Sund organisationskultur giver en sund forretning

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

En sund organisationskultur giver en sund forretning. De to ting hænger sammen, det er bare ikke alle ledere, der har indset det endnu. Det er helt logisk, at for at man kan have en forretning, der kører og hele tiden udvikler sig positivt, så skal hele organisationen være med på præmissen. Der skal være et fælles mål, for at det kan ses på forretningen. Dette er der alt for få ledere, der arbejder efter og derfor ser man også mange virksomheder, der har problemer med stress.

En organisationskultur er en kultur, der indbefatter hele virksomheden og som gerne skal ære fastsat. Såvel som man skal have en plan for sin virksomhed, så skal man også have en plan for sine medarbejdere. Hvordan er vi hos os og hvordan har vi det med hinanden er to vigtige spørgsmål, som skal besvares. Mange ledere ser dette som den meget bløde del af lederskabet og det bliver derfor også oftest dette, der bliver nedprioriteret til fordel for nye strukturer, der skal kunne gør forretningen bedre. Man kan dog ikke implementerer nye strukturer i en virksomhed med en dårlig organisationskultur. Eller måske kan man, men det holder ikke i længden og ens medarbejdere vil ikke have det godt.

Få inspiration og hjælp til god organisationskultur

Det er helt i oden ikke at være verdensmester til alt. At lave en god organisationskultur kan være svært, særligt hvis det slet ikke er noget, som I i virksomheden har fokus på. Her kan det vær en god idé at hyre end ude fra til at hjælpe jer. Her er der mange muligheder. I kan vælge kurser til hele virksomheden eller målrettede uddannelser til enkelte ledere.

Læs meget mere om organisationskultur og mulighederne i jeres virksomhed her

Se mere om organisationskultur:

En sund organisationskultur giver en god forretning

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

En sund organisationskultur giver en god forretning

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)

En sund organisationskultur giver en god forretning

I en virksomhed er der kutymer og enten skrevne eller uskrevne for, hvordan virksomheden fungerer. Det kan kaldes organisationskulturen, der kan forstås som virksomhedens rygrad og altså den måde, som virksomheden fungerer på. Er organisationskulturen usund, så går det dårligt i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du som virksomhed arbejder med din organisationskultur, så du kan få en sund forretning.

Organisationskulturen i en virksomhed ændrer sig ofte afhængig af, hvilken chef eller direktør der er. Ansatte vil måske opleve, at ”ånden” har ændret sig i virksomheden og andre vil opleve, at der er kommet helt nye arbejdsrutiner. Alt dette handler om organisationskulturen. Selvom en ny chef kan komme med mange gode idéer og mål med organisationskulturen, så er det ikke altid en god idé at storme frem med en splinterny organisationskultur. Det kan møde modstand fra de ansatte, som vil føle, at den nye chef trækker nogle idéer ned over hovedet på dem. Det er vigtigt at lytte til de ansatte og forstå og analysere den organisationskultur der er, før du begynder at ændre den. Det gælder både for den nye og gamle chef.

 Få inspiration og hjælp til en sund organisationskultur

Hvis du har været ude på arbejdsmarkedet i mange år, kan det være tid til at tage lidt uddannelse igen. Samfundet ændrer sig og hvis du skal følge med dine ansatte og dit firma skal udvikle sig med samfundet, så er det nødvendigt at undersøge nye muligheder og måske prøve andre organisationskulturer af. Hermed ikke ment, at din virksomhed en prøveklud, hvor du bare kan ændre organisationskulturen fra dag til dag.

Derfor kan det være en rigtig god idé at søge hjælp og inspiration udefra. Hvis du er interesseret i organisationskultur og i at udvikle din virksomhed, så kan du finde mange gode hjælpende hænder, der både kan hjælpe dine idéer videre og hjælpe dig med at implementere en anden organisationskultur.

Klik forbi www.hansentoft.dk og få hjælp, uddannelse og inspiration til en ny organisationskultur.

