Få konkrete værktøjer til forretningsudvikling

Se nærmere på forretningsudvikling (foto viauc.dk)
Se nærmere på forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Når du skal starte din egen virksomhed op, er der en række overvejelser, som du må gøre dig. Dette gælder for den sags skyld også, hvis du har haft en virksomhed i en længere periode. Din virksomhed kommer til at fungere som et mindre eller større organ. Alt efter hvor mange medarbejdere du har. Og én af de ting, som er uundgåelige ved en virksomhed, er udviklingen. Uanset om det er en mindre eller stor virksomhed, vil der komme til at ske udvikling. Og denne udvikling skulle helst være positiv. En forretning udvikler sig i forskellige retninger hele tiden. Uanset om det er en lille eller stor forretning. Når man taler om forretningsudvikling, taler man på samme tid om forskellige værktøjer eller redskaber. For denne her udvikling som en virksomhed undergår, kan man fra ledelsen styre. Du kan naturligvis ikke helt og aldeles styre udviklingen, men du kan aktivt styre den i en positiv retning. Det er nemlig det som man kalder forretningsudvikling.

Du kan med konkrete redskaber fra forretningsudvikling styre firmaet i en positiv retning

Når du har at gøre med forretningsudvikling, får du helt konkret værktøjer til at styre din virksomhed. Først og fremmest skal I fra ledelsens side klargøre og kortlægge den udvikling, som I ønsker firmaet tager. I skal helt konkret stille jer selv og jeres medarbejdere nogle mål. I skal finde ud af, hvilke mål jeres forretning gerne vil nå. En måde at bryde disse mål op på, er at starte med at sætte delmål for jer selv, medarbejderne og firmaet. På den måde tager i udviklingen ét skridt af gangen og I jeres eget tempo. Det helt essentielt ved forretningsudvikling er, at det foregår i et samarbejde mellem samtlige medarbejdere og ledelsen i firmaet. For den bedste udvikling for et firma, sker i et tæt og frugtbart samarbejde.

Se et stort udvalg af forretningsudvikling her

Læs mere om forretningsudvikling her:

Få sat gang i hjulene med forretningsudvikling til din virksomhed

Forretningsudvikling – fordi du kan gøre en forskel

Få sat gang i hjulene med forretningsudvikling til din virksomhed

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange gode tegn på, at krisen er ved at være overstået. Et af de bedste tegn er, at mange virksomheder er begyndt at investere progressivt i udvikling af deres koncepter. Det kan være en god ide at overveje muligheden for en forretningsudvikling, hvis du er indehaver af en virksomhed, som rummer et større potentiale, end det den allerede udfylder. Hvis du investerer i en forretningsudvikling til din virksomhed, kan du nemlig være sikker på, at det er en investering, der munder ud i et afkast til fordel for dig som ejer, men også for de ansatte, der hurtigt vil opleve, at de får mere for hånden. Gennem en forretningsudvikling kan du afsøge de forskellige potentialer for udvikling, som der ligger i netop din virksomhed. Det kan være dyrt at overse, da det er en stor mulighed at vælge at udvikle virksomheden gennem en forretningsudvikling, som undersøger virksomhedens potentialer for at indgå på nye markedet, med nye områder, der skal erobres. Gennem forretningsudvikling får du afsøgt mulighederne for udvikling og vækst.

Skaf vækst til din virksomhed gennem en forretningsudvikling

Der er gode muligheder for at skaffe vækst til virksomheden gennem en forretningsudvikling. Du kan nemlig udvikle på virksomhedens potentialer gennem en forretningsudvikling, der gør det muligt at afsøge nye markeder for nye potentialer for vækst. Det er på den måde, at der opstår muligheder for at vinde nyt terræn til din virksomhed. En investering i forretningsudvikling er en progressiv investering i virksomhedens fremtidige muligheder på et marked, der generelt viser sunde tegn på, at det hele går i den rigtige retning. Læs mere om de mange muligheder for at opnå vækst til din virksomhed gennem en forretningsudvikling.

