Tag en diplomuddannelse i beskæftigelse

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
En diplomuddannelse i beskæftigelse hjælper dig godt videre (Foto: via.dk)

Hvis du har brug for at gøre dit CV bedre end det allerede er, eller hvis du ønsker at gøre dig mere attraktivt stillet på arbejdsmarkedet, så kan det være en fordel for dig at tage en diplomuddannelse i beskæftigelse, så du har noget du kan hæfte dig op på. Desuden kan et diplom i beskæftigelse fungere som afslutning en rigtig god efteruddannelse, der med sikkerhed vil kunne give dig noget ekstra på CV’et både før og efter eventuelle jobsamtaler.

Hvis du arbejder i beskæftigelsesbranchen er et diplom i beskæftigelse tæt på uundgåeligt

Hvis du allerede nu arbejder i den branche, der har med beskæftigelse at gøre, så har du med sikkerhed allerede nu noget, der kan hjælpe dig med at forstå og arbejde med beskæftigelse. Samtidig vil det dog kunne siges at være en fordel at tage en diplomuddannelse i beskæftigelse, for man kan jo aldrig lære for meget! Samtidig er det vigtigt, at du altid er et par skridt foran eventuelle konkurrenter inden for lige netop det felt, som du arbejder inden for, og derfor er det en god idé for dig at få et diplom ved at tage en diplomuddannelse i beskæftigelse, så du er med på tidens tendenser.

Du lærer om udvikling og organisering med et diplom i beskæftigelse

Hvis du endelig vælger at tage sådan en diplomuddannelse i beskæftigelse, vil du lære en hel masse forskellige ting. Du vil blandt andet kunne være sikker på, at du forstår arbejdsmarkedet generelt, samtidig med at du forstår arbejdsmarkedets udvikling og organisering. Samtidig vil det hurtigt gå op for dig, hvilke juridiske instanser og lignende, der danner lovgrundlaget for beskæftigelsen i Danmark. Slutteligt kan det være relevant at nævne, at du vil lære at forstå den generelle politik inden for lige netop beskæftigelse, erhverv og især også udviklingen heri. Hvis du ønsker at kvalificere dig til noget bedre inden for dit felt, og du allerede arbejder med beskæftigelse, vil et diplom i beskæftigelse kunne give dig lige det ekstra.

 

Hvis du vil skifte fag kan du overveje en diplomuddannelse i ældrearbejde

Vil du arbejde med mennesker? (foto viauc.dk)
Vil du arbejde med mennesker? (foto viauc.dk)

Der er mange mennesker, som gennem et helt liv oplever, at det kan være nødvendigt at skifte fag. Det kan der være forskellige grunde til, men en af de grunde, som er gennemgående for mange mennesker er, at det kan være svært at finde arbejde inden for bestemte fag. Der kan derfor være god grund til at skifte fag, hvis du er arbejdsløs og oplever, at det kan være svært at finde arbejde inden for dit oprindelige fag. Med en diplomuddannelse i ældrearbejde kan du være sikker på, at der er gode muligheder for, at du kommer forrest i køen, når der skal ansættes nye i ældreplejen. Hvis du er en af de mange, som godt kan lide at arbejde med mennesker, så kan det være en god ide at overveje muligheden for en diplomuddannelse i ældrearbejde. Med en diplomuddannelse i ældrearbejde bliver du opkvalificeret inden for området. På den måde gør du dine kompetencer bedre, samtidig med, at du med en diplomuddannelse i ældrearbejde i bagagen hurtigt vil opleve, at det bliver sjovere at gå på arbejde, hver eneste dag.

Gør en forskel for de ældre med en diplomuddannelse i ældrearbejde

Der er mange muligheder for at være med til at gøre en stor forskel i mange ældres liv. Det kan gøres på forskellig måder, en af dem er, at du lærer dig selv nogle af de væsentlige kompetencer, som det kan være vigtigt at have kendskab til på området for ældre. Her kommer en diplomuddannelse i ældrearbejde i spil. Du kan nemlig lære mere om alle disse muligheder, hvis du søger om at starte på en diplomuddannelse i ældrearbejde.

Klik her for at se på en diplomuddannelse

Læs om flere diplomuddannelser her:

Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse

Tid til nye kompetencer (foto viauc.dk)
Tid til nye kompetencer (foto viauc.dk)

Det er muligt for dig at tage en teknologisk diplomuddannelse. Det kan for eksempel være en teknologisk diplomuddannelse i vedligehold eller en teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø. Der er også andre muligheder, men det er disse to, vi vil kigge lidt nærmere på i denne artikel. Hvad er en teknologisk diplomuddannelse så egentlig for noget? Jo, det er en supplerende uddannelse, der sørger for, at du får nogle nye kompetencer, der kan overføres direkte til dit arbejde. Ikke noget med en masse teorier, du ikke kan bruge i det virkelige liv. Det er nogle bestemte og håndgribelige ting, du lærer på sådan en teknologisk diplomuddannelse.

