På international Business School kan du få indfriet dine mål

Tag en uddannelse der nytter (foto se-institute.dk)
Tag en uddannelse der nytter (foto se-institute.dk)

En international business school er et universitet, som tilbyder forskellige uddannelser inden for business, management og business administration. Den første skole startede i 1819 med navnet ESCP Europe. Den var placeret i Paris, hvor den stadig har sit virke. De mest kendte skoler ligger i London. Det er skoler som Harvard Business School og Stanford Business school, der er  de mest populære. I Danmark findes CBS (Copenhagen Business School) som ligger på tredjepladsen over bedste business scholls.

Du kan finde mange forskellige skoler i hele verden, og hver især har forskellige tilgange, muligheder og faglige niveauer. En international business school er en anerkendt uddannelse, og det kan derfor være en god investering at tage udannelsen, hvis du ønsker at rykke din virksomhed næste skridt op af rangstien.

International business shcool i mange dele af verden

Der findes både lokale business schools, europæiske business schools og internationale business schools. Det de alle har til fælles er, at de alle underviser på universitetsniveau i businessrelaterede emner som for eksempel økonomi og finans, administration, entreprenørskab, strategi, HR, research, organisationpsykologi og –adfærd og marketing. På skolerne arbejder man meget med casestudier og bruger praktiske værktøjer i undervisningen. Med en uddannelse på en business school får du mulighed for at udvide dit repertoire og tilegne dig evner til at komme længere i din karriere.

Business schools henvender sig til folk, der vil have det bedste, som har de højeste ambitioner og som ikke er tilfredse med lavt niveau og ikke at få værdi for pengene. Man ser ofte, at det er højtplacerede og ambitiøse medarbejdere, som tager disse uddannelser. En uddannelse på en international business school plejer ikke at være billig. Det koter gerne en del, hvilket også betyder at skolerne oftest leverer noget for pengene. En international business school er for dig, der ønsker at opnå dine mål.

Læs mere om international business school her!

Læs mere om uddannelse her:

European Business School kan give dig international ballast

Tag en diplomuddannelse i beskæftigelse

God ledelse og uddannelse er vigtige elementer i din virksomhed

Akadamiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)
Akadamiuddannelse i ledelse hjælper dig godt på vej i erhvervslivet (Foto: se-institute.dk)

Som leder stræber de fleste efter god og effektiv ledelse. Der er ingen tvivl om at god uddannelse og ledelse giver de bedste resultater i virksomheden. Dog er der mange måder at definere god ledelse på. God ledelse i dag handler ikke blot om topstyring, magt og profit. God ledelse er blevet langt mere nuanceret og bred, og afhænger meget af hvilken ledelsesstrategi, du arbejder ud fra. Du kan for eksempel vælge ledelsesstrategi ud fra din personlige stil, virksomhedens mål eller virksomhedens brand.

Ledelse og uddannelse – Styrker virksomheden

Den rette uddannelse i ledelse styrker din performance som leder her og nu. Det gør dig klar til næste skridt i din karriere som leder. Hvis du uddanner dig i ledelse il du få mulighed for at arbejde med forskellige temaer. For eksempel temaer som lederskab, strategi og eksekvering. En god lederuddannelse giver dig mange forskellige fordele. Du får mulighed for at få relevante værktøjer og kompetencer, som du kan tage med hjem og bruge i virksomheden med det samme. Samtidig får du lov til at være en del at et inspirerende læringsmiljø, hvor der bidrages viden og ekspertise. Desuden vil dit netværk blive styrket i kraft af de mange andre ledere, du møder på uddannelsen.

Med uddannelse i ledelse vil den enkelte leder kunne håndtere udfordringer og se talent hos sine medarbejdere. Lederen vil blive en sikker strateg med målbare kompetencer, handlekraft og strategiske evner, der vil sikre de bedste resultater for virksomheden. Desuden vil lederen kunne inspirere sine kollegaer, og være med til at skabe et effektivt og inspirerende arbejdsmiljø. Du vil blive god til at kende dine egne styrker og svagheder, når du skal arbejde med effektive ledelsesværktøjer. Du lærer at skabe opbakning til dine medarbejdere og kollegaer, løse konflikter og hjælpe dine medarbejdere til at udvikle sit potentiale.