Forretningsudvikling – fordi du kan gøre en forskel

Se nærmere på forretningsudvikling (foto viauc.dk)
Se nærmere på forretningsudvikling (foto viauc.dk)

Forretningsudviklingen skal være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i det felt, som dit firma florerer inden for. Dit firma skal ikke kun være det bedste firma udadtil, men ikke mindst også indadtil. Husk at et firma ikke er stærkere, end den svageste mand, der arbejder der. Du kan gøre en forskel og med forretningsudvikling kan du ændre vækstmulighederne for din arbejdsplads med henblik på støtte af implementering af virksomhedens portefølje og planlægning. I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

For at opnå den bedste forretningsudvikling skal du have den bedste forretningsudvikler ansat

En god forretningsudvikler er hurtig til at se, hvad der kan gøres for at din arbejdsplads, for at den bedste forretningsudvikling sker fyldestgørende. Det drejer sig både om procentvis stigning af væksten i firmaet, men også at få alle parter i firmaet til at arbejde sammen på kryds og tværs. Det handler om at ledelsen skal fungere som en ledelse, kollegerne skal kunne arbejde sammen og alle skal synes, at det, de laver, er bedre end noget andet. Forretningsudvikleren ser mulighederne og griber den, for at gøre din arbejdsplads bedre end nogen anden.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Læs mere om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Sådan kan du blive rigtig dygtig til forretningsudvikling

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Når du har en virksomhed eller en forretning, så er det også vigtigt, at du dyrker en vis form for forretningsudvikling. Det vil sige, at du skal udvikle din forretning hele tiden. En forretning må ikke stå stille. Der skal hele tiden ske noget nyt, og der skal hele tiden være ting, der forandrer sig og udvikler sig. Derfor kan det være en god idé at uddanne sig inden for forretningsudvikling. Så er du nemlig selv i stand til at stå for udviklingen af din forretning eller din virksomhed. Det er altid godt, så du ikke behøver at få hjælp udefra, der vil koste dig mange, mange penge alt i alt.

Forretningsudvikling er godt for hele virksomheden

Den måde man bedst kan mærke forretningsudviklingen på er i dagligdagen. For det er her, at der skal ske de små ændringer, så der til sidst kan ske store ændringer. For eksempel store positive ændringer på bundlinjen. Det handler jo om omsætning og overskud, når man har en virksomhed, men det kommer bare ikke lige af sig selv. Der skal små ændringer til i hverdagen. Hele firmaet og alle medarbejderne skal være med på at forretningsudvikle, så din virksomhed kan blive så god som mulig.

Læs meget mere om forretningsudvikling på nettet

Hvis du vil uddanne dig i forretningsudvikling, så kan du læse meget mere om de forskellige kurser og uddannelser online. Det er en god idé at sætte sig lidt ind i, hvad det egentlig er for noget, du kaster dig ud i. Det skal du gøre, så du netop finder et sted, der lever op til dine forventninger. Det ville være ærgerligt at tage en uddannelse i forretningsudvikling og så blive skuffet over indholdet og resultatet.

 

Klik her for at læse mere om forretningsudvikling

 

Du kan også læse meget mere om forretningsudvikling via disse indlæg:

En sund udvikling kan ske i forbindelse med forretningsudvikling

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

En sund udvikling kan ske i forbindelse med forretningsudvikling

En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)
En virksomhed er mere kompleks en man først antager (foto viauc.dk)

En forretning er ikke bare en forretning, der sælger og tjener penge. Eller køber og tjener penge. En forretning er meget mere end bare det. En forretning handler ligeså meget om alt det, der sker midt imellem mennesker på arbejdspladsen. Derfor kan det være en god ide at søge forretningsudvikling, hvis man føler, at man har en masse, der endnu har sit største potentiale at se. Er det nye ideer, der mangler sparring? Eller er det gamle ideer, der godt kunne bruge lidt fornyelse? Udvikling er i sagens natur med til at skabe en slags fremdrift, der kan være med til at gavne forretningens, sådan som den arbejder. Forretningsudvikling driver forretningen frem på sunde og virksomme værdier.