Læs meget mere om god organisationskultur her:

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

En ny organisationskultur kan være med til at skabe de gode resultater

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisationskultur (foto hansentoft.dk)

Det er ikke alle, som er klar over det, men i alle virksomheder gemmer der sig en organisationskultur, der kan have en afgørende betydning for, hvilke resultater, der kan skabes i den enkelte virksomhed. Det kan derfor være en stor fordel at investere i et tjek af den enkelte virksomheds organisationskultur, hvis der af den ene eller den anden grund er en form for tvivl om, hvorfor det ikke går så godt i den enkelte virksomhed. Det er af den grund, at der er mange, der vælger at opsøge en ny organisationskultur gennem et firma, der kommer ude fra. Når der er tale om et firma, der kommer ude fra for at vurdere den enkelte virksomheds organisationskultur vil der nemlig være nogle helt andre muligheder forbundet med besøget. Af den grund, kan der være mange fordele forbundet med at investere i et tjek op med virksomhedens organisationskultur gennem et firma, der kommer ude fra.

Mange konsulentfirmaer tilbyder en gennemgribende gennemgang af organisationskulturen

Det kan godt betale sig at gøre noget ekstra ud af at få tjekket op på virksomhedens organisationskultur. Der kan nemlig være store fordele forbundet med at få den klaret på den måde. Af den grund, er der mange, der vælger at investere i et tjek op på virksomhedens organisationskultur, fordi de på den måde jan være sikre på, at der kommer udvikling i virksomheden og i virksomhedens resultater, som for de fleste virksomheder er noget af det vigtigste. Det kan skabe en god omsætning med en god organisationskultur. Modsat kan det skabe en dårlig omsætning med en dårlig organisationskultur. Du kan læse mere om et tjek af din organisationskultur her.

Læs mere om organisationsudvikling- og kultur her:

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)
Har i en sund organisationskultur (Foto: hansentoft.dk)

Der findes en organisationskultur til alle virksomheder

Før man begiver sig ud i, at skulle implementere nye langsigtede strategier i en virksomhed bør man gøre sig klart, hvilken organisationskultur der er tale om, i den pågældende virksomhed. Det kan være, at en omstilling bør foregå langsommere i en virksomhed, der normalt er meget præget af traditioner, da hurtige omstillinger her, ville medføre en vis usikkerhed blandt medarbejderne, som er vant til noget helt andet.

Den organisationskultur man har i en virksomhed, har stor indflydelse på hvordan alle de ansatte arbejder. Ofte er organisationskulturen opstået som en blanding af en ledelse og en bestyrelse der ønsker det på en måde, i samspil med at de fleste brancher har nogle almindelige traditioner for en bestemt type virksomhedskultur. Ønsker man som virksomhed at være den frække dreng i klassen, er en af mulighederne at vige fra den normale organisationskultur i branchen.

Det giver sig selv, at organisationskulturen skal være tilpasset den branche man er i. Er man i bankbranchen, er det oftest sådan, at organisationskulturen er meget hierarkisk, med ansatte der har en vis mængde beføjelser, før det er nødvendigt at henvende sig til den overordnede som så har en anelse mere frihed til at træffe beslutninger. I start-ups er det ofte ganske anderledes. Her er kulturen mere jævn, hvor alle ansatte kan gøre som de vil, og træffe beslutninger uafhængigt af alle andre.

Den rette organisationskultur kan betyde større succes

Selvom der er forskellige kodeks for hvilken organisationskultur man bør have i en given branche, kan man omvendt også bruge det som et parameter for at skille sig ud. I stedet for at flyde med strømmen, kan man vælge at være det forsikringsselskab, hvor tonen er lidt mere afslappet, og hvor man ihærdigt forsøger at være i øjenhøjde med sine kunder, ved eksempelvis at have noget andet tøj på end et skarpt skåret jakkesæt.