Disse krav skal du opfylde for at blive optaget på en teknologisk diplomuddannelse

Det er ikke alle og enhver, som kan tage en teknologisk diplomuddannelse i for eksempel vedligehold eller energi og miljø. Der er nogle krav, du skal opfylde for at komme ind på uddannelsen. Når vi snakker om en teknologisk diplomuddannelse i vedligehold, så skal du som ansøger enten være uddannet maskinmester, ingeniør, byggetekniker eller en anden uddannelse, der er relevant i forhold til studiet. Det kan du ringe eller skrive til uddannelsen om for at høre nærmere, om du måske kan blive optaget på teknologisk diplomuddannelse med en anden baggrund, end dem der lige er nævnt.

Tag din teknologisk diplomuddannelse meget snart

Der er som regel opstart på de teknologiske diplomuddannelser én eller to gange om året, men der vil også være nogle ansøgningsfrister, der skal overholdes. Det kan du tjekke på uddannelsens hjemmeside. Du kan også læse mere om, hvordan og hvorledes du skal forholde dig, hvis du gerne vil starte på uddannelsen. Det kan lade sig gøre, hvis du bare sætter dig ordentlig ind i tingene.

Læs mere om en teknologisk diplomuddannelse hos VIAUC

Med en diplomuddannelse i ledelse kan du blive klar til fremtiden

Prøv en uddannelse i ledelse (foto hansentoft.dk)
Prøv en uddannelse i ledelse (foto hansentoft.dk)

Førhen i tiden var der noget, som hed social arv. Den findes stadigvæk, men dog er det stadig i mindre og mindre grad. I dag har vi mulighederne, de unge har i dagens Danmark alverdens muligheder for at kunne vælge frit mellem hvad de vild. Om det så er noget, de har lyst til mere end noget andet noget, eller om der er noget, som de er bedre til end noget andet – det kan sagtens være. Men helt konkret så har man i dag rigtig mange muligheder, det handler blot om at have lysten til at gribe de chancer vi får, og vælge de muligheder vi har, og som vi selvfølgelige har lyst til. Man skal gøre det, som man er god til. Det er et meget jysk udsagn, men det er meget signende for fremtidens mennesker. For mere end noget andet, så er det nu og i fremtiden, hvor vi skal været afklaret med vores egne kompetencer. Vi skal vide, hvad vi kan, for at vi kan gøre det vi er bedst til, så vi kan få allermest nytte ud af tingene.

Er du den fødte leder? Udnyt dine evner og få en diplomuddannelse i ledelse

Lige siden tidernes morgen har der været nogen, som har bestemt over nogle andre. Og ligeså har nogle bestemt mere end andre. Der bliver tilmed talt om, at nogle mennesker er født til at lede, hvorvidt det har noget sandhed på sig, er svært at sige. Men derimod er der bare nogle, som hvert fald besidder nogle færdigheder, og en personlighed som gør dem i stand til at blive gode ledere. Det er muligt at udnytte sine kvalifikationer inden for ledelse ved at tage en diplomuddannelse i ledelse.

Klik videre her for at læse mere om en diplomuddannelse i ledelse, og se om det er noget for dig!

 

Se på flere diplimuddannelser:

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

Pædagogisk diplomuddannelse udvikler dine evner

Spring ud i de der diplomuddannelser

Diplomuddannelse – Uddannelse, der forvandler lærere til ledere

En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)
En diplomuddannelse giver dig mange flere muligheder (Foto: dr.dk)

Er du uddannet lærer eller skolepædagog, og søger du flere udfordringer i hverdagen? Har du flere gange hørt på, hvilket stort lederpotentiale, du har? Hvis du har lyst til at prøve kræfter med dit potentiale, findes der uddannelser, som kan kvalificere dig til en skolelederstilling.

Uddannelsen hedder ”Lærer til leder” og er et kommunalt uddannelsesprojekt for folkeskolelærere, der skal sikre at kommunerne får flere og bedre ansøgninger til lederstillingerne i folkeskolen, så vi finder de rigtige ledere til at styre folkeskolen for vores børn.

Uddannelsen giver dig perspektiver på dit nuværende job og din tidligere erhvervserfaring. Derfor er uddannelsen fra begyndelsen meget erhvervsrettet.

En treårig diplomuddannelse

Uddannelsen er en treårig diplomuddannelse og titlen kan kommer ud med er ”en diplomuddannelse i skoleledelse”. Diplomuddannelser er en deltidsuddannelse hvilket betyder, at den er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde ved siden af.

Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, nogle valgfrie moduler og en afgangsprøve. Der afholdes prøve efter hvert modul. Dette kan være en skriftlig, mundtlig eller kombineret prøve.

