Amu kurser for dig, der vil styrke din pædagogik

Amu står for arbejdsmarkedsuddannelser, og her kan du udvikle dine kompetencer inden for pædagogiske områder som daginstitutioner, dag- og familiepleje og socialpædagogik blandt andet. Der lægges stor vægt på, at undervisningen på Amu kurserne bygger videre på deltagerens erfaringer fra tidligere beskæftigelse, og målet med kurserne er at dygtiggøre den enkelte, så denne er bedre rustet til fremtidens udfordringer på et arbejdsmarked, der kan føles presset.

Det handler om at motivere og udvikle deltageren faglig og personligt, så man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet med fornyet energi og ny viden, der giver selvtillid og overskud. Så selvom formålet med kurserne er en faglig opgradering, er det svært at undgå, at det rent personlige ikke føler med. Der sker nemlig noget med mennesker, når de finder ud af, at de er gode til noget, og når deres viden og kundskaber kan udvikles i en sådan grad, at de bliver en endnu større gevinst for arbejdsmarkedet.

Amu kurserne lærer dig teorien og ruster dig til praksis

Der er klasseundervisning og gruppearbejde på skemaet, når du bliver tilmeldt et Amu kursus, og du kan godt regne med at blive udfordret på det, du kan i forvejen og det, du ikke kan – endnu. Undervisningen er teoribaseret, og den består især af oplæg, men også af filmvisning og masser af samtale, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer og gøre hinanden klogere.

Selvom undervisningen er teoretisk, peger den meget tydeligt frem mod en praktisk anvendelse, og det praktiske er kernen i det hele. Det man lærer, skal man også kunne anvende, og det er i den erfaringsproces, at man virkelig bliver klædt på til at gøre en forskel inden for det pædagogiske felt.

Læs mere om Amu kurser her

Pædagogisk diplomuddannelse udvikler dine evner

Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)
Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)

Den kan være svært for en lærer at få eleverne til at holde koncentrationen i timerne. Dette gør sig især gældende nu, hvor de fleste elever har computer eller tablets, som de kan gå på nettet med. Her holder eleverne sig konstant opdateret på de sociale medier og læser mails. Det kan derfor være en udfordring at holde deres opmærksomhed rettet mod den undervisning, der foregår i klasselokalet. Har du en fornemmelse af, at dine elver ikke er så opmærksomme eller synes du, at du er gået i stå i din undervisning, fordi du måske har undervist i mange år? Så er det måske på tide, at du udvikler dine evner inden for undervisning, og hvordan du planlægger denne bedst. Det kan du blandt andet gøre ved at få et diplom i erhvervspædagogik.

Fokus på egen udvikling med et diplom i erhvervspædagogik

Ved at få et diplom i erhvervspædagogik kan du udvikle dig selv som underviser. Det eneste, du skal gøre, er blot, at du skal ansøge om at blive optaget på en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Her lærer du blandt andet, hvordan du tilrettelægger din undervisning, du lærer om tværfagligt samarbejde og hvordan du planlægger på bedst mulige måde. Du kan kun få et diplom i erhvervspædagogik, hvis du ansat eller ønsker at være ansat på en erhvervsrettet uddannelse. Du skal have noget praktisk erfaring på arbejdsmarkedet, men det kan også lade sig gøre at blive optaget på uddannelse, hvis du ikke opfylder alle kravene.

Læs mere om pædagogisk diplomuddannelse her!

Lær om læring med en diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik (Foto: emu.dk)
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik (Foto: emu.dk)

Er du ansat som underviser på er erhvervsrettet uddannelse, så er en diplomuddannelse i erhvervspædagogik måske noget for dig. Uddannelsen giver dig kompetencer inden for læring, tværfagligt samarbejde, planlægning med videre. Går du og drømmer om at dygtiggøre dig i dit daglige arbejde, eller trænger du blot til en udfordring, så vælg en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Krav der er til diplomuddannelsen

På en diplomuddannelse i erhvervspædagogik lærer du at varetage pædagogiske funktioner. Du lærer for eksempel at planlægge og organisere den undervisning, som du beskæftiger dig med i dit daglige arbejde. Du lærer også at udvikle og realisere de opgaver du har eller måtte have inden for undervisning og læring. Uddannelsen lærer dig også i høj grad at udvikle din egen måde at undervise på. Til sidst lærer du også at indgå i et tværfagligt samarbejde, og det kan både være i offentlige og private virksomheder, men også institutioner og forvaltninger.

For at kunne tage en diplomuddannelse i erhvervspædagogik skal du være ansat eller have et ønske om at blive ansat ved uddannelsesinstitutioner, der er erhvervsrettet. Det kan for eksempel være, at du er ansat som underviser på en teknisk skole. Det kan også være, at du blot har et ønsker om at blive ansat på en sådan skole, men ikke har været det endnu. Derudover er der et krav om, at du har en relevant uddannelse i forhold til, hvad diplomuddannelsen går ud på. Du skal også have minimum to år erhvervserfaring. Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du godt prøve at søge alligevel. Så vil dine andre erfaringer og uddannelse blive vurderet i forhold til relevans og diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

Læs mere om en diplomuddannelse i erhvervspædagogik her!