 Læs mere om ledelse og uddannelse her

Få mere inspiration omkring uddannelse i ledelse her:

Akademiuddannelse i ledelse giver kompetencer til god ledelse

Med en diplomuddannelse i ledelse kan du blive klar til fremtiden

En projektlederuddannelse giver de fornødne værktøjer

Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)
Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

En projektlederuddannelse retter sig imod dem, der har en indre planlægger og organisatør i maven. En projektlederuddannelse er at pleje den indre energi og give den en konkret fremstilling. Med en projektlederuddannelse er man sikret en god mulighed for at kunne pleje og opleve. Man er blevet givet en glimrende mulighed for at kunne etablere sig i det professionelle som netop projektleder. Som projektleder kommer man til at med meget ansvar. Man skal være i stand til at kunne etablere de rigtige forbindelser af de forskellige perspektiver i de pågældende opgaver.

Ansvar og stres

Har man i forvejen en indre organisatør i maven, er det sikkert lige noget for en. Den indre Projektleder nyder at stå med ansvaret og nyder samtidig også at kunne klare skeerne og vise, hvordan resultatet skal se. På sin vis har vedkommende altid allerede haft resultatet undfanget. Det har på en måde allerede eksisteret i fantasien. En projektleder er god til at organisere fantasien til virkeligheden. Her findes en ubrudt forbindelse imellem fantasiens mange muligheder og virkelighedens utallige fremstillinger. I hvert fald har en projektleder en god mave, hvad angår deadlines og pres. Der er som sådan intet, der skal kune overraske en sådan type. Korte deadlines og frister er med til at bestemme dennes arbejdsliv, men omvendt ikke med til at påvirke resultatet. Tværtimod.

Virksomt

Projektlederuddannelse retter sig altså mod sådan noget arbejde. Det er med til at skabe de rette forberedelser til et liv, som projektleder, hvor man kommer til at skulle samarbejde med mange forskellige mennesker. Man står med ansvar. Men man står samtidig også med hædren og kreditten, når arbejdet er veludført. Der bliver simpelthen skabt nogle gode og sunde muligheder med projektlederuddannelsen. Arbejdet er altid veludført og godt klaret, når man har gennemgået det teoretiske fundament i projektlederuddannelse først.
Læs meget mere om projektlederuddannelse her

Find mere information om projektlederuddannelser her:

Projektlederuddannelse – et skridt videre med karrieren

Kom i gang med noget nyt efter en projektlederuddannelse

 

Det er aldrig for sent at lære – videreuddannelse lærer

Der er mange grunde til at blive lærer (foto viauc.dk)
Der er mange grunde til at blive lærer (foto viauc.dk)

Danmark er om end noget et videnssamfund. At gå i skole og tilegne sig viden er af stor vigtighed og bliver prioriteret meget højt. Især da viden er det der skal drive vores samfund, og det er i stor stil noget, man skal bryste sig af som dansker. For at lære hvordan man tilegner sig viden går vi i skole helt fra 5-6 årsalderen, og her er det af største vigtighed, at der er et stærkt lærerkorps, der kan lære de allermindste de mest grundlæggende kompetencer for at kunne tilegne sig viden. Men viden er en dynamisk størrelse som hele tiden udvikler sig, og derfor er det generelt en god idé at blive ved med at tilegne sig viden gennem hele livet, og ikke blot stille sig tilfreds med at opretholde den viden, man i første færd lærte på studiet. At videreuddanne sig er en stor fordel for samfund såvel for det enkelte individ. Det er tilfredsstillende at tilegne sig viden og udfordre sig selv både fagligt og personligt.

