder, det centrale er, at en akademiuddannelse lader dig få en overbygning, der spreder dine evner og giver dig nye, spændende jobmuligheder.

Du kan se på en akademiuddannelse her

 

Få mere nyttig information om akademiuddannelser:

Akademiuddannelse står for fremdrift og kontrol

Nyd godt af de mange akademiuddannelser

Akademiuddannelser kan også være en mulighed for dig

Amu kursus tilrettelægger din arbejdsmæssige fremtid

Med et Amu kursus får du styr på karrieren (foto hansentoft.dk)
Med et Amu kursus får du styr på karrieren (foto hansentoft.dk)

Amu kurser giver dig ny viden. Det kan gavne dig, hvis du allerede er i fast job, og det vil ikke mindst gavne dig, hvis du leder efter et nyt job på arbejdsmarkedet. Amu kurser styrker dine kompetencer, uanset hvilken position du står i.

Fordelen ved amu kurser er, at de både tager højde for den enkelte og for gruppen. Det vil sige, at du nemt kan tage på et amu kursus alene og få et stort udbytte med dig derfra.

Omvendt arrangeres amu kurser også for afdelinger eller andre grupper, som fælles gerne vil have styrket et bestemt fokus på pædagogik på deres arbejdsplads. Det kan handle om jer som medarbejdere internt, det kan handle om jeres tilgang til pædagogikken overfor børn og unge.

Uanset hvilken udfordring du leder efter, så kan du få det i et amu kursus.

Amu kursus til dig – uanset hvem du er

Der findes rigtig mange former for amu kurser. Det er ligegyldigt om du er faglært eller ufaglært. Amu kurset er til dig, der gerne vil lære mere. Dig, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet igen, men måske har lidt svært ved at finde ud af, hvilke skridt du skal tage.

Et amu kursus er en fantastisk ting. Her tilrettelægger man et forløb, der er målrettet dine personlige ambitioner. Nogle tager måneder ud af deres liv, hvor de målrettet arbejder med kursets læringer. Andre tager løbende et amu kursus, hvormed de forbedre deres chancer og personlige egenskaber.

Et amu kursus vil man ikke være foruden, hvis man først har været på et. Du bliver meget mere klar over, hvor du står, og hvad du gerne vil. Det et ikke tilfældigt, at rigtig mange amu kursus-brugere står med jobs, når de har været igennem en kursusperiode. Amu kurser er en sikker succes.

Se mulighederne for et amu kursus her

 

Læs meget mere om amu kurser:

Et AMU kursus kan kickstarte din karriere

Amu kursus gør dig endnu stærkere på pædagogik

Amu kurser styrker dine egenskaber til arbejdsmarkedet

Et AMU kursus kan kickstarte din karriere

Kom godt i gang med et AMU kursus (foto viauc.dk)
Kom godt i gang med et AMU kursus (foto viauc.dk)

Der kan være mange grunde til, at et menneske går i stå med sin karriere. Det kan være omstændigheder som familieforpligtelser, nedskæringer på arbejdspladsen eller noget helt tredje. Den mest almindelige årsag er dog, at man simpelthen kører død i et arbejde, som man har beskæftiget sig med i mange år. Det er helt naturligt at nå til et punkt, hvor man trænger til nye rammer og nye udfordringer, men det kan være svært at få ønsket til at udmønte sig i en konkret forandring. Man kan dog hjælpe processen lidt på vej ved at tage et AMU kursus.

Hvad er et AMU kursus?

Et AMU kursus er en kort form for uddannelse, der er tilgængelig i nærheden af de fleste danskere. Hvert år hjælper AMU kurser tusindvis af danskere til at tage deres karriere i egen hånd og komme videre med deres liv.

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’. Navnet antyder altså, at der er tale om et praktisk anvendeligt kursus, hvor der er fokus nogle konkrete kompetencer, der er lige til at tage i brug i branchen. På den måde kan sådanne nyuddannede nogle gange udkonkurrere andre kandidater til jobbet med en længere uddannelse på CV’et, fordi de simpelthen har fået nogle praktiske færdigheder, som er svære at matche.

De fleste AMU kurser er brugerbetalte, men der er ingen tvivl om, at de penge kan betale sig tifoldigt tilbage. Det vigtigeste er jo, at man får et arbejde, som man er glad for, og hvor man samtidig kan tjene penge til at forsørge sig selv og en eventuel familie. Nogle har haft gode erfaringer med at få deres arbejdsgivere til at give et tilskud til deres AMU kursus, fordi de derefter har kunnet bidrage med noget ekstra til virksomheden.

Find AMU kurser hos VIAUC

Få mere information om AMU kurser her:

Amu kursus gør dig endnu stærkere på pædagogik

Amu Kursus er for faglærte og ufaglærte

Amu kurser styrker dine egenskaber til arbejdsmarkedet