Det er en uddannelse, der gør dig teoretisk og praktisk klar til det krævende job, som en skolelederrolle er. Uddannelse yder på forelæsninger, undervisning i kursusform, dialog og diskussion, gruppearbejde og øvelser. Praksiserfaringen fås gennem en slags mesterlære ved egen skoleleder.

Uddannelsen er, som nævnt, et kommunalt uddannelsesprojekt, og er du interesseret, skal du overbevise både din skoleleder og din kommune til at undersøge mulighederne for at deltage i projektet.

Uddannelsen udbydes i alle regioner og kan tages på professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler eller universiteter. Om der er en fast undervisningsdag i dagtimerne eller aften-, weekend-, eller fjernundervisning afhænger af uddannelsesstedet.

Optagelse på en diplomuddannelse

For at blive optaget skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og en adggangsgivende uddannelse, hvilket er enten en relevant uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse.

Uddannelsen er deltagerbetalt, men du kan søge SVU, hvis du gennemfører den som heltidsuddannelse.

Læs mere om diplomuddannelser her

Fordyb dig med en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig uddannelse (Foto: studentum.dk)
Sundhedsfaglig uddannelse (Foto: studentum.dk)

Måske er du en af dem, der har taget en sundhedsfaglig uddannelse og nu har haft nogle år eller måske mange flere på arbejdsmarkedet. Måske har du lyst til igen at udvikle og fordybe dig i dit eget fagområde og blive endnu bedre til at koble teori og praksis. Hvis du synes, det lyder interessant, så kan den sundhedsfaglige diplomuddannelse være noget for dig. Med den sundhedsfaglige diplomuddannelse er fordybelse og udvikling nemlig ofte kodeordet. En sundhedsfaglig diplomuddannelse handler nemlig om at blive bedre, til det du gør. At skærpe dine kompetencer – både der, hvor de er stærke og der, hvor de er knap så stærke. Noget af det fede ved en sundhedsfaglig diplomuddannelse er, at den er tæt knyttet til den kliniske praksis. Det forstærkes selvfølgelig i og med, at du netop har klinisk erfaring at trække på. På den måde vil du få en følelse af, at den teori du møder, er tæt forankret til virkeligheden og ikke mindst brugbar. Derfor bliver diplomuddannelsen heller ikke spild af din tid, men giver dig derimod en række værktøjer, der styrker din faglighed på flere niveauer.

Bliv skarp til udvikling med en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Når man lige er færdiguddannet, er det spændende at springe ud i sit nye arbejdsliv og afprøve sine kompetencer. Det kan det sagtens blive ved med at være, og særligt i sundhedsfaglige jobs, hvor udfordringerne kan være ekstra afvekslende. Men når man så kender sit fagområde, kan det også hurtigt blive spændende, hvordan man er med til at udvikle det. Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse kan det blive muligt.

Klik her, og find sundhedsfaglig diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse udvikler dine evner

Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)
Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)

Den kan være svært for en lærer at få eleverne til at holde koncentrationen i timerne. Dette gør sig især gældende nu, hvor de fleste elever har computer eller tablets, som de kan gå på nettet med. Her holder eleverne sig konstant opdateret på de sociale medier og læser mails. Det kan derfor være en udfordring at holde deres opmærksomhed rettet mod den undervisning, der foregår i klasselokalet. Har du en fornemmelse af, at dine elver ikke er så opmærksomme eller synes du, at du er gået i stå i din undervisning, fordi du måske har undervist i mange år? Så er det måske på tide, at du udvikler dine evner inden for undervisning, og hvordan du planlægger denne bedst. Det kan du blandt andet gøre ved at få et diplom i erhvervspædagogik.

Fokus på egen udvikling med et diplom i erhvervspædagogik

Ved at få et diplom i erhvervspædagogik kan du udvikle dig selv som underviser. Det eneste, du skal gøre, er blot, at du skal ansøge om at blive optaget på en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Her lærer du blandt andet, hvordan du tilrettelægger din undervisning, du lærer om tværfagligt samarbejde og hvordan du planlægger på bedst mulige måde. Du kan kun få et diplom i erhvervspædagogik, hvis du ansat eller ønsker at være ansat på en erhvervsrettet uddannelse. Du skal have noget praktisk erfaring på arbejdsmarkedet, men det kan også lade sig gøre at blive optaget på uddannelse, hvis du ikke opfylder alle kravene.

Læs mere om pædagogisk diplomuddannelse her!