Nye redskaber og ny viden

Da viden konstant udvikles er det vigtigt at holde sig ajourført. Ny viden fordrer nemlig også, at der udvikles nye redskaber og nye perspektiver. Disse redskaber og erhvervelse af viden om deres nytte og udførelse er, hvad en videreuddannelse blandt andet fokuserer på. Endvidere er det helt personligt en tilfredsstillelse at tilegne sig mere viden på sit felt, og føle i sin hverdag og i sit praktiske arbejde, hvorledes man bliver mere kompetent.

At studere er ikke kun for de unge, men er for alle i enhver alder, der gerne vil lære mere og som har blod på tanden til at udvikle sine kompetencer. Som lærer er det vigtigt, at udvikle sin viden og sig selv for bedst muligt at kunne lære fra sig til de nye generationer.

Interesseret i videreuddannelse lærer – se her

Læs meget mere om videreuddannelse:

Videreuddannelse sikrer din fremtid

Videreuddannelse sygeplejerske – der er mange muligheder

Videreuddannelse sygeplejerske – dygtiggør dig

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)
En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)

Er du uddannet lærer eller skolepædagog, og søger du flere udfordringer i hverdagen? Har du flere gange hørt på, hvilket stort lederpotentiale, du har? Hvis du har lyst til at prøve kræfter med dit potentiale, findes der uddannelser, som kan kvalificere dig til en skolelederstilling.

Uddannelsen hedder ”Lærer til leder” og er et kommunalt uddannelsesprojekt for folkeskolelærere, der skal sikre at kommunerne får flere og bedre ansøgninger til lederstillingerne i folkeskolen, så vi finder de rigtige ledere til at styre folkeskolen for vores børn.

Uddannelsen giver dig perspektiver på dit nuværende job og din tidligere erhvervserfaring. Derfor er uddannelsen fra begyndelsen meget erhvervsrettet.

En treårig diplomuddannelse

Uddannelsen er en treårig diplomuddannelse og titlen kan kommer ud med er ”en diplomuddannelse i skoleledelse”. Diplomuddannelser er en deltidsuddannelse hvilket betyder, at den er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde ved siden af.

Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, nogle valgfrie moduler og en afgangsprøve. Der afholdes prøve efter hvert modul. Dette kan være en skriftlig, mundtlig eller kombineret prøve.

Det er en uddannelse, der gør dig teoretisk og praktisk klar til det krævende job, som en skolelederrolle er. Uddannelse yder på forelæsninger, undervisning i kursusform, dialog og diskussion, gruppearbejde og øvelser. Praksiserfaringen fås gennem en slags mesterlære ved egen skoleleder.

Uddannelsen er, som nævnt, et kommunalt uddannelsesprojekt, og er du interesseret, skal du overbevise både din skoleleder og din kommune til at undersøge mulighederne for at deltage i projektet.

Uddannelsen udbydes i alle regioner og kan tages på professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler eller universiteter. Om der er en fast undervisningsdag i dagtimerne eller aften-, weekend-, eller fjernundervisning afhænger af uddannelsesstedet.

Optagelse på en diplomuddannelse

For at blive optaget skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og en adggangsgivende uddannelse, hvilket er enten en relevant uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse.

Uddannelsen er deltagerbetalt, men du kan søge SVU, hvis du gennemfører den som heltidsuddannelse.

Læs mere om diplomuddannelser her

AMU kurser er kompetencegivende

AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)
AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)

Arbejdsmarkedsuddannelserne er både målrettet faglærte og ufaglærte, og de kan både være teoretiske og praktiske. Det er et meget fleksibelt system, fordi du både kan efteruddanne dig, søge nye udfordringer eller tage enkelte moduler, der giver adgang til erhvervsuddannelserne.

Fagområderne er bygge/anlæg, industri, restaurantbranchen, konditor og kødbranchen, mejeri, jordbrug, serviceerhverv, energi og transporterhvervet. AMU-uddannelserne spænder altså vidt og bredt.

Kurserne består af enkelte moduler, som til sammen kan give en grundig og hel uddannelse. De kan frit sammensættes, hvilket er ganske gavnligt, hvis du allerede er på arbejdsmarkedet, og tiden er knap og kræver planlægning.

