Organisationsudvikling rydder problemerne af vejen

Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)
Tag et kig på jeres organisation (foto hansentoft.dk)

Hvis man vil skabe nogle gode resultater, så er det enormt vigtigt, at der er styr på det organisatoriske. Det er ligegyldigt, om man har prøvet at indgå i en organisation på arbejdspladsen, i sportsklubben eller en eller anden frivillig organisation; hvis det organisatoriske ikke fungerer, så er det meget svært at nå nogen vegne. Det er nemlig enormt vigtigt, at der er en god kultur og nogle gode normer og dogmer indenfor den organisation, hvori man befinder sig og bruger sin tid og energi. Det er super ærgerligt at knokle løs uden at få noget ud af det. Det behøver slet ikke være en lønseddel. Mange frivillige organisationer nyder stor tilslutning, netop fordi der er god stemning såvel som en arbejdsom og seriøs kultur internt i organisationen.

Undervurder ikke effekten af en velfungerende organisation

Hvis man som chef for en virksomhed ikke kan få bugt med de røde tal i virksomheden, så griber man intuitivt til nogle forskellige værktøjer der knytter sig til finansverdenen. Køb og salg, nedskæringer og fyringsrunder. Der er dog langt fra altid, at disse midler rent faktisk også virker og skaber nogen reel effekt. Noget som mange hardcore forretningsmænd nogle gange har en uheldig tendens til at overse, er at mange af problemerne kan løses i organisationen. Det handler om alt fra den mere strukturelle og formelle del af det organisatoriske til det også handler om medarbejderpleje og nogle nye øjne på problemerne. Organisationsudvikling rydder problemerne af vejen

Rigtig mange af de problemer man måtte møde, kan løses ved at få en dygtig konsulent til at kigge på organisationens fejl og mangler – men også understrege hvad der fungerer, og hvad der er vigtigt fortsat at holde fokus på. Derfor er organisationsudvikling lidt et hemmeligt våben, der kan bruges i rigtig mange forskellige situationer.

Find ud af mere om organisationsudvikling her

 

Læs flere indlæg om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling klæder dig på til fremtiden

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Organisationsudvikling klæder dig på til fremtiden

Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)
Udvid kompetencerne med organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Vi lever i et samfund, hvor tempoet er utrolig højt. Der bliver hele tiden opfundet nye ting eller lave videreudviklinger på allerede succesfulde koncepter, og det påvirker alle aspekter af vores liv. Det betyder eksempelvis, at når vi køber ny computer, så går der ikke mange måneder, før den mangler en ny og åbenbart uundværlig detalje. Det har dog også en stor påvirkning på vores involvering i organisationer. Mange mennesker bruger tiden frivilligt på at hjælpe en organisation, men der er også mange mennesker, der har deres arbejde i organisationer, der har et bestemt formål. Ved at ledelsen får et kursus i organisationsudvikling, kan I blive klædt på til fremtiden.

Viden om organisationsudvikling kan give pote

Hvis du står i spidsen for en organisation, er det meget sandsynligt, at det er en organisation, som du tror på og gerne vil kæmpe for. Det er de færreste ansatte i en organisation, der ikke har taget stilling til dens formål inden ansættelsen, og derfor har organisationer også ofte de bedste ansatte, da de går op i det med liv og sjæl. Engagement er desværre bare ikke altid nok, og netop derfor er det vigtigt, at ledelsen gør alt, hvad den kan for at tilegne sig den viden og de redskaber, der kan være afgørende.

Et kursus i organisationsudvikling giver dig brugbare redskaber

Som ledelse er det vigtigt at erkende, at man ikke ved det hele, og endnu vigtigere opsøge den viden. Ved at sende vigtige ansatte på et kursus i organisationsudvikling får de den viden og de redskaber, der kan betyde en verden til forskel, når det gælder organisationens fremtid. Med denne nye viden har de fået et indsigt i en mulig fremtid, og kan forberede og sammensætte organisationen, så den ikke bare er klar, men også vil klare sig endnu bedre mange år endnu.

 

Få mere information om organisationsudvikling her

Organisationsudvikling – en hjælp til virksomhedssucces

Hvis din virksomhed skal ændre strategi, eller netop har ført en strategi ud i livet, som endte med ikke at lykkes, kan det være en rigtig god ide at kigge på, hvordan organisationen er opbygget. Succes kommer oftest af, at en virksomheds organisation er etableret bedst muligt og kører så effektligt som muligt.

Det handler om at finde ud af, hvordan virksomheden som udgangspunkt er struktureret. Hvilke fordelingsopgaver der er, og som regel viser det sig også, at der et sted i organisationen, som er det svage punkt. Et sted hvor tingene går mere skævt eller langsommere, end de ellers gør i organisationen. Det er vigtigt at få udviklet disse områder, så organisationen står stærkt på alle leder og kanter. Et højt bundniveau er vejen til generel succes og fremdrift.

Hvis din organisation trænger til udvikling, er der flere måder at gøre det på. Nogle er mere overordnede. Her kommer oplægsholdere ud til jeres virksomheder og taler om planer, virksomheden kan tage inspiration fra. Herefter bygger lederne selv en plan.