Den merkantile diplomuddannelse kan være international

Diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)
Diplomuddannelse (Foto: viauc.dk)

Tænker du nogensinde over, hvad du skal være eller hvad du vil være? Den tanke deler du nok med mange mennesker, og nogle har det simpelthen som om, de er gået i stå. At de er fanget. Og helt ærlig, ville det så ikke være rart, hvis der skete noget nyt. Man kunne for eksempel prøve at give sig i kast med den merkantile diplomuddannelse. Hvis ordet ikke siger dig noget, så følg med her. Det er nemlig en uddannelse, som handler om at blive klogere på handel og markedsføring. Men ikke nok med det, der er nemlig en international linje på programmet, så man får lov at udvide sine kontakter og styrke sine kompetencer ud fra et internationalt perspektiv. I denne globaliserede verden, kan det aldrig skade at prøve at se udad, når man søger efter sine muligheder. Verden er stor, men den bliver mindre i takt med at alle flytter sig frem og tilbage fra deres hjem, som bliver utroligt midlertidige.

Den merkantile diplomuddannelse giver dig mange hjem

Men der er jo netop nogle, der elsker disse midlertidige hjem. det kan også være, du gør det, og så kunne det måske være en sjov udfordring at give sig i kast med den merkantile diplomuddannelse. Hvis man er inde for feltet, eller hvis man bare gerne vil prøve noget helt nyt, så kan det nok være lærerigt at give sig i kast med den merkantile diplomuddannelse.

Klik og se den merkantile diplomuddannelse

Spring ud i de der diplomuddannelser

Diplomuddannelse i vedligehold (Foto: dr.dk)
Diplomuddannelse i vedligehold (Foto: dr.dk)

Står du også i den situation, at du er blevet skoletræt i dette samfund, der skubber dig fremad, når du egentlig har brug for at stå lidt? På egne ben, gøre, hvad du har lyst til, men samtidig blive klogere af en diplomuddannelse? Det er rent faktisk muligt for dig at tage ud at rejse ind i mellem, at du tager dine diplommoduler selvstændigt. På den måde er det muligt for dig at være fleksibel i person og livsstil samtidig med, at du binder dig snævert til et ståsted alligevel. Det kan man godt have brug for, når man er på kantens rend, og har lyst til at springe ud i friheden. Men det kan tænkes, at du senere hen bliver glad for at have taget nogle dimplommoduler samtidig med, at du frigjorde dig? Det er aldrig skadeligt at blive mere uddannet, fylde sit CV mere op og blive klogere. Samtidig bliver du klogere på livet, og det er da en helt fin kombination.

Diplomuddannelser gavner personligheden

Se det som bedre at tage nogle diplommoduler gennem diplomuddannelser i stedet for at droppe helt ud og ikke lære noget fagligt overhovedet. Det er ikke favorabelt for dig, når du senere skal ud på arbejdsmarkedet, de unge bliver nemlig hele tiden tudet ørerne fuld af, at de er i skarp konkurrence med alle andre unge studerende, som også gerne vil have andel i de få arbejdspladser, der er. Du skal da også have muligheden for en plads på en diplomuddannelse! Du skal tage nogle diplommoduler gennem diplomuddannelser, det kan kun blive en oplevelse for dig.

Se mere om f.eks. en diplomuddannelse i vedligehold

Diplomuddannelser bygger videre på din fremtid

Diplomuddannelse (Foto: b.dk)
Diplomuddannelse (Foto: b.dk)

Det er aldrig for sent at bygge videre på sin fremtid eller sine kompetencer. Du har nok hørt om det: efteruddannelse. Det lyder besværligt, for uddannelse betyder, at du ikke kan arbejde ved siden af. Men her tager du fejl, for der er nemlig uddannelser i voksen- og videreuddannelsessystemet som kan skræddersys lige til dig. Det betyder, at du selv kan vælge, hvad enten du vil tage uddannelsen på deltid eller heltid. Det er netop, hvad diplomuddannelser kan give dig af muligheder. Diplomuddannelser er på samme niveau som bachelorniveau, og diplomuddannelser tilrettelægges på den måde, at disse uddannelser tager hensyn til din mulighed for at kombinere arbejdslivet med din nye uddannelse.

Diplomuddannelser tilrettelægges efter dig

Hvis du ser på diplomuddannelser, så vil du hurtigt finde ud af, at du faktisk i stor grad selv kan bestemme, hvordan dit forløb skal se ud. Der bliver nemlig set på, hvad du har af erfaring. Det gælder både, når det kommer til erhvervserfaring, men også livserfaring. At man tager højde for disse ting, det betyder, at både du, men også din arbejdsgiver kan få et stort udbytte af en diplomuddannelse. Det betyder nemlig, at det du lærer på en diplomuddannelse lægger sig så meget op af dit arbejdsområde og giver dig nogle praktiske redskaber, således at du kan bruge dine nye kompetencer direkte ude på dit arbejde. Det kan derfor være, at din arbejdsplads vil støtte dig og tilgodese din mulighed for en diplomuddannelse.

Læs mere om mulighederne for diplomuddannelser her.