Hvordan tager man AMU-kurserne

AMU-kurserne sikrer at vores arbejdsmarked er i konstant udvikling, og at der altid er et højt udbyd af kompetent arbejdskræft med et bredt kompetencefelt. I disse tider med højere arbejdsløshed er det en god ide med efteruddannelse, der giver dig et forspring på arbejdsmarkedet.

Undersøg, hvad der er af tilbud i din branche på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det er som udgangspunkt et krav at du har fast bopæl i Danmark og et job. Men du kan få kompensation på jobcentret , ligesom nogle uddannelser kræver specielle certifikater og krav.

Kurserne foregår på flere forskellige måder. Nogle kurser er heltidskurser, hvilket kraver at du får fri eller står uden job, mens andre kurser er deltidsundervisning eller er splittet op i mindre perioder.

Man tilmelder sig som oftest elektronisk enten som enkeltperson eller gennem sit firma. Husk at afstem dine planer med din arbejdsgiver, inden du tilmelder dig et kursus. Desuden koster de fleste kurser en mindre beløb.

Læs mere om AMU kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/amu/Sider/AMU-kurser.aspx

Videreuddannelse sikrer din fremtid

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)

Verden er i konstant forandring. I disse år er vores marked påvirket af en stigende konkurrence som følge af en stadig større globaliseringen og en forbedret levestandard og et forbedret uddannelsesniveau i dele af verden, der førhen sakkede længere bagefter – blandt andet flere asiatiske lande med Kina i front, men også Østeuropæiske og Sydamerikanske økonomier vokser i disse år mens vores stagnerer.

Vi skal i endnu højere grad end før leve af vores know-how og uddannelsesniveau i fremtiden, og efteruddanelse vil derfor være en nødvendighed, hvis du vil sikre dig arbejde og indkomst, men også hvis vi i fællesskab skal opretholde en levestandard, der kan stå mål med den nutidige.

Videreuddannelse giver kompetenceløft

Videreuddannelse er essentiel i stort set alle brancher. Er du i erhvervssektoren vil der altid blive udviklet nye redskaber. Videreuddannelse vil også være en hel fundamental del af dit arbejdsliv i uddannelsessektoren, fordi en kompetent og givende undervisning afhænger af, at underviserens viden og kompetencer står mål med realiteterne. Der vil altid blive udviklet nye læringsstrategier, og der vil altid være nye elementer at tilføje i sin undervisning. Det gælder, hvad end man underviser i sproglige fag, matematiske, naturvidenskabelige, på højniveau eller grundskoleniveau.

Lavkonjunkturen har i disse dage bevirket, at flere og flere danskere må se sig afskediget eller frygte for nedskæringer i nærmeste fremtid. Er du først ude af arbejdsmarkedet, vil det være sværere at finde vej ind igen, og dem med bedste og højeste uddannelse vil stå forrest i køen til de nye stillinger. Videreuddannelse er en god måde at sikre sig arbejde.

Læs mere om videreuddannelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/videreuddannelser.aspx

Diplomuddannelser bygger videre på din fremtid

Diplomuddannelse (Foto: b.dk)
Diplomuddannelse (Foto: b.dk)

Det er aldrig for sent at bygge videre på sin fremtid eller sine kompetencer. Du har nok hørt om det: efteruddannelse. Det lyder besværligt, for uddannelse betyder, at du ikke kan arbejde ved siden af. Men her tager du fejl, for der er nemlig uddannelser i voksen- og videreuddannelsessystemet som kan skræddersys lige til dig. Det betyder, at du selv kan vælge, hvad enten du vil tage uddannelsen på deltid eller heltid. Det er netop, hvad diplomuddannelser kan give dig af muligheder. Diplomuddannelser er på samme niveau som bachelorniveau, og diplomuddannelser tilrettelægges på den måde, at disse uddannelser tager hensyn til din mulighed for at kombinere arbejdslivet med din nye uddannelse.