Med respekt for det særlige

Enhver virksomhed har sin særlige måde at drive tingene fremad på. Det er ikke altid, at det er til at se, hvad det helt præcist vil sige. Men ved at tænke over og reflektere over det, som naturligt støder frem, vil man unægteligt være med til at give forretningen en helt særlig sjæl og ånd. Den rette forretningsudvikling støder til som en sikker og spændende sparring, der giver erfaringerne nye dimensioner og perspektiver. Ved på den måde at dyrke forretningsudvikling, vil man unægteligt komme til at erfare nye dimensioner af det at have en forrenting.

Balance og udvikling

En forretning giver ikke sig selv. Det giver heller ikke sig selv, at succesen bare fortsætter, og at resultaterne kommer til en. Af den grund er det altid en fornuftig ide at opsøge forretningsudvikling i tide og utide. Der er aldrig et dårligt øjeblik. For der kan altid være et behov for at undersøge de forskellige muligheder, der er indenfor forretningsudvikling. Forretningsudvikling giver mening og skaber balance mellem de ansatte og de ledende ideer i virksomheden. Ved på den måde at drive en sund udvikling af forretningen, vil man opleve, hvordan fremskridt kan ske på et sundt grundlag.

Læs og lær om god forretningsudvikling

Prøv også at se disse artikler om emnet:

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Forretningsudvikling – for en succesfuld nutid og fremtid

En virksomhed er altid i udvikling (foto hansentoft.dk)
En virksomhed er altid i udvikling (foto hansentoft.dk)

De sidste 20 år har været præget af et hav af nye teknologiske opfindelser og videreudviklinger, som ikke bare har præget tiden, men også vores måde at leve på. Vi er hele tiden på, ikke bare i den fysiske verden, men også i den imaginære teknologiske af slagsen. Det betyder at vi alle sammen er klar over at vil man opnå noget, skal man følge med beatet og udviklingen. Denne opfattelse er ikke bare begrænset til den måde vi lever vores fritidsliv på, men i måske endnu højere grad den måde vi arbejder på. For at være forrest i køen og sikre forretningens nutidige og fremtidige succes er udvikling og nytænkning to kernebegreber. Når kunderne lever livet hurtigt og er klar på at springe på den næste tendens og efterlade den gamle i støvet er det vigtigt at følge med og se fremadrettet. Forretningsudvikling er derfor svaret på en succesfuld fremtid i en tid hvor tempoet er højt og konkurrencen ofte stor.

Udvikling er vejen frem

Entreprenørskab. Det er et begreb som ikke mange i den almene befolkning kendte til for bare 10 år siden. Dette begrebs opblomstring og brug i stort set alle fremadtænkende projekter er meget sigende for samfundet og erhvervslivets udvikling de sidste få år. Netop ordet udvikling er ikke bare én vej, men vejen frem. Enhver virksomhed vil derfor kunne få noget ud af at opsøge støtte eller hjælp til forretningsudvikling, selvom den nu har stor succes. Tiden går så hurtig og er så omskiftelig at du umuligt kan vide hvad morgendagen bringer og hvordan tendenserne skrifter. Netop derfor er forretningsudvikling en tilgang, som kan give dig vished og en smule sikkerhed i en usikker tid. Forretningsudviklingen kan give dig en hjælpende hånd til at sikre ikke bare en succesfuld nutid, men i høj grad også fremtid.

Få hjælp til forretningsudvikling hos Hansen Toft

Se flere indlæg om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Forretningsudvikling styrker dine forretningsegenskaber

Hvor vil i hen med forretningen? (foto hansentoft.dk)
Hvor vil i hen med forretningen? (foto hansentoft.dk)

Det handler om at udvikle sig. Hvis man ikke udvikler sig, er der nogen, der overhaler en. Det duer ikke, hvis man driver forretning og gerne vil have succes. En forretningsudvikling er fundamental for den succesfulde forretning. Det er aldrig en god ide at hvile på laurbærerne – også selvom det kan føles rigtig godt og rart.

