Få en akademiuddannelse og hver klar til arbejdslivet

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Tag en uddannelse der gavner (foto: se-institute.dk)

Akademiuddannelse er en rigtig god ide, hvis du står et sted i livet og ikke rigtig ved, hvad du vil med livet. Derfor er det altid en sikker ting at kigge på akademiuddannelse, og selvom det kan være du skal flytte for det, for at gennemføre en i en større by, så kan det oftest betale sig. Selvom man hører om nogle som ikke finder arbejde bagefter, så kan du altid målrette dit liv ved siden af studiet så du står med de bedste kort på hånden og finder du et arbejde, hvor du levere gode resultater så er det arbejde ofte tilbøjelig til at ansatte studiemedarbejdere bagefter, fordi de gerne vil beholde gode folk, og dette kan lige så godt være dig end som en anden.

Akademiuddannelse er et sikker kort til fremtiden

Det er uden tvivl et sikker kort til fremtiden at have en akademiuddannelse, og normalt kan de fås på 2-3 år, nogle kræver lidt længere tid, men det drejer sig også om, hvad du har lyst til at studere og arbejde med bagefter. Men uanset hvad så er det en investering for din egen fremtid, og du kommer langt med en akademiuddannelse, uanset hvilket job du kommer til at sidde i bagefter, om det er præcist det du ønskede dig, eller om det er et mellemjob, for at lande dit drømmejob. Det er faktisk kun sig selv der bestemmer det. Er du dygtig til det du laver, så skal virksomhederne nok finde dig og give dig din drømmestilling, hvor du selv styre, hvad du gerne vil lave inden for det felt du er i.

 

Uddannelse er din vej ind hos en ledelse

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Den bedste måde at holde sig vigtig og aktuel på arbejdsmarkedet er ved at tage mere uddannelse og specialisere dig. Man skal ikke være bange for at udbygge ens kompetencer og få papir på, at man kan, hvad man kan. Dette gælder også, hvis du vil være leder. I gamle dage blev man leder, hvis man var god til sit job, sådan er det ikke længere. Der skal mere til, og det mere kunne være at tage en uddannelse i ledelse.

Der findes mange muligheder for at tage en uddannelse i ledelse, og selv hvis du ikke synes at have tid til at dygtiggøre dig som leder, fordi du har et job, der tager meget af din tid, så er der muligheder. Du kan nemt både tage mere uddannelse OG passe dit arbejde. Der er nemlig mange fleksible muligheder, fordi uddannelsesinstitutioner godt ved, at du skal have et liv ved siden af og ikke tage 6 måneder ud af kalenderen til efteruddannelse eller kurser.

I næste afsnit kan du læse om et anbefalelsesværdigt sted at tage mere uddannelse i ledelse.

Hos Scandinavian Executive Institute finder du ledelse på skoleskemaet
Der er naturligvis flere steder, hvor du kan blive dygtig til ledelse og en god leder, men et af det aller bedste steder er Scandinavian Executive Institute. De har i høj graf fokus på, hvad du skal bruge uddannelsens til: Nemlig i din virksomhed. Deres uddannelser og kurser er særligt målrettet de, der allerede har en lederposition og gerne vil dygtiggøre sig der. Derfro atger de også udgangspunkt i dig og i relevante cases, og du får gode brugbare værktøjer med hjem i tasken, så du kan bruge det næste dag på arbejdet.

Du kan læse mere om Scandinavian Executive Institute og hvad de tilbyder på deres hjemmeside, her

Læs om uddannelse i ledelse her:

Ledelsesudvikling er essentielt for enhver topleder

Med kurser i ledelse vil din virksomhed spire til nye højder

Ledelsesudvikling er vejen til succes for enhver virksomhed

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Man kommer ikke uden om ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Som erhvervsdrivende hviler der en stor byrde på ens skulder – en byrde som deles med toplederen og det resterende lederteam. Men hvad sker der når en ledelse fejler? Når virksomheden oplever tilbagegang og trues af konkurrenterne og omverdenens konstante forandring? En sikker måde at komme videre på er at investere i ledelsesudvikling, hvilket netop kan sætte fokus på innovation og videreudvikling af virksomheden, for igen at gøre sig konkurrencedygtig.

Hvorfor investere i ledelsesudvikling?

Ledelsesudviklingsprogrammerne skal om muligt fokusere på det succeskriterium, at de ledere, som gennemgår udviklingsprogrammerne løbende lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. At disse ledere lærer bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af bratte omstillinger og nye krav fra omverden og internt. At lederne evner at sætte en ny retning for virksomheden, når opgaverne kræver det uanset, hvor svære disse beslutninger måtte være.

De specielle udviklingsprogrammer formår at tilbyde ledelsesværktøjer og fremhæve metoder, der kan gøre god ledelse endnu bedre og givtig. Lederne vil blive testet til maksimum inden for strategi, ledelse, innovation, kommunikation og markedsføring, for at nævne et emneudsnit. På kurserne inden for ledelsesudvikling, vil man som deltagende leder blive rustet til det kæmpe ansvar, det er i dag, at være topleder i enhver virksomhed. Det kræver et excellent lederteam at kunne sikre løbende forbedringer på resultater i virksomhedens bundlinje, som i sidste ende er den der afslører, hvorvidt en ledelse formår at yde sit bedste. Man rustes i store træk til at identificere selv de mest marginale problemstillinger, analysere dem for herefter at fremkomme med den mest effektgivende strategi. Endeligt at kunne implementere disse løsninger.