Ønsker man kan vide mere om organisationskultur, så tjek www.hansentoft.dk

Få mere information om en sund organisationskultur her:

En sund organisationskultur er vejen frem

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationsudvikling rydder problemerne af vejen

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)

Hvis man vil skabe nogle gode resultater, så er det enormt vigtigt, at der er styr på det organisatoriske. Det er ligegyldigt, om man har prøvet at indgå i en organisation på arbejdspladsen, i sportsklubben eller en eller anden frivillig organisation; hvis det organisatoriske ikke fungerer, så er det meget svært at nå nogen vegne. Det er nemlig enormt vigtigt, at der er en god kultur og nogle gode normer og dogmer indenfor den organisation, hvori man befinder sig og bruger sin tid og energi. Det er super ærgerligt at knokle løs uden at få noget ud af det. Det behøver slet ikke være en lønseddel. Mange frivillige organisationer nyder stor tilslutning, netop fordi der er god stemning såvel som en arbejdsom og seriøs kultur internt i organisationen.

Undervurder ikke effekten af en velfungerende organisation

Hvis man som chef for en virksomhed ikke kan få bugt med de røde tal i virksomheden, så griber man intuitivt til nogle forskellige værktøjer der knytter sig til finansverdenen. Køb og salg, nedskæringer og fyringsrunder. Der er dog langt fra altid, at disse midler rent faktisk også virker og skaber nogen reel effekt. Noget som mange hardcore forretningsmænd nogle gange har en uheldig tendens til at overse, er at mange af problemerne kan løses i organisationen. Det handler om alt fra den mere strukturelle og formelle del af det organisatoriske til det også handler om medarbejderpleje og nogle nye øjne på problemerne. Organisationsudvikling rydder problemerne af vejen

Rigtig mange af de problemer man måtte møde, kan løses ved at få en dygtig konsulent til at kigge på organisationens fejl og mangler – men også understrege hvad der fungerer, og hvad der er vigtigt fortsat at holde fokus på. Derfor er organisationsudvikling lidt et hemmeligt våben, der kan bruges i rigtig mange forskellige situationer.

Find ud af mere om organisationsudvikling her

 

Læs flere indlæg om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling klæder dig på til fremtiden

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Organisationsudvikling klæder dig på til fremtiden

Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)
Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund, hvor tempoet er utrolig højt. Der bliver hele tiden opfundet nye ting eller lave videreudviklinger på allerede succesfulde koncepter, og det påvirker alle aspekter af vores liv. Det betyder eksempelvis, at når vi køber ny computer, så går der ikke mange måneder, før den mangler en ny og åbenbart uundværlig detalje. Det har dog også en stor påvirkning på vores involvering i organisationer. Mange mennesker bruger tiden frivilligt på at hjælpe en organisation, men der er også mange mennesker, der har deres arbejde i organisationer, der har et bestemt formål. Ved at ledelsen får et kursus i organisationsudvikling, kan I blive klædt på til fremtiden.

Viden om organisationsudvikling kan give pote

Hvis du står i spidsen for en organisation, er det meget sandsynligt, at det er en organisation, som du tror på og gerne vil kæmpe for. Det er de færreste ansatte i en organisation, der ikke har taget stilling til dens formål inden ansættelsen, og derfor har organisationer også ofte de bedste ansatte, da de går op i det med liv og sjæl. Engagement er desværre bare ikke altid nok, og netop derfor er det vigtigt, at ledelsen gør alt, hvad den kan for at tilegne sig den viden og de redskaber, der kan være afgørende.

Et kursus i organisationsudvikling giver dig brugbare redskaber

Som ledelse er det vigtigt at erkende, at man ikke ved det hele, og endnu vigtigere opsøge den viden. Ved at sende vigtige ansatte på et kursus i organisationsudvikling får de den viden og de redskaber, der kan betyde en verden til forskel, når det gælder organisationens fremtid. Med denne nye viden har de fået et indsigt i en mulig fremtid, og kan forberede og sammensætte organisationen, så den ikke bare er klar, men også vil klare sig endnu bedre mange år endnu.

