International business school er international og up-to-date

Videreuddannelser (Foto: campusaccess.com)
Tag en uddannelse på business school (Foto: se-institute.dk)

International business school er en forretningsskole, der tilbyder undervisning af høj kvalitet. Uddannelsen er som sådan rettet til personer, der gerne vil drive transnationale forretninger og derfor får man også en grundig indføring og undervisning i international handel. Man bliver desuden også introduceret for et spændende internationalt miljø, der kan være med til både at bidrage til ens personlige samt professionelle udvikling. Med netop en sådan måde at blive undervist på med andre studerende fra andre lande bliver man både bekendt med andre kulturer og praksisser. Det kan være med til at gøre en mere bevidst omkring ens egne metoder og fremgangsmåder, nationale såvel som personlige. Men det er givet, at det er sundt at blive stimuleret af et internationalt miljø, som det man bliver præsenteret for i International business school.

Teori og praksis

International business school tilbyder både grundskole og specialisering. Grundskolen er den grundlæggende indføring i forretningsverdens regler og grundlag. Undervisningen kommer til at være både teoretisk og i plenum. Der vil blive brugt case-strudies for at illustrere teorierne og give dem en vis anskuelighed. Det gør det nemmere efterfølgende at diskutere også. Det er muligt heri at inddrage egne erfaringer og dermed skabe sig et personligt forhold til de anvendte teorier og studies. På den måde bliver man bedre kvalificeret til at diskutere og snakke teori samt virkelighed. Det er nemlig først, når teorierne som sådan kan anvendes på den virkelige verden, at de bliver relevante og brugbare.

International og kvalificeret

International Business school er en international erhvervsskole af høj kvalitet. Her bliver man tilbudt den fremmeste undervisning og de bedste måder at lære på. Med det internationale udsnit af studerende er man godt rustet til at kunne arbejde på tværs af kulturer og nationer senere hen i karrieren.

Læs meget mere om international business school her

Læs mere om forskellige uddannelser her:

European Business School kan give dig international ballast

God ledelse og uddannelse er vigtige elementer i din virksomhed

Share

One thought to “International business school er international og up-to-date”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *