En projektlederuddannelse giver de fornødne værktøjer

Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)
Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

En projektlederuddannelse retter sig imod dem, der har en indre planlægger og organisatør i maven. En projektlederuddannelse er at pleje den indre energi og give den en konkret fremstilling. Med en projektlederuddannelse er man sikret en god mulighed for at kunne pleje og opleve. Man er blevet givet en glimrende mulighed for at kunne etablere sig i det professionelle som netop projektleder. Som projektleder kommer man til at med meget ansvar. Man skal være i stand til at kunne etablere de rigtige forbindelser af de forskellige perspektiver i de pågældende opgaver.

Ansvar og stres

Har man i forvejen en indre organisatør i maven, er det sikkert lige noget for en. Den indre Projektleder nyder at stå med ansvaret og nyder samtidig også at kunne klare skeerne og vise, hvordan resultatet skal se. På sin vis har vedkommende altid allerede haft resultatet undfanget. Det har på en måde allerede eksisteret i fantasien. En projektleder er god til at organisere fantasien til virkeligheden. Her findes en ubrudt forbindelse imellem fantasiens mange muligheder og virkelighedens utallige fremstillinger. I hvert fald har en projektleder en god mave, hvad angår deadlines og pres. Der er som sådan intet, der skal kune overraske en sådan type. Korte deadlines og frister er med til at bestemme dennes arbejdsliv, men omvendt ikke med til at påvirke resultatet. Tværtimod.

Virksomt

Projektlederuddannelse retter sig altså mod sådan noget arbejde. Det er med til at skabe de rette forberedelser til et liv, som projektleder, hvor man kommer til at skulle samarbejde med mange forskellige mennesker. Man står med ansvar. Men man står samtidig også med hædren og kreditten, når arbejdet er veludført. Der bliver simpelthen skabt nogle gode og sunde muligheder med projektlederuddannelsen. Arbejdet er altid veludført og godt klaret, når man har gennemgået det teoretiske fundament i projektlederuddannelse først.
Læs meget mere om projektlederuddannelse her

Find mere information om projektlederuddannelser her:

Projektlederuddannelse – et skridt videre med karrieren

Kom i gang med noget nyt efter en projektlederuddannelse

 

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management (foto: viauc.dk)
Diploma in Project Management (foto: viauc.dk)

Med nye retningslinjer og forventninger inden for det moderne arbejdsmarked, bliver det tæt på en nødvendighed for dig som fremtidig ansøger at have lidt mere end det forventede i bagagen, når du skal henvende dig til en arbejdsplads med henblik på ansættelse.

Diploma in Project Management kan gøre dit CV flottere

Med et Diploma in Project Management er det muligt for dig som ansøger, der måske i forvejen har et mangfoldigt og flot CV i baghånden, både at vise et engagement til at ville lige dét mere og samtidig at udvise et kendskab til mere end det nødvendige inden for det fag, du søger. Det vil formodentlig give dig en fordel i forhold til andre potentielle ansøgere, og vil slutteligt med stor sandsynlighed indgå i den overordnede overvejelse, som din muligt fremtidige arbejdsgiver måtte gøre sig.
Et Diploma in Project Management vil være med til at styrke dit CV og gøre dig, som ansøger, til en stærkere kandidat til et muligt job, fordi du med dit supplerende Diploma in Project Management vil kunne udfylde nogle af de huller, som der måtte være i dit CV.

Fordele ved et diploma in project management

Det kan være en stor fordel for dig som ansøger at have et Diploma in Project Management, da det kan være med til at give dig det overblik i projektudvikling og generelle arbejdsmetoder, som du måske til tider synes, at du mangler.
Udover at du som førnævnt hurtigt kan skabe dig et mangesidigt og bredtfavnende overblik, vil et Diploma in Project Management være med til at stryge nogle af de svagheder i overbliksdannelse og almen kendskab til projektudvikling, du måtte have. Med andre ord vil et Diploma in Project Management være med til at give dig de styrker inden for dit arbejdsområde, som du mener, at du måtte mangle.