 

Få mere information om organisationsudvikling her

En sund organisationskultur er vejen frem

Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)
Har i en sund organisationskultur (Foto: alive.dk)

Livet handler om at leve i harmoni med sig selv og omgivelserne. Men det gør vi ikke på nuværende tidspunkt. Den stigende stress på arbejdspladsen og ugunstige produktion der skader naturen, er den virkelighed som præger samfundet i dag. Der må gøres noget. Naturen er en centralt del af det at være et menneske, og det må vi til at forstå, skal vi overleve. Det er altså ikke noget der kan vente til i morgen, det skal ske lige nu. Ved at gå ind i kampen, og gøre en aktiv indsats kan vi måske nå at redde naturen fra totalt udslettelse. Det er ikke gunstigt at forbruge så meget som vi gør i dag, som svarer til flere jordkloder på sigt. Det er fuldstændig unødvendigt for at have det godt som menneske. VI har slet ikke brug for alle vores materielle goder. Det eneste vi har brug for er sunde relationer til hinanden. Det er den menneskelige naturs ypperligste potentiale – at have det godt sammen. Men vi får det ikke godt sammen hvis vi bruger al vores tid på os selv og vores egen bankkonto. Det er simpelthen et forkert fokus, hvis vi skal skabe mest mulig trivsel for os selv som individer og samfundet i det hele taget. Derfor er det også vigtigt at organisationer har en god bæredygtig og fællesskabsorienteret kultur, som ikke handler om vækst på enhver bekostning. Men en afbalanceret produktion, med hensigt at gøre noget godt for menneskeheden.

Organisationskulturens nye vej

En grøn organisationskultur er altså vejen frem for firmaerne. Og som individ handler det om at forbruge mindre og mere bevidst. At kæmpe kampen og ikke bare give op. Vejen frem er et bæredygtigt samfund, der tager en seriøst drejning mod det grønne alternativ, og i sidste ende et mere harmonisk samfund præget af solidaritet og gensidig sammenhold.

Få hjælp til organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

Læs mere om organisationskultur:

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Hvis din virksomhed skal ændre strategi, eller netop har ført en strategi ud i livet, som endte med ikke at lykkes, kan det være en rigtig god ide at kigge på, hvordan organisationen er opbygget. Succes kommer oftest af, at en virksomheds organisation er etableret bedst muligt og kører så effektligt som muligt.

Det handler om at finde ud af, hvordan virksomheden som udgangspunkt er struktureret. Hvilke fordelingsopgaver der er, og som regel viser det sig også, at der et sted i organisationen, som er det svage punkt. Et sted hvor tingene går mere skævt eller langsommere, end de ellers gør i organisationen. Det er vigtigt at få udviklet disse områder, så organisationen står stærkt på alle leder og kanter. Et højt bundniveau er vejen til generel succes og fremdrift.

Hvis din organisation trænger til udvikling, er der flere måder at gøre det på. Nogle er mere overordnede. Her kommer oplægsholdere ud til jeres virksomheder og taler om planer, virksomheden kan tage inspiration fra. Herefter bygger lederne selv en plan.

Hvis I omvendt har brug for eksternstyring i en periode, findes der kurser, hvor dele af organisationen blive vejledt og omstruktureret af udefrakommende eksperter.

Lederudvikling som en del af organisationsudvikling

En organisation er sat sammen af vigtige organer, der til sammen lever det bedst mulige produkt. Derfor er det vigtigt at alle organer udfører deres opgaver bedst muligt. Et sted hvor der hyppigt kan være brug for udvikling og fremaddrift er hos lederne. Ledere kan sagtens sidde i spidsen for en virksomhed i mange år, det kræver blot at de holder deres kompetencer opdaterede og i udvikling. Det vil sige, at de husker at se nye aspekter og prøve nye strategier. Hvis jeres virksomhed har brug for lederudvikling udbydes dette også i forbindelse med organisationsudvikling. Det er tit fornuftigt at slå ind på særlige områder samtidig med, at man forsøger at styrke organisationen generelt.