Hvis I omvendt har brug for eksternstyring i en periode, findes der kurser, hvor dele af organisationen blive vejledt og omstruktureret af udefrakommende eksperter.

Lederudvikling som en del af organisationsudvikling

En organisation er sat sammen af vigtige organer, der til sammen lever det bedst mulige produkt. Derfor er det vigtigt at alle organer udfører deres opgaver bedst muligt. Et sted hvor der hyppigt kan være brug for udvikling og fremaddrift er hos lederne. Ledere kan sagtens sidde i spidsen for en virksomhed i mange år, det kræver blot at de holder deres kompetencer opdaterede og i udvikling. Det vil sige, at de husker at se nye aspekter og prøve nye strategier. Hvis jeres virksomhed har brug for lederudvikling udbydes dette også i forbindelse med organisationsudvikling. Det er tit fornuftigt at slå ind på særlige områder samtidig med, at man forsøger at styrke organisationen generelt.

Se mulighederne for organisationsudvikling

Læs hvordan du optimerer organisationskulturen i din virksomhed

Virksomhedsudvikling er en konstant størrelse

Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)
Virksomheden ændrer sig altid (foto hansentoft.dk)

Mange virksomheder ender fejlagtigt med at træffe de sikre valg, hvilket vil sige gøre, hvad man gjorde i går. Det er en fejlagtig forretningsstrategi, da markedet er i konstant forandring. Det handler om altid at optimere, så man er sikker på at få så meget ud af sit arbejde som muligt. Det er underordnet om det er handelsstrategier eller marketingsstrategier eller noget helt tredje. Sidste år strategi bør som hovedregel aldrig benyttes igen.

Tag kontakt til et dygtigt konsulentfirma med erfaring og viden indenfor dit område og fag. Det er vigtigt, at din virksomhed starter samarbejde med det rette konsulentfirma, da man ofte bør benytte sig af samme konsulenter over en længere årrække, hvis partnerskabet skal blive så godt, at afkastet bliver optimalt.

Virksomhedsudvikling er andet end salgsstrategier

Virksomhedsudvikling handler ikke kun om omsætning og salg. Det gør det selvfølgelig på den lange bane, men virksomhedsudvikling bør i høj grad også bestå af kurser, efteruddannelse og ledelsesudvikling, så både ansatte og ledelse er i konstant udvikling. Markederne er nemlig åbne som aldrig før og påvirket af den stigende konkurrence og globalisering.

Lederudvikling bør selvfølgelig tage afsæt i indtjeningsmulighederne. Det kræver ofte en dygtig konsulent, der kan se din virksomhed både indefra og udefra. Hvor er der potentiale, og hvor er der kompetencer og evner, som vi mangler og kan erhverve os.

Lederudvikling tager selvfølgelig tid og strækker sig oftest mellem et halvt og et helt år. Det er nødvendigt, hvis både arbejde og udvikling skal opretholdes, og det tager tid at udvikle sig og lære nyt.

Læs mere om virksomhedsudvikling her

Organisationsudvikling er nødvendig for din virksomhed

Organisationsudvikling (Foto smallbusinessadvice.org.au)
Organisationsudvikling (Foto smallbusinessadvice.org.au)

En virksomhed må tilpasse sig markedet, og markedet er i konstant forandring, fordi kunderne påvirkes af en lang række faktorer. I krisetider som disse må mange danske virksomheder omkvalificere og effektivisere for at følge med konkurrenterne.

Din virksomhed kan dog ikke bare ændre strategi for dag til dag, da det kræver, at organisationen udvikler sig.

Skal du omstille så effektivt og gnidningsfrit som muligt, kan du få hjælp til din organisationsudvikling af kompetente folk med masser af erfaring i benene.

Konsulenter vil for en tid indgå i virksomheden for at observere, guide og udvikle afdelingerne. Det handler om at ændre adfærd blandt personalet, og det kan man kun med grundigt kendskab til den enkelte arbejdsgruppe og gennem et tæt samarbejde. Konsulenten skulle helst kunne glide ubemærket ind i arbejdsmiljøet, men det kræver først tilvænning.

Organisationsudvikling er omfattende

Organisationsudvikling er en omfattende proces, der kræver mange kræfter af alle på arbejdspladsen – også på ledelsesniveau.

Det kan derfor være en god ide med et lederudviklingskursus også. Ledelsen bør altid gå forrest som det gode eksempel.

Organisations udviklingen foregår i tæt samarbejde med direktion og ledelse. Det er trods alt dennes visioner, der skal opfyldes, ligesom at de skal køre firmaet videre. Samarbejde er et af nøgleordene i denne sammenhæng.

Der findes mange måder at gribe tingene an på. Rådfør dig med et consulting firma. Afstem forventninger og visioner, læg en tidshorisont og planlæg udviklingen.

Det er vigtigt at såvel chefer som medarbejdere er klar på samarbejdet. Det vil give de bedste resultater.

En velfungerende organisation giver en effektiv og sund virksomhed.

Læs mere om organisationsudvikling her!