Når du driver forretning, ved du, at der altid er mennesker, der byder ind med produkter og lignende, der minder om dine. De byder ind med noget, der ofte kan matche dig. Derfor er det vigtigt at huske at tænke nyt, det er vigtigt, at man som forretning husker at udvikle sig, så man ikke ender med at halte bagefter.

Der findes mange former for fokus på udvikling i en forretning, der kan være gode at sætte, når man gerne vil træde ad nye stier, men hvis du er i tvivl, findes der heldigvis konsulenter, der kan hjælpe dig og forretningen på vej.

Tag de rigtige beslutninger

Når man driver forretning handler det naturligvis om at forny sig, eller at blive ved med at tage gode skridt, der virker hver gang. Men for at vide hvad der overhovedet virker, er det en rigtig god ide at have konkret strategier.

Når du driver forretning, skal du spørge dig selv, hvem din modtager er – hvem er kunden? Hvad kan din produkt egentlig? Og hvordan når du din kunde, din forbruger?

Når du svarer på disse spørgsmål åbner du naturligt op for andre måder, du eventuelt kunne svare på disse spørgsmål: men ikke gør det netop nu. Denne strategiplanlægning samt meget mere er en del af din forretningsudvikling. Den er med til at anspore, hvor du gerne vil hen ad, hvor det er nødvendigt at bevæge sig hen ad, og hvordan du kan og har lyst til at gøre det.

Forretningsudvikling styrker din forretning.

Se mulighederne for forretningsudvikling her

Se mere om forretningsudvikling her på bloggen:

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

 

Få resultater, der kan mærkes

Tænk grundigt over virksomhedens forretningsmuligheder (foto viauc.dk)
Tænk grundigt over virksomhedens forretningsmuligheder (foto viauc.dk)

Hvornår er det en god idé at udvide, omlægge eller udvikle et nyt produkt? Det kan være svært at regne ud, så derfor bør du få hjælp til forretningsudvikling af kompetente konsulenter. De har det overblik, der skal til, for at vurdere, hvordan markedet vil tage imod eksempelvis en produktudvikling.

Forretningsudvikling er når man eksempelvis kigger på og analyserer den eksisterende struktur, organisationen og måde at drive forretning på. En analyse viser, hvad der fungere og hvad der skal ændres. Nogle gange kan små modifikationer gøre store forskelle.

Du kan få inspiration til din forretningsudvikling med dygtige konsulenter. De kan inspirere til nye metoder og vise dig, hvordan du kan gøre tingene anderledes. Da de kender markedet og er specialister i udvikling, så vil du opleve, at de nye tiltag vil give resultater, der virkelig kan mærkes. Med hjælp ude fra slipper ud altså for fejlslagen forretningsudvikling, der præger din virksomhed negativt.

En konsulentvirksomhed der kender markedet

Når du beder om hjælp ude fra og køber en konsulent- eller rådgivningsservice, skal du sikre dig, at de du kontakter faktisk kender til det område, hvor du skal have hjælp. Hvis det drejer sig om forretningsudvikling i en virksomhed eller firma, så er konsulent virksomheden Hansen Toft et rigtigt godt valg. De kender markedet og har fingeren på pulsen, hvilket gør at de kan give dig kompetente råd og vejledning.

Når der skal laves nogle tiltag, der fører til forretningsudvikling, så vil man hos Hansen Toft lave en analyse af, hvordan din virksomhed eller firma fungerer, og hvilken retning I er på vej hen.

Du kan booke en uforpligtende samtale hos Hansen Toft. Find dem på deres hjemmeside, der er www.hansentoft.dk.