Diplomuddannelser tilrettelægges efter dig

Hvis du ser på diplomuddannelser, så vil du hurtigt finde ud af, at du faktisk i stor grad selv kan bestemme, hvordan dit forløb skal se ud. Der bliver nemlig set på, hvad du har af erfaring. Det gælder både, når det kommer til erhvervserfaring, men også livserfaring. At man tager højde for disse ting, det betyder, at både du, men også din arbejdsgiver kan få et stort udbytte af en diplomuddannelse. Det betyder nemlig, at det du lærer på en diplomuddannelse lægger sig så meget op af dit arbejdsområde og giver dig nogle praktiske redskaber, således at du kan bruge dine nye kompetencer direkte ude på dit arbejde. Det kan derfor være, at din arbejdsplads vil støtte dig og tilgodese din mulighed for en diplomuddannelse.

Læs mere om mulighederne for diplomuddannelser her.

 

En diplomuddannelse kan give adgang til politi og røvere

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)
Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)

Er du typen, som altid vælger krimier, når du skal vælge ”en god bog” fra biblioteket, og går du med en lille sommerfugl i maven om at give dit liv et større indhold af fængselssystemer, politi, det strafferetlige system, ofre for kriminalitet samt en række aspekter vedrørende rusmidler?

Hvis du er gået i stå i hverdagen eller bare har brug for at få fornyet din viden og blive endnu klogere kan en diplomuddannelse i Kriminologi være en udmærket løsning. Ved at tage en diplomuddannelse kommer du til at få en helhedsforståelse af kriminalitetens årsager og udvikling, forstå hvordan man forebygger kriminalitet og få viden om, hvad samfundet gør, når kriminaliteten har sat sine spor.

Kravene for at tage diplomuddannelser i kriminologi

For at begynde en diplomuddannelse er der dog krav til, hvad du har gået rundt og lavet førhen, det er nemlig ikke helt irrelevant. Du skal have gennemfør en kort eller mellemlang videregående uddannelse inden for det fx sundhedsfaglige område, det kan være som fx socialrådgiver, lærer, pædagog eller andet. Det er også altid godt, hvis du har lidt erhvervserfaring, men ellers bliver du bedømt på en såkaldt ”realkompetencevurdering”. Det er dog altid svært at sige, hvad sådan en bedømmelse indeholder, og derfor kan det være en god idé for dig at opsøge og undersøge muligheden for en diplomuddannelse i Kriminologi selv. Hvis du ikke ønsker at tage en hel diplomuddannelse, kan du også nøjes med at tage et såkaldt ”afgrænset uddannelsesforløb”, hvor du kun skriver dig op til nogle moduler. Så uddannelsen er meget fleksibel.

Læs mere om en diplomuddannelse i kriminologi her

 

Videreuddannelse sygeplejerske – der er mange muligheder

Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)
Sygeplejerske (Foto: studentum.dk)

Vi får hele tiden at vide, at vi ikke kan uddanne os for meget. Det tror jeg nu også er rigtig nok. Derfor er videreuddannelser en opfindelse, der er som sendt fra oven. For hvorfor ikke blive bedre inden for det fag, du allerede elsker? Hvis du vil have en videreuddannelse som sygeplejerske er der rigtig mange muligheder for at opgradere din uddannelse til noget, der er endnu mere spændende. Noget, der er endnu mere fart på. Noget, hvor der er endnu flere liv på spil. Jeg vil lige komme med et par eksempler her.

Videreuddannelse sygeplejerske – det kan du vælge imellem

Hvis du gerne vil have videreuddannelse som sygeplejerske, kan sundhedsplejerske være en rigtig god mulighed. Denne uddannelse er en specialuddannelse, som tager 1,5 år. Den giver kompetence til at varetage sundhedsplejerskens opgaver. Dette er en spændende mulighed, hvis du kan lide at arbejde med spædbørn og deres familier. Du kan også vælge en helt anden vej, nemlig at blive specialsygeplejerske inden for psykiatriområdet. Denne uddannelse tager ét år, men du skal være gjort af en særlig støbning, hvis du vil arbejde med mennesker, der har ondt i livet.

Klik her for at læse mere om videreuddannelse