 

Find de spændende muligheder ved et Diploma in Project Management her

 

Læs mere om diplomuddannelser:

Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse i ledelse kan du blive klar til fremtiden

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

Kom i gang med noget nyt efter en projektlederuddannelse

Lær hvordan du bliver en bedre projektleder (Foto: b.dk)
Lær hvordan du bliver en bedre projektleder (Foto: b.dk)

Det er sjældent, at det man startede med at uddanne sig inden for, er dét, som man kommer til at arbejde med resten af sit liv. Mange mennesker finder ud af, at de faktisk har nogle helt andre interesser og kompetencer end dem, som de startede med at udvikle gennem uddannelse og erhvervsfaring. Derfor kan sådan noget som en projektlederuddannelse være noget, som alle kan få gavn af.

Hvilke kompetencer giver en projektlederuddannelse?

Projektledelse er et meget bredt fag, som der er brug for i en eller anden udstrækning i de fleste virksomheder. Nogle lærer at styre og lede projekter ved at blive sat til det uden videre, men en projektlederuddannelse kan give nogle unikke kompetencer, som man måske ellers aldrig vil komme i berøring med.

En projektleder skal kunne samle, planlægge, budgettere og uddele forskellige projekter i virksomheden. Man kan sige, at det er en slags tovholder, som følger op på tingene og sørger for, at tingene bliver gjort. Inden for nogle brancher skal en projektleder dog også kunne udføre forskellige arbejdsopgaver på egen hånd for at få det hele til at fungere. Hvis man tager en projektlederuddannelse med et praktikforløb inkluderet, så kan man på den måde finde ud af mere om, hvad arbejdet egentlig går ud på.

Projektlederuddannelse – hvor?

Der er mange steder i Danmark alene, hvor man kan tage en projektlederuddannelse. Det kunne for eksempel være på et af de mange erhvervsakademier, som vil være at finde i de fleste større byer. Hér vil der være fokus på, at de studerende skal tilegne sig konkrete kompetencer, som skal være til at tage i brug på et fremtidigt arbejde. Derfor er det godt at se sig om efter en uddannelsesinstitution, der har netop dette fokuspunkt.

Læs mere om dine muligheder med projektlederuddannelse

Bliv bedre til projektledelse ved at tage et relevant kursus

Et kursus i projektledelse hjælper dig med at strømline arbejdet (foto viauc.dk)
Et kursus i projektledelse hjælper dig med at strømline arbejdet (foto viauc.dk)

På et eller andet tidspunt kan vi alle nå til et punkt, hvor vi har behov for at søge nye udfordringer. Forandring fryder i mange tilfælde. Det kan være i form af arbejde, uddannelse eller lignende. Ledelse er et af de områder, der lokker mange mennesker til at videreuddanne sig på en eller anden måde. Projektledelse er en af de ledelsesformer, som man kan blive bedre til ved at tage et kortere eller længerevarende kursus.

Et kursus i projektledelse henvender sig således til en stor del af befolkningen. Det kan være man har mistet sit arbejde, og nu gerne vil prøve noget nyt. I så fald kan arbejdet som projektleder måske være en kærkommen mulighed. Man skal have flair for at have mange bolde i luften og følge op på tingene, men ellers kan man altid gøre sit bedste for at lære det. Det vigtigeste er sådan set, at man har lyst til at lære.

Kom på kursus i projektledelse ved siden af arbejdet

Det kan også være, at man har et job, som man er godt tilfreds med, men at man stadig har lyst til at sætte nogle nye grænser for sin formåen. I så fald bør man alligevel ikke udelukke et kursus i projektledelse. De fleste kurser kan nemlig tages på aftenhold eller på deltid, så man stadig kan passe sit arbejde ved siden af som vanligt.

Måske vil ens arbejdsplads endda være med til at sponsorere et kursus i projektledelse til en medarbejder, som de gerne vil beholde, men som de også gerne ser tage nogle nye udfordringer op. Det er jo stadig langt billigere at videreuddanne en medarbejder end at skulle ansætte en ny, og derudover vil man efterfølgende have en langt mere motiveret medarbejder, der vil kunne nogle flere ting og have lyst til at bruge dem til gavn for virksomheden.

Lær mere om projektledelse kursus her