Læs mere om hvilken forskel ledelsesudvikling gør

Bliv klogere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling er en nødvendighed for at overleve

Ledelsesudvikling er vigtig for at varetage en lederposition

 

 

Med kurser i ledelse vil din virksomhed spire til nye højder

Lederuddannelser (foto: se-institute.dk)
Vær opdateret med et kursus i ledelse (foto: hansentoft.dk)

At investere i ledelseskurser er blot et af de mange effektive værktøjer, som en virksomheds ejer kan bruge, for at skabe vækst og fremgang i sin virksomhed. Man må derfor aldrig undervurdere værdien af at investere i virksomhedens ansatte, frem for at investere i mange mere overfladiske ting. Sandt nok vil en ny og moderne maskine kunne lette produktionsgangen væsentligt og indbringe besparelser i flere former, men ledelsesudvikling vil kunne skabe nogle uventede resultater, som kun en dygtig leder kan frembringe.

Er din ledelse god nok?

Ønsker du at ledelsen i din virksomhed skal effektiviseres – så kan du med fordel vælge at investere penge i ledelsesudvikling, hvor ikke kun den øverste leder, men hele lederteamet, vil tilegne sig værdifulde værktøjer. Her vil de være i stand til i samarbejde at kunne identificere alle virksomhedens problematikker uanset størrelse. Herefter vil de ud fra uddannelse i strategi, ledelse, innovation, udvikling og kommunikation, kunne analysere sig frem til de mest frugtbare løsninger, for derefter at udføre en klar strategi samt implementere den på alle flader af virksomhedens fundament. Du køber dig altså til en topledelse af ekstremt kompetente ledere, som vil kunne stå mål med de alle de svære udfordringer, som enhver virksomhed må stå overfor, og som kan gøre forskellen på varig succes og vækst eller frit fald og konkurs. Selv de mest marginale ændringer i en tilstedeværende problematik, kan skabe overraskende resultater, der kan gøre forskellen – og kun dygtige ledere formår at se og implementere disse muligheder. Med kurser i ledelse investerer du ikke blot i virksomhedens medarbejdere, men i virksomhedens fremtid, og derfor må virkningen ikke undervurderes.

Læs mere om hvordan du forbedre din ledelse her

Find et kursus i ledelse her:

Et kursus i ledelse kan gøre dig til en bedre leder

Kursus i ledelse udvikling sætter gang i mekanismerne

 

Videreuddannelse sikrer din fremtid

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)

Verden er i konstant forandring. I disse år er vores marked påvirket af en stigende konkurrence som følge af en stadig større globaliseringen og en forbedret levestandard og et forbedret uddannelsesniveau i dele af verden, der førhen sakkede længere bagefter – blandt andet flere asiatiske lande med Kina i front, men også Østeuropæiske og Sydamerikanske økonomier vokser i disse år mens vores stagnerer.

Vi skal i endnu højere grad end før leve af vores know-how og uddannelsesniveau i fremtiden, og efteruddanelse vil derfor være en nødvendighed, hvis du vil sikre dig arbejde og indkomst, men også hvis vi i fællesskab skal opretholde en levestandard, der kan stå mål med den nutidige.

Videreuddannelse giver kompetenceløft

Videreuddannelse er essentiel i stort set alle brancher. Er du i erhvervssektoren vil der altid blive udviklet nye redskaber. Videreuddannelse vil også være en hel fundamental del af dit arbejdsliv i uddannelsessektoren, fordi en kompetent og givende undervisning afhænger af, at underviserens viden og kompetencer står mål med realiteterne. Der vil altid blive udviklet nye læringsstrategier, og der vil altid være nye elementer at tilføje i sin undervisning. Det gælder, hvad end man underviser i sproglige fag, matematiske, naturvidenskabelige, på højniveau eller grundskoleniveau.

Lavkonjunkturen har i disse dage bevirket, at flere og flere danskere må se sig afskediget eller frygte for nedskæringer i nærmeste fremtid. Er du først ude af arbejdsmarkedet, vil det være sværere at finde vej ind igen, og dem med bedste og højeste uddannelse vil stå forrest i køen til de nye stillinger. Videreuddannelse er en god måde at sikre sig arbejde.

Læs mere om videreuddannelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/videreuddannelser.aspx

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Offentlig forvaltning & administration (Foto: fodevarestyrelsen.dk)
Offentlig forvaltning & administration (Foto: fodevarestyrelsen.dk)

Alle har behov for at udvikle sig hele livet. Det gælder både personligt, men også i arbejdslivet. Mennesker har brug for udfordringer, ellers går de simpelthen i stå. Du kan udvikle dig ved at tage en diplomuddannelse i offentlige forvaltning og administration. Det lyder tungt, men det er vanvittig spændende, og det vil give dig meget personligt og faglige. Kort fortalt går udannelsen ud på at bringe dine praktiske erfaringer fra erhvervslivet ind i nogle teoretiske kontekster, så du kan videreudvikle dine kompetencer på dit specifikke område. Når forløbet er færdigt, vil du have en uddannelse svarende til en bachelor.

Hvad lærer man på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration?

På diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration lærer du en række værktøjer at kende, som gør et muligt for dig at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for offentlige forvaltning og administration. Blandt andet lærer du, hvordan du selvstændigt går ind i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder, hvilket er en central del for en leder i offentligt regi. Derudover lærer du på uddannelsen at sætte dine erfaringer fra dit job ind i en teoretisk kontekst. Det vil sige, at du bliver bedre inden for de specifikke områder, som du har behov for at lære mere om. Modulerne er opbygget, så du kan vælge at tage hele uddannelsen samlet eller udvælge de moduler, som passer til det du har brug for. Uddannelsen giver 60 ECTS point. Diplomuddannelsen består af seks moduler i alt.

Der kan findes mere om en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration lige her!