Forretningsudvikling der giver de gode resultater

Få gode råd til forretningsudvikling (foto hansentoft.dk)
Få gode råd til forretningsudvikling (foto hansentoft.dk)

Der er mange bud på, hvad en god forretning er. Det mest nærliggende er vist, at det er en forretning, der giver overskud, men der ligger rigtig mange faktorer bag, der er lige så vigtige for at nå overskuddet. Det handler om kommunikationen på arbejdspladsen, om medarbejder, der skal trives i et sundt arbejdsmiljø, og ledelsen, der skal kunne sætte de rigtige eksempler, så forretningen bliver ledt i den rigtige retning.

Nogle vil sige, at den gode forretningen begynder med netop den gode ledelse, og derfor ser man tit, at forretningsudvikling bliver udarbejdet sideløbende med lederudviklingen. Ledelsen skal være dem, der kan skabe sig et overblik over forretning. De skal kunne identificere, når dele af virksomheden trænger til en opstramning, og de skal kunne udvælge de metoder, der skal til for at styrke forretningen.

Du kan udvikle din forretning indefra

Når du påvirker forretningsudviklingen inde fra, sker det lige præcis hos ledelsen. Det kan betyde, at lederteams skal følge et program i lederudvikling, men det kan også betyde, at man går efter at ansætte de rigtige ledere på de rette poster. Enten skal man hente ledere ude fra, ellers også skal lederne indbyrdes skifte positioner, så de rette komme til at sidde på posterne.

Når først brikkerne er på plads i spillet, kan man rigtig begynde at tale strategi og lægge en handleplan for, i hvilken retning forretningen skal bevæge sig. Strategien bliver lagt i et samspil mellem ledere, medarbejdere og kunder, og hvis strategien lykkes, vil det kunne mærkes ud i alle led, der vil opleve større kvalitet og effektivisering. Når lederne kender vejen og er klædt på til at kunne følge den, vil resten af virksomheden følge efter, og sammen vil I nå de satte mål.

Få hjælp til din forretningsudvikling

Mere information om forretningsudvikling her

Forretningsudvikling bringer dig nærmere det optimale

Forretningen skal holdes ved lige (Foto: dr.dk)
Forretningen skal holdes ved lige (Foto: dr.dk)

Forretningsudvikling er, hvad det betyder. En udvikling af en virksomheds forretning. Til det bedre. Det kan være nødvendigt for alle virksomheder at foretage nogle tiltag, som kan optimere resultaterne både på top- og bundlinje på et tidspunkt. Enhver virksomhed står overfor nogle udfordringer på det moderne marked, som kan være svære at overkomme. Der findes dygtige virksomheder med konsulenter, som kan give den nødvendige faglige hjælp og sparring, når det kommer til forretningsudvikling. Forretningsudvikling dækker i virkeligheden over flere forskellige, konkrete tiltag, som man kan foretage, når man ønsker at forbedre virksomhedens daglige arbejde mod det fælles mål, som man har sat sig i en virksomhed. Det kan være svært selv at se, hvor man kan forbedre sig, når man selv er en del af det daglige arbejde i en virksomhed. Her kan eksterne konsulenter have lettere ved at analysere på arbejdsopgaver og på måden, som tingene bliver gjort på i en virksomhed, og derefter komme med nogle konkrete idéer, der kan effektivisere virksomhedens daglige drift.

Lederudvikling en del af forretningsudviklingen

En anden type af forretningsudvikling er såkaldt lederudvikling, hvor en virksomheds ledere kan få inputs fra konsulenter, som har et indgående kendskab til netop denne virksomheds arbejdsområder, kunder og andel på markedet. Det er vigtigt, at lederudvikling tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds individuelle virkelighed. Derudover er det væsentligt, at lederne kan passe deres daglige drift i virksomheden ved siden af lederudviklingen. Samtidig kan de med det samme bruge deres nyerhvervede kompetencer i det daglige arbejde, og dette giver i sidste ende forbedrede resultater på bundlinjen.

Klik her og læs mere om forretningsudvikling