Se mulighederne for organisationsudvikling

Læs hvordan du optimerer organisationskulturen i din virksomhed

Virksomhedsudvikling er en konstant størrelse

Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)
Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)

Mange virksomheder ender fejlagtigt med at træffe de sikre valg, hvilket vil sige gøre, hvad man gjorde i går. Det er en fejlagtig forretningsstrategi, da markedet er i konstant forandring. Det handler om altid at optimere, så man er sikker på at få så meget ud af sit arbejde som muligt. Det er underordnet om det er handelsstrategier eller marketingsstrategier eller noget helt tredje. Sidste år strategi bør som hovedregel aldrig benyttes igen.

Tag kontakt til et dygtigt konsulentfirma med erfaring og viden indenfor dit område og fag. Det er vigtigt, at din virksomhed starter samarbejde med det rette konsulentfirma, da man ofte bør benytte sig af samme konsulenter over en længere årrække, hvis partnerskabet skal blive så godt, at afkastet bliver optimalt.

Virksomhedsudvikling er andet end salgsstrategier

Virksomhedsudvikling handler ikke kun om omsætning og salg. Det gør det selvfølgelig på den lange bane, men virksomhedsudvikling bør i høj grad også bestå af kurser, efteruddannelse og ledelsesudvikling, så både ansatte og ledelse er i konstant udvikling. Markederne er nemlig åbne som aldrig før og påvirket af den stigende konkurrence og globalisering.

Lederudvikling bør selvfølgelig tage afsæt i indtjeningsmulighederne. Det kræver ofte en dygtig konsulent, der kan se din virksomhed både indefra og udefra. Hvor er der potentiale, og hvor er der kompetencer og evner, som vi mangler og kan erhverve os.

Lederudvikling tager selvfølgelig tid og strækker sig oftest mellem et halvt og et helt år. Det er nødvendigt, hvis både arbejde og udvikling skal opretholdes, og det tager tid at udvikle sig og lære nyt.

Læs mere om virksomhedsudvikling her

Optimer organisationskulturen i din virksomhed

Organisationskultur (Foto: niras.dk)
Organisationskultur (Foto: niras.dk)

Ligegyldigt hvad vi end fortæller os selv, så er vi alle vanedyr. Det er en del af det at være menneske. Vi har alle en helt bestemt måde, vi håndterer hverdagens udfordringer på. Det gælder både i vores private liv derhjemme og det gælder også, når vi går på arbejde. Vaner er ikke nødvendigvis noget skidt, der skal bekæmpes. De er med til at vi kan overskue alle de valg, vi hele tiden træffer. Men de kan hurtigt blive farlige, hvis de bliver alt for fastgroede. Hvis de forhindrer os i at gøre tingene på andre måde. Hvis de forhindrer os i at tænke i nye og måske bedre løsninger. I en virksomhed er der vaner over det hele. Der er vaner i måden de forskellige grupperinger spiller sammen. I måden hvorpå den enkelte medarbejder opfatter sin egen arbejdsproces. Derfor giver det også mening, hvis man ind i mellem giver alle vanerne et eftertjek og vurderer, om de nu også er udtryk for den mest optimale måde at gøre tingene på. Det er de ikke nødvendigvis, og der er her du slår til som leder. Hvis du bliver en smule rundtosset af opgaven, er der hjælp at hente. Der findes kurser, der kan hjælpe dig med at optimere og revurdere organisationskulturen i din virksomhed.

Styrk din organisationskultur, og optimer din profit

Det er svært at sige, hvad det er, der styrker profitten i en virksomhed. Hvis der var et entydigt svar på det spørgsmål, var der nok mange virksomheder, der ville gøre lidt af hvert for at få fat i svaret. Men en ting er alligevel sikkert. Det er vigtigt, at organisationen i virksomheden fungerer optimalt. At den enkelte medarbejder kender sin rolle i forhold til det overordnede maskineri, at de forskellige led kan kommunikere og at alle arbejder mod målet. Det er lettere sagt end gjort. Derfor kan du også få hjælp med kurser i organisationskultur.

Klik her, og få hjælp til din organisationskultur